Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Rogersovská psychoterapie pro 21. století vybraná témata z historie a současnosti

Rogersovská psychoterapie pro 21. století vybraná témata z historie a současnosti
Daniela Šiffelová
Rok vydání:2010
Vydavatelství:Grada Publishing
Stran:192
Skladem: na dotaz
Kategorie:Historie, filozofie
Léčení nemocí, diagnostika, etikoterapie
Psychologie, psychoterapie, psychiatrie
Kód:S00902
Podobné knihy:Psychologie C.G. Junga


Cena 329,00 Kč s 10% DPHRejstřík jmenný
Rejstřík věcný
Dodatky
Literatura
Závěr
4. Ukázka setkání ve vztahové hloubce
3. Setkání ve vztahové hloubce
2.2 Psychické potíže jako odraz vztahu člověka k druhým i k sobě samému
2.1 Člověk z pohledu filosofie dialogu
2. Člověk jako vztahová bytost
1. Úvod
ČÁST V. PŘÍSTUP ZAMĚŘENÝ NA ČLOVĚKA JAKO DIALOGICKÝ PŘÍSTUP
5.4 Aplikace přístupu zaměřeného na člověka v psychiatrii
5.3.2 Styly "procesu zpracovávání zážitku"
5.3.1 Preterapie
5.3 Nové koncepce psychopatologie
5.2 Specifika duševní poruchy z pohledu přístupu zaměřeného na člověka
5.1 Úvod
5. Přístup zaměřený na člověka a psychopatologie
4. Otázka nedirektivity
3.2 Práce na hranici uvědomění
3.1 Pluralistická koncepce self
3. Nové pojetí self
2.3 Aktualizační proces (actualizing process)
2.2 Sociální mediace (social mediation)
2.1 Rekapitulace teorie aktualizační tendence
2. Nové pojetí aktualizační tendence
1. Rozšíření Rogersovy teorie
ČÁST IV. NĚKTERÉ NOVÉ PŘÍSPĚVKY K TEORII A PRAXI PŘÍSTUPU ZAMĚŘENÉHO NA ČLOVĚKA
5.3 Rozdíly mezi terapií zaměřenou na člověka a zážitkovými terapiemi
5.2 Zážitková terapie zaměřená na proces
5.1 Focusing
5. Rozdíly mezi zážitkovými směry v psychoterapii a klasickým přístupem zaměřeným na člověka
4. Přístup zaměřený na člověka z pohledu současných trendů ve výzkumu psychoterapie
3. Kritika teorie a základních principů přístupu zaměřeného na člověka
2. Vývoj přístupu zaměřeného na člověka
1. Nástin současného postavení přístupu zaměřeného na člověka
ČÁST III. SOUČASNÝ VÝVOJ PŘÍSTUPU ZAMĚŘENÉHO NA ČLOVĚKA
5. Teorie mezilidských vztahů
4. Teorie plně fungujícího člověka
3.3 Terapeutický proces
3.2 Jak vytvořit nápomocný vztah
3.1.7 Kongruence, bezpodmínečné přijetí a empatické porozumění ve vzájemném vztahu
3.1.6 Podmínka 6: Klientova percepce
3.1.5 Podmínka 5: Empatické porozumění (empathic understanding)
3.1.4 Podmínka 4: Bezpodmínečné přijetí (unconditional positive regard)
3.1.3 Podmínka 3: Terapeutova kongruence (congruence)
3.1.2 Podmínka 2: Klientova inkongruence
3.1.1 Podmínka 1: Psychologický kontakt
3.1 Nevyhnutelné a dostačující podmínky
3. Teorie terapie a terapeutické změny
2.4 Teorie osobnosti jako proces stávání se člověkem
2.3 Teorie osobnosti z roku 1959
2.2 Původní formulace teorie osobnosti a chování z roku 1951
2.1 Teorie self
2. Teorie osobnosti jako teorie self
1.4 Základní potřeby rozvoje self a podmínky ocenění
1.3 Aktualizace self (self-actualization)
1.2 Self
1.1 Aktualizační tendence (actualizing tendency)
1. Základní pojmy
ČÁST II. KLASICKÁ TEORIE PŘÍSTUPU ZAMĚŘENÉHO NA ČLOVĚKA PODLE CARLA ROGERSE
4. Lidská přirozenost z pohledu přístupu zaměřeného na člověka a její vliv na postoje terapeuta
3.3 K rozdílům mezi označením "přístup zaměřený na člověka", "terapie zaměřená na klienta" a "terapie zaměřená na člověka"
3.2 K termínům v jednotlivých názvech
3.1 Zásadní publikace Carla Rogerse
3. Hlavní etapy ve vývoji přístupu zaměřeného na člověka
2.2 Myšlenky, které formovaly Rogersův pohled na člověka a psychoterapii
2.1 Ze životopisu Carla Rogerse
2. Východiska Rogersova pojetí psychoterapie
1.3 Obraz člověka v humanistické psychologii a v přístupu zaměřeném na člověka
1.2 Filosofické a psychologické kořeny přístupu zaměřeného na člověka
1.1 Přístup zaměřený na člověka jako součást humanistické psychologie
1. Ke kořenům přístupu zaměřeného na člověka
ČÁST I. K POZADÍ PŘÍSTUPU ZAMĚŘENÉHO NA ČLOVĚKA
Obsah:
Díky tomu kniha nabízí alternativní pohled i na problémy současné společnosti. Je určena pro psychoterapeuty, psychology a psychiatry, pro studenty těchto oborů, ale i pro další zájemce, kteří chtějí hlouběji porozumět sobě samým a mezilidským vztahům v jejich složitosti a s ohledem na jejich význam pro plnohodnotný život.
Jak ukazuje autorka, i v dnešní době si tento originální přístup, zaměřený na člověka, ponechává svůj radikální ráz a nenásilnou cestou boří tradiční myšlenky o poskytování pomoci druhým lidem.
Carl Rogers, jeden z nejvlivnějších psychologů a myslitelů 20. století, hluboce ovlivnil pojetí celého oboru i vztahu mezi terapeutem a klientem.
Kniha představuje na našem knižním trhu jedinečnou odbornou publikaci, která zachycuje vývoj a proměny tohoto významného směru humanistické psychoterapie.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku