Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví
KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Klinická hypnóza

Klinická hypnóza
prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.
Rok vydání:2009
Vydavatelství:Grada Publishing
ISBN:978-80-247-2549-9
Stran:320
Skladem: na dotaz
Kategorie:Hypnóza, parapsychologie
Psychologie, psychoterapie, psychiatrie
Kód:S03354
Podobné knihy:Hypnotické světy klinická hypnóza a nepřímé sugesce
Hypnóza, pastorální kauza


Cena 539,00 Kč s 10% DPH

Pro předběžnou rezervaci se musíte nejdříve přihlásit (registrovat).


Kniha vychází z autorovy klinické praxe, z jeho třicetiletých zkušeností při vedení výcvikových kurzů hypnózy pro lékaře a psychology a z rozsáhlého přehledu současné zahraniční literatury.

Příručka zabývající se využitím hypnózy v lékařství je určena psychoterapeutům, psychologům, psychiatrům a lékařům všech klinických oborů.

První část obsahuje podrobné návody ke standardnímu i individualizovanému navozování hypnotického stavu a ověřování jeho hloubky.

Druhá část uvádí zásady různých forem léčebného využití hypnózy.

Třetí, nejobsáhlejší část je věnována praktickým hypnoterapeutickým postupům u konkrétních onemocnění v jednotlivých lékařských oborech - od psychiatrie přes interní medicínu a chirurgii až po stomatologii a využití hypnózy u dětí.


Literatura
Závěr
32. Výsledky
31. Metodologie
D. Výzkum klinické hypnózy
30.4 Poruchy chování
30.3 Somatické symptomy a bolest
30.2 Učení a emoce
Okusování nehtů
Koktavost
Noční pomočování
30.1 Nevhodné návyky
30. Hypnoterapie u dětí
29.3 Jiné
29.2 Oční a ušní lékařství
29.1 Onkologie
29. Další lékařské obory
28.3 Jiné stomatologické problémy
Příklady využití
Možnosti a meze
Odvedení pozornosti
Navozování analgezie
28.2 Hypnóza v průběhu zubního ošetření
28.1 Strach před zubním ošetřením
28. Hypnóza v zubním lékařství
27.5 Zvětšení prsů
27.4 Sterilita a antikoncepce
27.3 Poruchy menstruace
27.2 Těhotenské zvracení
Fobie z porodu
Navození analgezie při porodu
27.1 Hypnóza a porod
27. Hypnóza v porodnictví a gynekologii
26.7 Sluchové vnímání v průběhu narkózy
26.6 Popálení
26.5 Úrazy a krvácení
26.4 Hypnóza v předoperačním a pooperačním období
26.3 Možnosti a meze hypnotické anestezie
26.2 Technika hypnózy pro chirurgickou operaci
26.1 Důkazy o možnosti operací v hypnóze
26. Hypnóza v chirurgii a anesteziologii
25.5 Jiné
25.4 Ekzémy
25.3 Svědění
25.2 Kondylomy
25.1 Bradavice
25 Kožní onemocnění
24.6 Motivace při rehabilitaci
24.5 Grafospazmus, blefarospazmus a tik
24.4 Spastická tortikolis
24.3 Migréna
24.2 Ovlivňování bolestí
24.1 Organické a funkční poruchy
24. Hypnóza v neurologii a ortopedii
Bulimie
Mentální anorexie
Obezita
23.5 Obezita, mentální anorexie a bulimie
23.4 Poruchy dalších systémů
Jiné poruchy trávicího ústrojí
Dráždivý tračník
Zácpa a průjem
Colitis ulcerosa
Vředová choroba žaludku a dvanáctníku
Achalázie
23.3 Gastrointestinální poruchy
Stenokardie a jiné potíže
Hypertenzní choroba
23.2 Kardiovaskulární poruchy
Fixační kašel a jiné
Výsledky
Zaměření a techniky hypnoterapie
Poznámky k etiopatogenezi
23.1 Bronchiální astma
23. Psychosomatické poruchy a vnitřní lékařství
22. Psychózy
21.3 Kouření
21.2 Některé zkušenosti s léčbou
21.1 Základní léčebné postupy
21. Závislost na alkoholu a jiných drogách
20.10 Posttraumatická stresová porucha
20.9 Mnohočetná osobnost
Ukázka léčebného postupu
Poznámky k jednotlivým konverzním symptomům
Techniky rychlého odstranění symptomů
20.8 Hysterie
20.7 Hypochondrie
20.6 Nutkavá neuróza
20.5 Neurastenie
20.4 Deprese
20.3 Úzkost, strach a tréma
20.2 Bolesti hlavy
20.1 Nespavost
20. Neurózy
C. Hypnóza u různých onemocnění a poruch
19.2 Metoda dvojí koleje
19.1 Hypnóza a terapeutický vztah
19. Hypnóza a komplexní psychoterapie
18. Ericksonovská hypnoterapie
17. Zásady pro podávání léčebných sugescí
16.2 Autostimulační manévr
16.1 Autohypnóza
16. Autohypnóza a autostimulační manévr
15. Nácvik v hypnóze
14.2 Hypnoanalýza
14.1 Hypnotická abreakce
14. Hypnotická abreakce a hypnoanalýza
13.5 Chronické organicky podmíněné bolesti
13.4 Fyziologické reakce při analgezii
13.3 Zpětné informace o pociťování bolesti
13.2 Techniky sugerování analgezie
13.1 Možnosti vyvolání analgezie
13. Hypnotická analgezie a anestezie
12. Specifické symptomatické sugesce
11.2 Obrazné sugesce
11.1 Přímé sugesce
11. Obecné terapeutické sugesce
10. Prostá hypnóza, relaxace a spánek
B. Léčebné užití hypnózy
9.5 Závěrečné poznámky
9.4 "Hypnóza" u dětí do čtyř let
9.3 Ukázky dětských fantazijních technik
9.2 Stanfordská hypnotická škála pro děti
9.1 Zvláštnosti dětské hypnózy
9. Hypnotizace dětí
8.3 Poznatky z nácviku hypnotizace
8.2 Zvládnutí neúspěšné hypnotizace
8.1 Popkyny pro formulování sugescí
8. Nácvik sugerování a hypnotizace
7.3 Hloubka hypnózy a léčebný účinek
7.2 Diagnostická škála
7.1 Stupně hypnózy
7. Hloubka hypnózy
6.3 Prožitky a reakce při sugescích
6.2 Složitější sugesce pro hypnabilní osoby
6.1 Jednoduché sugesce
6. Sugesce ke zkoušení hloubky hypnózy
5. Individualizované techniky a překonávání odporu
4.8 Urychlování hypnotizace
4.7 Kolektivní hypnotizace
4.6 Opakovaná hypnotizace
4.5 Prohlubování hypnózy
4.4Přerušovaná hypnotizace
4.3 Vědeckost a magičnost
4.2 Relaxace - aktivizace
4.1 Direktivnost - nedirektivnost
4. Další faktory v technikách
3. Fantazijní techniky
2.3 Ukončení hypnózy
2.2 Improvizovaná forma
2.1 Dlouhá standardní forma
2. Verbálně fixační uspávací technika
1.3 Předběžné informace
1.2 Prostředí pro hypnózu
Význam zkoušek sugestibility
1.1 Zkoušky sugestibility¨
1. Příprava na hypnózu
A. Navozování hypnózy

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku