Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Viktimologie pro forenzní praxi

Viktimologie pro forenzní praxi

je policejní psycholožka, dlouhodobá poradkyně pro oběti trestných činů v Bílém kruhu bezpečí a soudní znalkyně zaměřená na viktimologické expertízy. Přednáší forenzní psychologii na Policejní akademii ČR v Praze a na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Je autorkou řady knižních publikací, např. Moderní psychologie pro právníky a Forenzní psychologie.
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.,
a přispět k lepšímu pochopení, proč se osoby poškozené zločinem chovají právě tak, jak se chovají.
chce rozšířit povědomí o tom, co prožívají oběti kriminálních činů,
Nabízí prakticky využitelné poznatky ze současné viktimologie,
Na tyto a další otázky hledá odpověď předložená publikace.
Je možné, že následky zločinu se u oběti projeví opožděně a že oběť dovede dlouho i před blízkým okolím skrývat, že je zneužívána či týrána?
Proč zůstává týraná žena v partnerském svazku?
Proč mladý muž neoznámí, že byl v noci na ulici přepaden?
Z pohledu okolí se oběti často chovají naivně či nerozumně.
Navíc zločin tak či onak poznamenává nejen přímou oběť, ale také její blízké.
V roli oběti reagujeme různě, i banální delikt může člověka vážně emocionálně poškodit.
Riziko stát se obětí trestného činu se týká nás všech.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku