Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Lidský obličej vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd

Lidský obličej  vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd
Vladimír Blažek, Radek Trnka
Rok vydání:2009
Vydavatelství:Karolinum
ISBN:978-80-246-1556-1
Stran:258
Skladem: na dotaz
Kategorie:Emoce, podvědomí, sebepoznání
Psychologie, psychoterapie, psychiatrie
Kód:S02107
Podobné knihy:Vliv psychiky na zdraví
10 jednoduchých kroků jak se zbavit stresu jednou provždy
Překonejte komplex méněcennosti
Kurz sebepoznání


Cena 280,00 Kč s 10% DPH9. ZÁVĚR (Blažek)
8.3 Faktory ovlivňující přisuzované vlastnosti (Rubešová, Havlíček)
8.2 Posuzování osobnosti z tváře (Rubešová, Havlíček)
8.1 Osobnostní vlastnosti a fyzické rysy (Rubešová, Havlíček)
8. HODNOCENÍ OSOBNOSTI PODLE OBLIČEJE
7.7 Péče o vzhled (Havlíček, Rubešová)
7.6 Atraktivita a zdraví (Havlíček, Rubešová)
7.5 Individuální preference (Havlíček, Rubešová)
7.4 Další charakteristiky (Havlíček, Rubešová)
7.3 Pohlavní dimorfismus (Havlíček, Rubešová)
7.2 Průměrovost a symetrie (Havlíček, Rubešová)
7.1 Hodnocení atraktivity (Havlíček, Rubešová)
7. ATRAKTIVITA TVÁŘE
6.6 MezIpohlavní rozdíly ve čtení mimiky (Trnka)
6.5 Pohled a oční kontakt (Lindová)
6.4 Úsměv a smích (Lindová)
6.3 Mimické výrazy v interakcích (Trnka)
6.2 Rozpoznávání emocí (Trnka)
6.1 Mimický výraz (Trnka)
6. MIMIKA
5.6 Ontogeneze vnímání obličeje (Blažek)
5.5 Obličej a "efekt jiné rasy" (Blažek)
5.4 Rozpoznávání příbuznosti (Lindová)
5.3 Rozpoznávání věku (Lindová)
5.2 Rozpoznávání pohlaví (Blažek)
5.1 Individuální rozpoznávání (Lindová)
5. ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJE A JEHO CHARAKTERISTIK
4.6 Vnímání obličeje jako celek (Blažek)
4.5 Vyšší úrovně zpracování informací (Blažek)
4.4 Propojení s emocemi a pamětí (Blažek)
4.3 Specifické funkce mozku při vnímání obličeje (Blažek)
4.2 Základní zpracování obrazu obličeje (Blažek)
4.1 Nové přístupy ke studiu mozku (Blažek)
4. NEUROFYZIOLOGICKÉ ZÁKLADY VNÍMÁNÍ OBLIČEJE
3.5 Mimické svalstvo (Blažek)
3.4 Změny tváře během ontogeneze (Pivoňková)
3.3 Mezipopulační (etnické) rozdíly (Pivoňková)
3.2 Maskulinní a femininní znaky (Pivoňková)
3.1 Vnější morfologie (Pivoňková)
3. OBLIČEJ
2.6 Studium mimických projevů (Trnka)
2.5 Fyziognomie v konfrontaci společenských a biologických věd (Pivoňková)
2.4 Typologický přístup 18. a 19. století Pivoňková)
2.3 Fyziognomie středověkého a renesančního období pivoňková)
2.2 Antická fyziognomie (Pivoňková)
2.1 Počátky zájmu o obličej (Pivoňková)
2. HISTORICKÉ POZNÁMKY
1. ÚVOD (Blažek)
ZÍSKAT TVÁŘ (Komárek)
Obsah:
Celkově je publikace především ojedinělým shrnutím soudobého celosvětového vědeckého bádání k daným tématům, k němuž autoři sami výraznou měrou přispěli. Svou přehledností osloví nejen specialisty v oboru, širší vědeckou obec a studenty daných oborů, ale také všechny zájemce o hlubší porozumění významu lidské tváře.
Součástí práce je také přehled historického vývoje zájmu a přístupu ke studiu obličeje.
Zvláštní pozornost je věnována také tvářové atraktivitě - jaké znaky považujeme za atraktivní a jaký má atraktivita pro nás význam - a tomu, zda a jak souvisí osobnostní a fyzické rysy obličeje a jak jsme úspěšní v posuzovaní lidských vlastností podle tváře.
Pokrývá důležité oblasti, jako je podoba lidského obličeje a jeho jednotlivých částí, mechanismy vnímání obličeje na úrovni neurofyziologické, kognitivně psychologické i vývojové, výrazy emocí a další mimické projevy tváře či význam jejího vnímání pro mezilidské vztahy a komunikaci.
Kniha se věnuje lidské tváři z psychologického, biologického a antropologického hlediska.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku