Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Egyptské záhady 2

Egyptské záhady 2


Dedukce z jednotlivých pramenů vytváří překvapivě moderní obraz. Benben spočíval na zvláštní konstrukci, kterou sestrojil samotný bůh Ptah (mimochodem otec boha Re) Podle dochovaného vyobrazení její podoba při-pomínala masivní odpalovací rampu. Ochranná opatření odpovídala významu uchovávaného objektu. Kosmodrom byl přísně střežen. Jedna skupina hlídala venku. Přejímala od poutníků obětiny a starala se, aby nikdo z nich nepronikl do zapovězeného prostoru. V těsné blízkosti benbenu se směli pohybovat jen zvlášť důkladně prověření strážci. Ti se, jak naznačují posvátné texty, starali nejen o benben, ale také o devět dalších, nám bohužel neznámých, předmětů, které s ním souvisely.
Nelze popřít, že toto záhadné cosi muselo mít pro tehdejší obyvatele obrovský význam. Doslova změnilo jejich dosavadní pohled na svět. Přispělo ke zrodu nového náboženství. Egyptologové jsou přesvědčení, že chrám v Héliopoli byl vůbec první svatyni, zasvěcenou bohu Re. Zasloužila se o zrod tohoto kultu osobní přítomnost božstva a jeho benbenu? Byl chrám postaven na památku této neobyčejné události? Nebo dokonce právě v jeho masivní, vysokou zdi obehna-ných prostorách nebeský létající stroj "parkoval"?
Město On, známé také pod řeckým jménem Héliopolis, je považováno za nejstarší kultovní centrum Egypta. Stávalo v místech, kde dnes rozpíná svou nenasytnou náruč Káhira, na samé hranici čtvrti Matarija, v blízkosti léčivého pramene, u nějž podle tradice při útěku do Egypta odpočívala Panna Maria. K chrámovému okrsku o rozměrech 1100 krát 500 metrů putovali věřící z celé země. Modlili se ve svatyni, zasvěcené bohu Re a doufali, že budou moci spatřit posvátný benben. Toto těleso bylo prý "Nebeskou komorou", zvláštní komnatou, která se odpoutala od Hvězdné lodi, aby božstvo mohlo slétnout na Zemi. Řečeno dnešní terminologii šlo o výsadkový modul, v němž přistála mimozemská posádka. Mytické texty sdělují, že Bůh Re pocházel z "Planety miliónů let". Putoval vesmírem na obrovském plavidle. Když se dostal do blízkosti Země, přesedl do horní části své lodi a snesl se dolů. "Nebeská komora" měla tvar pyramidy s oblými roky. Archeologové objevili její zmenšenou repliku, vytesanou z kamene. Na jedné straně lze zřetelně rozeznat, jak ze vstupního otvoru vzhlíží postava s rukama zvednutýma k pozdravu. Je to gesto které důvěrně známe. Symbolizuje: nemám zbraň, přicházím v míru. Máme tedy uvěřit, že benben byl cizím kosmickým plavidlem?
Uprostřed posvátného města On, na plochém vrcholu nízkého pískového pahorku se před tisíci léty rozkládal obrovský chrám, zasvěcený bohu Re. V jeho nezastřešených, k sálajícímu slunci zcela otevřených prostorách byl uctíván jeden z nejtajemnějších předmětů všech dob - aureolou dohadů a fascinujících pověstí obestřený benben. I když tento záhadný svědek nejtemnějších hlubin lidských dějin bývá označován jako kámen, vůbec není jasné, čím opravdu byl. Vytesanou modlou ve tvaru pyramidy, svéráznou astronomickou pomůckou, meteoritem nebo mimozemským plavidlem?
TAJEMNÝ BENBEN
Ukázka:
Druhý díl úspěšné knížky představuje další udivující tajemství země faraónů. Žebřík ke hvězdám - Příliš mmnoho mumii - Tušení neznámých - Světlo faraónů - Stíny v podzemí - Prokleté věštby

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku