Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Manažerská etika v otázkách a odpovědích

Manažerská etika v otázkách a odpovědích
doc. Ing. Zdenek Dytrt, CSc
Rok vydání:2011
Vydavatelství:Computer Press
Stran:290
Skladem: na dotaz
Kategorie:Ekonomie, komunikace, prodej
Motivace, úspěch, propagace
Psychologie, psychoterapie, psychiatrie
Kód:S04360
Podobné knihy:Bohatá žena - kniha určená ženám
Rétorika pro lídry - objevte komunikační strategie, které vedou k úspěchu
Třetí alternativa
Čtení z tváře
Jak získat a ovlivnit téměř každého


Sleva 7% - z ceny 289,00 Kč s DPH
Nová cena 269,00 Kč s 10% DPHPřed patnácti lety založil občanské sdružení Etika podnikání a veřejné správy, kterého je předsedou. Sdružení vydalo doposud devět dílů knižních publikace Manažerská etika - inspirace pro 21. století, ve kterých významní odborníci prezentují své názory na vývoj managementu.
přednáší předmět Manažerská etika na Univerzitě T. Bati ve Zlíně a na Univerzitě Pardubice. Ve spolupráci s fakultami obou univerzit pořádá konference a kulaté stoly se zaměřením na význam etiky v ekonomice.
doc. Ing. Zdenek Dytrt, CSc.
Poukazuje na to, že manažerskou etiku je třeba chápat jako inovaci manažerské teorie a prevenci prohlubování konzumního myšlení společnosti.
Publikace je přínosem jak pro budoucí ekonomy, tak i pro praktikující manažery, které inspiruje ke zkvalitnění řídících činností.
Publikace přináší důležité poznatky o stavu etiky v managementu, autoři podávají k jednotlivým otázkám vysvětlení jak z hlediska teorie, tak i z pohledu praktického uplatnění.
Kniha zkoumá na relevantním vzorku respondentů povědomí o významu manažerské etiky a zájem aplikovat etiku do manažerské praxe.
ve zvýšeném zájmu médií o projevy absence etiky
v chápání partnerství jako odpovědnosti
v transparentním jednání
ve výchově k etickému myšlení a chování v rodině i v organizaci ?v důsledném trestání neetického jednání
Autoři knihy vidí řešení například:
Zlepšení stavu etiky v managementu lze dosáhnout, otázkou je, jakou cestou.
Situaci však nevidí pouze pesimisticky.
K těmto a dalším výsledkům dospěli autoři knihy v rámci výzkumného šetření provedeného mezi vedoucími pracovníky českých firem.
-44 % manažerů pokládá úroveň etiky v podnikání v České republice za horší v porovnání se západními zeměmi.
-70 % manažerů vnímá absenci etiky v podnikání jako jednu z příčin současné světové krize.
-Devět z deseti českých manažerů má zkušenost s neetickým jednáním.
Projevem takového vývoje je růst kriminality, korupce a dalších nežádoucí tendencí.
S rostoucí spotřebou peněz mnozí lidé nedokážou odolat kouzlu nežádoucího konzumu.
V podnikání převládla po roce 1989 společenská neodpovědnost nad odpovědností, management se orientuje spíše na dosažení co největšího zisku než na respektování pravidel etiky.
Za posledních více než dvacet let prošla česká společnost a podnikatelská sféra mnoha významnými změnami.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku