Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví
KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Pětifaktorový model v psychologii osobnosti - přístupy, diagnostika, uplatnění

Pětifaktorový model v psychologii osobnosti - přístupy, diagnostika, uplatnění
Martina Hřebíčková
Rok vydání:2011
Vydavatelství:Grada Publishing
ISBN:978-80-247-3380-7
Stran:256
Skladem: na dotaz
Kategorie:Emoce, podvědomí, sebepoznání
Psychologie, psychoterapie, psychiatrie
Kód:S04184
Podobné knihy:Vliv psychiky na zdraví
10 jednoduchých kroků jak se zbavit stresu jednou provždy
Překonejte komplex méněcennosti
Kurz sebepoznání


Cena 349,00 Kč s 10% DPH

Pro předběžnou rezervaci se musíte nejdříve přihlásit (registrovat).


Monografie shrnuje poznatky o pětifaktorovém modelu osobnosti, který se v posledním dvacetiletí stal v psychologii nejvlivnějším rámcem pro popis a výklad osobnosti. Pětifaktorový model vychází z lexikálních výzkumů slov popisujících osobnost. Čtenáři se dozvědí o metodách uplatňovaných při diagnostice osobnosti, jako jsou například NEO inventáře používané v České republice a na Slovensku. Autorka uvádí nové poznatky o stabilitě a shodě při posuzování osobnostních vlastností. V knize je představen i nový směr v bádání o rysech v rámci tzv. mezikulturní psychologie rysů. Publikace přináší nejen různé teoretické pohledy na pětifaktorový model osobnosti, ale také praktické poznatky o jeho uplatňování v pracovní, poradenské a klinické psychologii. Je určena studentům psychologie, psychologům zabývajícím se diagnostikou osobnostních vlastností v oblasti poradenství, psychologie práce a organizace či klinické psychologie a všem, kdo se zajímají o osobnost člověka.

JMENNÝ REJSTŘÍK
VĚCNÝ REJSTŘÍK
LITERATURA
SUMMARY
O AUTORCE
4.5 Pětifaktorový model ve výzkumech v České republice a ve Slovenské republice
4.4 Pedagogická praxe a pedagogicko-psychologické výzkumy
4.3 Výběr profese, pracovní, podniková a organizační psychologie
4.2 Behaviorální lékařství a psychologie zdraví
4.1 Poradenská a klinická psychologie a psychiatrie
4. UPLATNĚNÍ PĚTIFAKTOROVÉHO MODELU OSOBNOSTI
3.5.5 Typologický přístup k pětifaktorovému modelu
3.5.4 Dyadicko-interakční přístup k pětifaktorovému modelu
3.5.3 Socioanalytická perspektiva výkladu pěti dimenzí osobnosti
3.5.2 Evoluční přístup k pětifaktorovému modelu
3.5.1 Pětifaktorová teorie osobnosti (PFT)
3.5 Teoretické perspektivy pětifaktorového modelu osobnosti
3.4.3 Národní stereotypy a osobnostní vlastnosti
3.4.2 Zkoumání osobnostních charakteristik v různých zemích
3.4.1 Česká národní povaha a pět dimenzí osobnosti
3.4 Mezikulturní psychologie rysů
3.3 Rodové odlišnosti osobnostních charakteristik
3.2.1 Zkoumání stability a změny osobnosti
3.2 Vývojové trendy pěti dimenzí osobnosti
3.1.5 Zkoumání shody mezi posuzovateli v ČR a v mezikulturním kontextu
3.1.4 Interakce mezi moderátory
3.1.3 Moderátory správnosti
3.1.2 Realistický model správnosti (The Realistic Accuracy Model - RAM)
3.1.1 Metodologické souvislosti výzkumu shody
3.1 Shoda mezi posuzovateli při posuzování osobnosti
3. DISPOZIČNÍ PŘÍSTUP KE ZKOUMÁNÍ PĚTIFAKTOROVÉHO MODELU OSOBNOSTI
2.4 Alternativní metody pro diagnostiku osobnostních vlastností
2.3 Diagnostika pěti dimenzí osobnosti u dětí
2.2.5 Psychometrické charakteristiky metod
2.2.4 The Five Factor-Nonverbal Personality Questionnaire
2.2.3 The Big Five Questionnaire (BFQ)
2.2.2 The Five Factor Personality Inventory (FFPI)
2.2.1 NEO Osobnostní inventáře
2.2 Dotazníky a inventáře pro diagnostiku pěti dimenzí osobnosti
2.1.1 Inventář přídavných jmen (IPJ-R)
2.1 Škály přídavných jmen (markery)
2. METODY PRO DIAGNOSTIKOVÁNÍ PĚTI DIMENZÍ OSOBNOSTI
1.9.1 Uplatnění AB5C taxonomie
1.9 Kruhový model rysů
1.8 Nová holandská taxonomie: budoucnost lexikálních výzkumů
1.7.5 Porovnání struktury přídavných jmen a typových podstatných jmen
1.7.4 Taxonomie osobnostně relevantních podstatných jmen
1.7.3 Taxonomie českých osobnostně relevantních sloves
1.7.2 Taxonomie osobnostně relevantních sloves v holandštině
1.7.1 Charakterizování osobnosti za použití různých slovních druhů
1.7 Reprezentativní taxonomie osobnostně relevantních sloves a podstatných jmen
1.6 Kvalitativní srovnání faktorů odvozených z lexikálních studií
1.5 Šestifaktorová a sedmifaktorová struktura
1.4 Kvantitativní srovnání faktorů odvozených z lexikálních studií
1.3.16 Lexikální výzkumy v tagalštině (filipínská taxonomie)
1.3.15 Korejská taxonomie
1.3.14 Turecká taxonomie
1.3.13 Hebrejská taxonomie
1.3.12 Řecká taxonomie
1.3.11 Lexikální výzkum ve francouzštině (kanadská studie)
1.3.10 Španělská lexikální studie
1.3.9 Chorvatská taxonomie
1.3.8 Ruský taxonomicky orientovaný výzkum
1.3.7 Polská taxonomie
1.3.6 Maďarská taxonomie
1.3.5 Italská taxonomie
1.3.4 Německá taxonomie
1.3.3 Holandská taxonomie
1.3.2 Česká taxonomie
1.3.1 Taxonomické projekty v americké angličtině
1.3 Lexikální analýzy osobnostních deskriptorů
1.2.1 Faktorová analýza
1.2 Teoretické a technické předpoklady lexikálních výzkumů
1.1 Historie pětifaktorového modelu
1. LEXIKÁLNÍ PŘÍSTUP K PĚTIFAKTOROVÉMU MODELU OSOBNOSTI
ÚVOD DO PROBLEMATIKY OSOBNOSTNÍCH VLASTNOSTÍ

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku