Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví
KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Úvod na cestu k moudrosti

Úvod na cestu k moudrosti

Poděkování.............................................................. 206
Výběr knih............................................................... 204
Vědomí a meditace.................................................. 203
Tři stupně (ne)svobody (3M).................................... 201
Některé energetické závěry...................................... 200
Dynamika života...................................................... 196
10. Závěr.................................................................. 196
Jitra......................................................................... 195
Modlitba.................................................................. 193
Večerní úvaha.......................................................... 192
9. Poezie touhy........................................................... 192
Složky výcviku........................................................ 176
8. výcviku.................................................. 176
Shrnutí OOP pro naše účely..................................... 173
Rozšíření představ OOP pro modely vyššího poznání166
Počáteční podmínky................................................. 164
Rezidentní programy................................................ 164
Objekt...................................................................... 159
Program................................................................... 155
Základy.................................................................... 155
7. Objektově Orientované Programování (OOP)..... 155
Koncentrace a meditace........................................... 152
Jóga......................................................................... 145
Hledání pokladu....................................................... 144
Víra......................................................................... 141
Učitelé..................................................................... 132
Tolerance................................................................. 127
Tabulky................................................................... 119
Tři úrovně kritérií chudoby...................................... 112
Vnitřní smysl výroků............................................... 112
Náboženství............................................................... 99
Škola......................................................................... 89
Špičkový sport........................................................... 86
Cesta.......................................................................... 81
Modely ve filozofii a náboženství............................... 76
Modely ve vědě......................................................... 75
Důvody zjednodušování modelů................................ 73
Co je model............................................................... 73
Modely..................................................................... 73
5. Souběžné jevy a popisné vrstvy............................... 67
Hodnocení, psychologické filtry................................. 60
Třídění vjemů............................................................ 59
Příjem vjemů............................................................. 58
4. Zpracování smyslových vjemů................................ 58
Vývojový skok........................................................... 55
Filtry.......................................................................... 53
Indukce, silové pole................................................... 52
Entropie..................................................................... 51
Zákon o zachování energie......................................... 46
Práce a energie........................................................... 45
Zákon přitažlivosti (gravitační).................................. 44
Souzvuk (harmonie)................................................... 43
Rezonance................................................................. 42
Impuls síly a hybnost................................................. 40
Princip akce a reakce................................................. 33
Síla............................................................................ 32
Princip setrvačnosti.................................................... 31
3. Základní principy a zákony.................................... 31
Závěry kapitoly.......................................................... 19
Otázky....................................................................... 17
Cesta vnímání světla.................................................. 14
2. Úvod do mentalismu................................................ 14
O b s a h
poznání člověk v konečném výsledku trpí následky svých nevhodných činů...
Nechají se ve skutečnosti zotročit, místo uvedení na cestu za štěstím a za uvolněním ke skutečné vnitřní svobodě. Přitom bez správného
Ve skutečnosti je navádějí k úniku od zažívaných nepříjemností a od nutnosti řešit životem předložené problémy pomocí vynaložení vlastní energie, snahy a umu.
ráje (náboženství), nebo bezpracně získaného bohatství a moci nad druhými (politika).
Nechají se ovládat na základě falešných slibů o získání posmrtného
Tento je pak zavádí na bludné cesty náboženské fantazie nebo až iluze, nebo také na falešné politickécesty.
Ve skutečnosti nezralého žáka nějaké v podstatě dobré nauky, nebo cynického podvodníka, sledujícího jen své finanční a mocenské cíle.
Porušují přírodní a společenské zákony a ve slepé víře v nějakou silnou osobnost se vydávají pod vliv falešného proroka.
neštěstí někoho druhého, aniž by uvažovali o souvislostech, přímých, nepřímých, krátkodobých, dlouhodobých a o následcích porušování přírodních a společenských zákonů.
Často se o to snaží způsobem, který jim dává pocit štěstí výměnou za pocit
Lidé proto hledají různé nauky a návody, jak dojít ke štěstí nebo poznání.
Pod pojmem štěstí, stejně tak jako pod pojmem poznání, si však každý představuje něco jiného.
Zatímco za splněním první touhy jde svými snahami většina lidí, za poznáním jdejen malá část lidstva.
Mezi základní touhy lidí patři touha po štěstí a touha po poznání.
dále záleží pouze na Tobě.
Co milý čtenáři převezmeš z této knihy, a jak to použiješ v životě, již
Je určena těm, kteří hledají a chtějí poznat vyšší pravdy a podřídit tomu své jednání.
do sepisování této knihy.
se dal před léty (2001)
"co jsi dostal, předávej dál"
a Lásku a proto věren zásadě
Nalezl Velkou jednotu
nalézt, co hledal.
se mu podařilo
při tomto hledání,
autorovi dostávalo
Díky pomoci, které se
následovník.
jako jejich moderní
a najít cestu životem
náboženství
filozofové, zakladatelé
duchovní učitelé,
nám zanechali
z minulosti, které
porozumět vzkazům
poznání se snahou
Při hledání vyššího
diktatury a ruské okupace.
následné komunistické
druhé světové války,
nacistické okupace,
v nelehké době
ho život postavil
úkolů, před něž
životem při plnění
získaných na cestě
zkušeností,
a praktických
teoretických poznatků
života souhrn svých
sklonku svého
Autor na
poznání.
hledajícího vyšší
současně
pracovníka a
a později vědeckého
učitele
vysokoškolského
vysokoškolského
původně
zkušeností
celoživotní
Je podložená
frázistů.
a svobodných
vzdělaných
zdánlivě
jen nihilismu
nepodlehnout
a přitom
pověr a dogmat
zbavit
Kteří se chtějí
- mudrců.
vyššího poznání
hledačů
i moderních
starých
a zažít moudrost
pochopit
Kteří chtějí
duchovní cesty.
a cíl tzv.
smysl života
nejhlubší
ale chtějí poznat
požitky,
a společenské
jen peníze
kteří nehledají
Je určena těm,
života.
modely z denního
vysvětlujícími
doplněné
počátku 21. století a
počítačové generace
lidí
způsoby myšlení
přístupně
Vše je podané
i duchovní.
profesionální
pro úspěšný růst
a metody sebevýchovy
zaměření
jeho smysluplné
lidský život,
pohled na celý
sjednocující
přístupy pro
nové moderní
Kniha nabízí

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku