Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Akciové trhy a investování

Akciové trhy a investování

Obsah:
Má rozhodující podíl na aplikaci Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví v českých účetních předpisech. Významně přispěl k formování legislativy českého finančního trhu podle světových standardů. Od roku 2005 je členem expertní skupiny pro finanční informace při CEBS a od roku 2007 je členem evropské skupiny pro účetnictví Standards advice review group. V nakladatelství Grada Publishing publikoval již 17 knih.
V roce 1995 se habilitoval docentem pro obor národní hospodářství a v roce 1999 byl jmenován profesorem v témže oboru. Zastával řadu akademických funkcí. Je vyhledávaným a stálým přednášejícím na mnoha národních i zahraničních konferencích, na zahraničních univerzitách a v zahraničních centrálních bankách, členem vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, členem vědeckého grémia při České bankovní asociaci atd.
Zahraniční praktické zkušenosti získal pobyty ve finančních institucích, jako je J. P. Morgan, Barclays Bank, Lehman Brothers, Federal Reserve Bank of New York, Bank of England, Bundesbank a Banque de France.
Externě přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze. Studoval, absolvoval stáže a přednášel na mnoha známých univerzitách, jako je Brown University, Washington State University, North Carolina State University, University of Gent, Reading University a London School of Economics. Kromě toho působil na několika vědeckých pracovištích, např. na Silsoe Research Institute či na Loughborough University of Technology.
Známý je zejména mnoha publikacemi o derivátech, řízení finančních rizik a účtování finančních operací, které vynikají erudovaností a nezávislostí.
vrchní expert České národní banky, je špičkovým a uznávaným odborníkem v řízení finančních rizik, v teorii a praxi bankovnictví, ve finančních trzích a v měnové politice, a to v České republice i ve světě.
Prof. Ing. Josef Jílek, CSc.,
Slovníček
Nepřehlednost a složitost účetnictví a daní
Pokles přímých daní a růst nepřímých daní
Deformace finančního trhu daněmi
Korupce na finančním trhu
Podvody na finančním trhu
Nekalé praktiky a daně na finančním trhu
3 Investice do nemovitostí v České republice
2 Příklady nemovitostních bublin
1 Vývoj cen nemovitostí ve světě
Nemovitosti
5 Matematické základy životního pojištění
4 Výhody a nevýhody životního pojištění
3 Daňové zvýhodnění
2 Druhy životního pojištění
1 Podstata
Životní pojištění
Slovenská penzijní reforma
Chilský penzijní systém
Penzijní fondy ve starých zemích EU
Penzijní fondy v USA
Penze podle IFRS
Penze podle US GAAP
Penzijní fondy
7 Leavia investiční společnost
6 Šrejbrovy fondy
5 Investiční fond Mercia
4 CS fondy
3 Investiční fond Trend
2 Harvardské fondy
1 První lekce kapitalismu
Tunelování investičních fondů v České republice
9 Problémy evropských fondů
8 Podvody amerických fondů
7 Výnosnost fondů
6 Výhody a nevýhody fondů
5 Fondy kolektivního investování v České republice
4 Fondy kolektivního investování v EU
3 Fondy kolektivního investování v USA
2 Druhy fondů
1 Historie
Fondy kolektivního investování
4 Hodnocení
3 Poplatky
2 Státní podpora a daňové zvýhodnění
1 Historie a základní pojmy
Stavební spoření
Nepoctivé podniky
Zásady správného investora
Finanční poradci
Situace domácností
Vklady
Držení peněz doma
Spoření a investování
Výnosnost finančního aktiva za období držení
Započtení pohledávek a závazků při likvidaci
Úpadek v České republice
Úpadek v EU
Úpadek v USA
Formy úpadku
Úpadek
.4 Zdanění kapitálových zisků a ztrát z obchodování s akciemi
3 Dividendy a holdingové struktury
2 Zdanění dividend v České republice
1 Zdanění dividend podle směrnice ES
Zdanění akciových nástrojů
4 Fúze a akvizice bank
3 Podpora fúzí a akvizic v EU
2 Příčiny a dopady fúzí a akvizic
1 Definice fúze, akvizice a převzetí
Fúze a akvizice
Reakce na účetní skandály
Příčiny
Dopad bankrotů na USA
Německo
Parmalat
WorldCom
Global Crossing
Enron
Účetní skandály v letech 2001 a 2002
10 Úloha centrálních bank v akciových bublinách
9 Den 11. září 2001
8 Internetová bublina (1995_2001)
7 Akciová bublina (1987)
6 Akciová bublina (1929) a Velká hospodářská krize
5 Akciová bublina (1920_1921)
4 Akciová bublina (1907)
3 Tichomořská bublina (1720)
2 Tulipánová bublina (1630_1637)
1 Podstata akciové bubliny
Akciové bubliny
Akcioví analytici
Privatizace v České republice
Akciové opce v České republice
2 Vývoj účetního zacházení
1 Důvody udělování akciových opcí
Akciové opce jako forma odměny
4 Situace v České republice
3 Situace v Evropě
2 Situace v USA
1 Vývoj odměn osob ve vedení podniků
Schopnost a odměny osob ve vedení podniků
3 Depozitní poukázky na české akcie
2 Americké depozitní poukázky
1 Podstata
Depozitní poukázky
6 Výnosnost akciových trhů
5 Vývoj akciových indexů
4 Index PX
3 Další významné mezinárodní indexy
Americké indexy
1 Obecné vlastnosti akciových indexů
Akciové indexy
8 Organizátor mimoburzovního trhu RM-SYSTÉM
7 Pražská burza
6 Evropské burzy
5 Japonské burzy
4 Americké burzy a OTC trh
3 Akciové burzy
2 Podvody s akciemi malých podniků8
1 OTC a burzovní trh
Obchodování s akciemi na sekundárním trhu
7 Psychologická analýza
6 Technická analýza
5 Fundamentální analýza
4 Metody oceňování akcií
3 Cena kontrolního balíku akcií
2 Chování cen akcií
1 Cena akcií a někteří klasikové
Oceňování akcií
11 Opční listy
10 Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu
9 Snížení základního kapitálu
8 Zvýšení základního kapitálu
7 Orgány společnosti
6 Práva a povinnosti akcionářů
5 Založení akciové společnosti
4 Emisní kurz akcie
3 Nabývání vlastních zatímních listů a akcií
2 Akcie
1 Obchodní společnost
Akciová společnost v České republice
5 Štěpení akcií
4 Opční poukázky
3 Snížení základního kapitálu
2 Zvýšení základního kapitálu v rámci kapitálu
1 Vznik a zvýšení základního kapitálu emisí akcií
Vznik, zvýšení a snížení základního kapitálu
7 Řízení společnosti
6 Problém principála a agenta
5 Zisková výnosnost
4 Dividendy
3 Výnosnost akcií
2 Druhy akcií
1 Vynález akcií
Historie a druhy akcií
Akciový trh
Obsah:
Kniha je dobrým vodítkem pro každého, kdo se chce orientovat v současném složitém finančním světě. Vzhledem ke své ucelenosti se jedná o jedinečné dílo.
Předností knihy je praktický pohled na finanční trh. Užitečné informace zde naleznou jak finanční experti, tak i široký o kruh zájemců o problematiku akciového trhu a investování.
Kniha je základem pro finanční a investiční rozhodování domácností a podniků.
Poslední část se věnuje nekalým praktikám a daním na finančním trhu.
Třetí část se zaměřuje na stavební spoření, fondy kolektivního investování, penzijní fondy, životní pojištění a stručně na investice do nemovitostí.
Druhá část se věnuje teorii portfolia.
Dále jsou uvedeny akciové bubliny včetně Velké hospodářské krize, účetní skandály na počátku tohoto století, fúze a akvizice a dopad akciového trhu na hospodářství.
V první části se autor zaměřil na podstatu a vývoj akciového trhu ve světě a v České republice. Popsána jsou témata jako historie a druhy akcií, oceňování a obchodování s akciemi, akciové indexy, depozitní poukázky, akciové opce a privatizace v České republice.
Kniha navazuje na knihu Finanční trhy a investování.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku