Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví
KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Experimentální hypnóza

Experimentální hypnóza
Stanislav Kratochvíl
Rok vydání:2011
Vydavatelství:Grada Publishing
ISBN:978-80-247-3628-0
Stran:368
Skladem: na dotaz
Kategorie:Léčení nemocí, diagnostika, etikoterapie
Psychologie, psychoterapie, psychiatrie
Kód:S04291
Podobné knihy:PSYCHOPEDIE
Nezdařená terapie nejhorší chyby z praxe předních současných psychoterapeutů
Most gestaltterapie, dialog mezi kulturami
Terapie zaměřená na člověka
Psychiatrie minimum pro praxi


Cena 539,00 Kč s 10% DPH

Pro předběžnou rezervaci se musíte nejdříve přihlásit (registrovat).
PODSTATA HYPNÓZY

Publikace zaujme nejen odborníky, lékaře-psychiatry a psychology, ale i laiky, kteří se chtějí něco dozvědět o dosud neprobádaných hlubinách lidské psychiky.
Autor se opírá o důkladné zpracování světové literatury, o výsledky pokusů amerických i evropských vědců i o své vlastní experimenty a zkušenosti z kroměřížských výcvikových kurzů hypnózy pro lékaře a klinické psychology.
Uvádí ukázky vsugerovaného zapomenutí událostí během hypnózy i neuvědomovaného jednání na základě posthypnotické sugesce.
Charakterizuje projevy hypnózy různé hloubky a uvádí výzkumy jejího vlivu na různé psychické i fyziologické procesy, mj. na motoriku, vnímání, myšlení, city, bolest a paměť.
Zabývá se zvláštnostmi hypnotického stavu a individuálními schopnostmi jedinců se do něj pohroužit.
Monografie přináší shrnutí současných poznatků o hypnóze na základě vědeckého výzkumu hypnotických jevů v laboratorních podmínkách.

Rejstřík jmenný
Rejstřík věcný
Literatura
Významní představitelé výzkumu hypnózy
Příloha
Závěr
17.3 Hypnóza a vůle
17.2 Laboratorní výzkumy
17.1.4 USA a Austrálie
17.1.3 Kodaňský případ
17.1.2 Heidelberský případ
17.1.1 Francie koncem 19. století
17.1 Soudní případy
17. Vnucené jednání
16.7 Vsugerovaný posthypnotický konflikt
16.6 Osud nevyplněné posthypnotické sugesce
16.5 Psychický stav při provádění posthypnotické sugesce
16.4 Účinnost mimo experimentální kontext
16.3 Účinnost a trvání posthypnotické sugesce
16.2 Osud nezrušené hypnotické sugesce
16.1 Posthypnotická sugesce a amnézie
16. Posthypnotická sugesce
15.5 Syndrom nepravdivé vzpomínky
15.4 Hypnóza v kriminalistice
15.3 Hypnoticky vyvolané bludy
15.2 Vsugerované paramnézie
15.1 Hypermnézie
15. Oživení a pozměňování vzpomínek
14.4.4 Narušení procesu vybavování
14.4.3 Disociace
14.4.2 Vytěsnění
14.4.1 Popření vzpomínky
14.4 Mechanismy amnézie
14.3.5 Pokusy o prolomení amnézie
14.3.4 Normální zapomínání
14.3.3 Požadavkové charakteristiky
14.3.2 Hypnotizace, sugesce a instrukce
14.3.1 Hypnabilita a hloubka hypnózy
14.3 Proměnné ovlivňující amnézii
14.2.6 Trvání amnézie
14.2.5 Reziduální amnézie
14.2.4 Selektivní amnézie
14.2.3 Amnézie na zdroj informací
14.2.2 Amnézie při reprodukci a rekognici
14.2.1 Amnézie spontánní a vsugerovaná
14.2 Druhy amnézie
14.1.2 Zapamatování slovních řad
14.1.1 Zapamatování položek škál hypnability
14.1 Metodologie výzkumu amnézie
14. Amnézie
13.2 Nedůslednost v reakcích hypnotizované osoby
13.1 Průhledná halucinace a halucinace dvojníka
13. Transová logika
12.9 Věková progrese
12.8 Výklad věkové regrese
12.7 Emoční procesy
12.6 Poznávací procesy
12.5 Řeč, písmo a kresba
12.4 Percepční procesy
12.3 Vybavení vzpomínek z dětství
12.2 Fyziologické reflexy
12.1 Průběh věkové regrese a role hypnotizéra
12. Věková regrese
11.8 Skrytá bolest a skrytý pozorovatel
11.7 Mechanismy hypnotické analgezie
11.6 Fyziologické reakce při analgezii
11.5.4 Senzorická bolest, utrpení a strach
11.5.3 Hypnóza a simulace
11.5.2 Hypnotická analgezie a placebový účinek
11.5.1 Hypnabilita a hypnotický stav
11.5 Činitele ovlivňující analgezii
11.4 Výskyt hypnotické analgezie
11.3 Navození analgezie
11.2 Měření bolesti
11.1 Bolest klinická a experimentální
11. Analgezie
10.2 Vsugerované změny
10.1 Spontánní změny
10. Vegetativní reakce a emoce
9.3 Pokusy s hypnabilními subjekty
9.2 Pokusy s běžnou populací
9.1 Ukázky a klasifikace
9. Změny vnímání
8.2 Svalové výkony
8.1 Ovládání pohybů
8. Ovlivnění motoriky
C. HYPNOTICKÉ JEVY
7.3.2 Trénink příbuzných dovedností a procesů
7.3.1 Přímý trénink hypnotických dovedností
7.3 Trénink
7.2.3 Prostředí
7.2.2 Metoda hypnotizace
7.2.1 Hypnotizér
7.2 Situační proměnné
7.1.2 Experimentální práce
7.1.1 Korelační studie
7.1 Postojové proměnné
7. Ovlivnitelnost hypnability
6.7 Elektroencefalogram
6.6.4 Srovnání diagnostických skupin
6.6.3 Alkoholismus
6.6.2 Neurózy
6.6.1 Schizofrenie
6.6 Klinická diagnóza
6.5 Anamnestický rozbor osobnosti
6.4.5 Pružnost a schopnost disociace
6.4.4 Tvořivost
6.4.3 Představivost
6.4.2 Schopnost pohlcení
6.4.1 Zážitky podobné hypnóze
6.4 Prožitkové schopnosti
6.3.4 Tendence k souhlasu
6.3.3 Reaktivita na placebo
6.3.2 Další druhy ovlivnitelnosti
6.3.1 Bdělá sugestibilita
6.3 Ovlivnitelnost jako osobnostní rys
6.2.3 Hypnabilita a pohlaví
6.2.2 Hypnabilita ve vyšším věku
6.2.1 Hypnabilita v dětství
6.2 Věk a pohlaví
6.1 Stabilita hypnability
6. Hypnabilita a osobnost
5.8 Obecná schopnost a faktory hypnability
5.7 Hypnabilita a hloubka hypnózy
5.6 Diagnostická škála
5.5 Spiegelův hypnotizační profil
5.4 Barberovy škály a Carletonská škála
5.3 Další stanfordské a odvozené škály
5.2 Stanfordská škála, forma C
5.1 Harvardská skupinová škála
5. Měření hypnability
B. HYPNABILITA
4.5 Vyhovění hypnotizérovi
4.4 Situační a motivační proměnné
4.3 Relaxace
4.2 Mozková činnost
4.1 Hraní role
4. Vedlejší charakteristiky
3.4 Autohypnóza
3.3 Vyladěnost na hypnotizéra
3.2 Přenosové faktory
3.1 Raport
3. Interpersonální vztah
2.3 Kontrolní funkce
2.2 Řídící činnost
2.1 Poznávací procesy
2. Změněný stav vědomí
1.2 Přírůstek sugestibility a hypnotizace
1.1 Sugesce a instrukce
1. Zvýšená sugestibilita

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku