Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Psychologie vůdcovství

Psychologie vůdcovství

prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
Považuji tuto knihu za významný ediční čin v oblasti psychologické, sociologické a politologické literatury."
S velkým užitkem ji mohou číst jak zájemci o tuto oblast lidské činnosti, tak adepti politické či manažerské kariéry. Kromě toho, že je upozorní na různá úskalí motivace a stylů jednání, může jim nastavit i zrcadlo - aby zavčas korigovali ve svém počínání to, co by je dříve nebo později přivedlo do pasti.
Kniha je postavena na současných odborných zdrojích i na pozorování politického a vůdcovského jednání a rozhodování.
"Kniha mladých absolventů studia psychologie a politologie je v naší odborné literatuře jednou z mála knih, které zájemce uvedou do těch míst struktury osobnosti člověka, kde se rodí touha být vůdcem, být politikem a kde se formují strategie a taktiky vůdcovského či politického jednání.
Použitý interdisciplinární přístup přiblíží problematiku vůdcovství více čtenáři "laikovi", případně studentům společenskovědních oborů, avšak kniha bude jistě přínosem či inspirací také odborníkům v jednotlivých oblastech života společnosti, kde se vedení, resp. vůdcovství projevuje (politikům, manažerům, vedoucím pracovníkům), případně i sociálním vědcům, kteří se v nějaké souvislosti s fenoménem vůdcovství při své práci setkávají.
ukázka analýzy dvou výrazných světových vůdců (Charlese de Gaulla a Vladimíra Putina)
koncept tzv. autoritářské osobnosti
projevy a souvislosti vůdcovství v politické oblasti (dotčena bude i oblast managementu)
souvislosti moci a vůdcovství
názory vybraných filozofů na vůdcovské schopnosti a dovednosti
Kromě hledání odpovědi na jednu ze zásadních otázek, zda se vůdcem člověk rodí, nebo se jím stává, v této knize naleznete:
Tato kniha ale nemá být "návodem", jak se stát vůdcem (vedoucím, lídrem).
Vůdce je ten, kdo nese pochodeň v naprosté tmě a ostatní jej následují. Možná i vy, protože jste sáhli po Psychologii vůdcovství, máte ambice stát se vůdci či vedoucími (ať už na pracovišti, v oboru, v politické straně nebo v zájmové organizaci).
Použitý interdisciplinární přístup přiblíží problematiku vůdcovství více čtenáři "laikovi", případně studentům společenskovědních oborů, avšak kniha bude jistě přínosem či inspirací také odborníkům v jednotlivých oblastech života společnosti, kde se vedení, resp. vůdcovství projevuje (politikům, manažerům, vedoucím pracovníkům), případně i sociálním vědcům, kteří se v nějaké souvislosti s fenoménem vůdcovství při své práci setkávají.
ukázka analýzy dvou výrazných světových vůdců (Charlese de Gaulla a Vladimíra Putina)
koncept tzv. autoritářské osobnosti
projevy a souvislosti vůdcovství v politické oblasti (dotčena bude i oblast managementu)
souvislosti moci a vůdcovství
názory vybraných filozofů na vůdcovské schopnosti a dovednosti
Tato kniha ale nemá být "návodem", jak se stát vůdcem (vedoucím, lídrem). Kromě hledání odpovědi na jednu ze zásadních otázek, zda se vůdcem člověk rodí, nebo se jím stává, v této knize naleznete:
Možná i vy, protože vás zaujal název této knihy, máte ambice stát se vůdci či vedoucími (ať už na pracovišti, v oboru, v politické straně nebo v zájmové organizaci).
Vůdce je ten, kdo nese pochodeň v naprosté tmě a ostatní jej následují.
Lídři a uplatňování moci

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku