Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Choroby z nenávisti (uřknutí, očarování, prokletí) energoinformační systém člověka ve zdraví i nemoci

Choroby z nenávisti (uřknutí, očarování, prokletí) energoinformační systém člověka ve zdraví i nemoci
MUDr. Teodor Rosinský, CSc.
Rok vydání:2007
Vydavatelství:Cad Press
ISBN:978-80-88969-32-7
Stran:180
Skladem: na dotaz
Kategorie:Pyramidy,kameny, PŘÍRODA , energie
Léčení nemocí, diagnostika, etikoterapie
Životní styl, výživa, kuchařky
Kód:S00310
Podobné knihy:Skrytá moc drahých kamenů


Cena 219,00 Kč s 10% DPH


V rámci své velmi bohaté publikační činnosti doma i v zahraničí je MUDr. Teodor Rosinský též spoluautorem dvou slovenských učebnic akupunktury, publikačně je aktivní i ve svém základním oboru - v psychiatrii, jakož i v přidružených disciplínách. Kromě odborných publikací je i autorem titulů Bioterapie, příručka pro léčitele (1991) a Člověk, bytí a umění (1993), jež se populární formou zaobíraly tematikou, které je věnovaná tato kniha, prezentující nejnovější poznatky o energoinformační medicíně a shrnující jeho celoživotní zkušenosti z praxe léčitele.
MUDr. Teodor Rosinský se aktivně podílel na organizování všech odborných seminářů o psychotronice, které se pravidelně konaly od r. 1985 pod názvem Psychotronika a zdraví v Bratislavě a měly federální charakter, později kongresů Psychotronica Slovaca. Byl členem výboru Sekce psychotroniky Gerontologické společnosti SLS, jež vznikla v r. 1984, a od r. 1987 i členem výboru Sekce psychotroniky SR ČSVTS.
Přes 50 let se věnuje bádání na poli psychotroniky. V r. 1967 stál u zrodu Československé společnosti pro psychotronický výzkum. Je jedním ze zakladatelů Světové asociace psychotronického výzkumu, která vznikla v Praze v r. 1973, a spoluzakladatelem Slovenské psychotronické společnosti, která na Slovensku působí už přes 20 let (od jejího vzniku byl jejím viceprezidentem, od r. 1996 zástavá funkci prezidenta SPS). Uvedená společnost pořádá od roku 1991 teoretické semináře pro zájemce o bioterapii, kde autor přednáší a obeznamuje frekventanty s postupy energoinformační medicíny, jako součásti naturální medicíny, která má ambici stát se doplňkem běžné medicíny.
Jeho bohatá a plodná práce v medicíně byla oceněna i několika oficiálními poctami. Je nositelem Guothovy medaile Ministerstva zdravotnictví SR, jakož i bronzové, stříbrné i zlaté medaile Slovenské lékařské společnosti, a je čestným členem České lékařské akupunkturistické společnosti.
V této souvislosti nutno zmínit i jeho geniální jazykové schopnosti, umožňující mu přístup i k běžně nedostupným pramenům. Jeho vztah k jazykům, jichž aktivně ovládá 16 a pasivně dalších několik desítek - včetně čínštiny, se projevil i v zaměření jeho kandidátské práce z psychopatolingvistiky, kterou obhájil na Fakultě všeobecného lékařství KU v Praze v r. 1968.
V r. 1962 navázal kontakt s tehdy už emeritním nestorem české akupunktury dr. Karským a s dr. Umlaufem, působícím ve Vojenské nemocnici v Ružomberku, jenž byl v té době jediným slovenským akupunkturistou, a v r. 1965 společně založili československou Společnost akupunktury. Od té doby až dosud je nepřetržitě členem všech výborů Společnosti akupunktury. Rovněž je lektorem všech dosavadních kurzů akupunktury a pravidelně se aktivně zúčastňuje psychiatrických vědecko-odborných akcí. Známe ho taktéž z mnohých diskusí o této problematice v médiích, kde vždy věcně a fundovaně argumentoval v dialozích s odpůrci této časti medicíny. Zúčastnil se aktivně všech kongresů slovenské Lékařské společnosti naturální medicíny, kterou pomáhal zakládat a jejímž je viceprezidentem.
Autor je i znalcem asijských léčebných metod, které měl možnost zkoumat v zahraničí pod záštitou Slovenské lékařské společnosti (především při studijních pobytech ve Vietnamu a Číně).
Kromě vlastní práce lékaře se věnoval i pedagogické činnosti - až do r. 2005 vyučoval na Univerzitě Konstantína Filozofa v Nitře neurofyziologii a psychiatrii pro psychology a sociální pracovníky, a organizoval (a nadále organizuje) kurzy energoinformační medicíny pro lékaře v SR a v ČR, o které přednášel i v Německu a Rakousku. Je stálým lektorem kurzů akupunktury, biodiagnostiky a bioterapie pro lékaře, především homeopaty, a zastává různé funkce ve výborech Společnosti akupunktury Slovenské lékařské společnosti a Lékařské společnosti naturální medicíny.
MUDr. Teodor Rosinský, CSc. (*26. 2. 1937), je známý slovenský lékař-psychiatr (dlouholetý primář Psychiatrické nemocnice ve Velkém Záluží, 1963-1997), filozof, polyglot a psychotronik, zakladatel energoinformační medicíny a průkopník akupunktury na Slovensku.
___________________________________________________________________
MUDr. Jan Cimický, CSc.
Domnívám se, že je to nejen knížka, která si zasluhuje přečíst, ale která by měla čtenáře i podnítit k zamyšlení nad problémy, které jsou mu předloženy. Široký záběr zájmu i o věci, jež třeba nechápeme a kterým nerozumíme, neumíme je dostatečně vysvětlit, vede k dalšímu zájmu a to posunuje odedávna lidské poznání kupředu.
V knize MUDr. Rosinského se tak dotýkáme obou důležitých oblastí, nevysvětlených jevů, označovaných za magické či sugestivní, a na druhé straně i celkových či "celostních" reakcí člověka.
Moderní medicína se snaží oprostit od úzce specializovaného pohledu na člověka a nemoc, a v mnoha případech se už snaží nahradit jej pohledem celostním. Vytěsnit přístrojovou přetechnizovanost a doplnit ji přirozeným kontaktem s nemocným. Právě v tom je psychiatrie ve výjimečném postavení, protože musí s pacientem hovořit. Vzpomínám si na internistu, kardiologa, profesora Herlese, který nám po státnici z interny prozradil "tajemství medicíny", říkal: "pacient není v nemocnici, protože by z toho měl nějaký obzvláštní plezír, ale bojí se, nechce doktora naštvat tím, že se nelepší jeho stav, a tak mu raději neřekne pravdu. Jestli chcete slyšet, co skutečně cítí, nehledejte v chorobopisu, ale vezměte ho za ruku, jako byste chtěli měřit plus. A pak tu ruku ‘zapomeňte pustit""... Vrtěli jsme hlavami, připadalo nám to velice jednouché, snad i primitivní… Ale všichni jsme si to vzápětí v praxi vyzkoušeli! A ono to fungovalo! Jde totiž nejen o skvělé laboratoře a fungující magnetické rezonance a komputerové tomografie - ale i o komunikaci.
S tím souvisí neustálý výzkum mozku a jeho řídící funkce, kde je překvapující i zjištění, že nám vládne nikoliv mozková kůra, ale staré etáže mozku, který máme společný i s mnohem méně "důstojnými" živočichy. Ty rozhodují o našich reakcích! A stejně jako před desítkami tisíc let.
V poslední době tyto poznatky významně podporuje výzkum stresového selhávání, kde se již mluví o několika systémech energie, přičemž energie A je základní vitální energie, nutná pro základní přežití (trávení, srdeční činnost atd.) a tato energie má vždy přednost před jinými, energie B je energie důležitá pro psychické vědomí vlastní osoby, a energie C a D jsou energie studijní a poznávací, pracovní a rekreační… a konečně ještě existuje zvláštní energie E, která je v organismu zakódována a deliberuje se pouze v okamžicích ohrožení života.
Akupunkturou se zabývám již dvacet let a fascinuje mne, jak právě tato dávná metoda, ověřena na stovkách generací, funguje i u složitých případů moderní psychiatrie. Jde totiž o harmonizační, stimulující a regulující systém, který je zcela neodvislý na víře či nevíře pacienta. Obvykle i skeptik bývá překvapen, jak jeho tělo odpoví - a to má právě v té "hře na pravdu", kdy mu přesně označí jeho energetické předpoklady, příležitost si sám na sobě ověřit, jaký je skutečný stav energetických zásob v jeho organismu. Někdo si připadá, jako by po sezení z něho všechno "spadlo" a cítí se jako předtím, v období zdraví, jiný má pocit, jako by si dodal energii alkoholem, a další je unavený nebo se mu chce spát… spektrum je široké a odpovídá přesně stavu energetické regulace v organismu.
Ve stejné době vydal významný psychiatr a přednosta psychiatrické kliniky v Praze profesor Vladimír Vondráček svou knihu Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, která se záhy stala bestsellerem. Zabývala se totiž právě mnoha doposud opomíjenými, tak zvaně okrajovými jevy, které se nepochybně staly, byly popsány, ale zůstaly nevysvětleny. Snažil se díky svým encyklopedickým znalostem proniknout pod povrch věcí a střízlivě hodnotit. Vzpomínám si, že krátce po promoci mne a kolegu Maršálka požádala redakce Mladého světa, abychom se vydali po místech, kde v poslední době zaznamenali podivné jevy, které popisovali jako řádění upíra. Značně skeptičtí jsme se vydali na neuvěřitelně zajímavou cestu po jižní i severní Moravě a šli po stopách jedné rodiny. Cesta nás zavedla až do obce Ivanka na Slovensku, kde jsme celé záležitosti přišli "na kloub", jednalo se totiž o rodinu, kde matka byla postižená parafrenií, při níž dochází k množství tělových halucinací, které sugestivně vysvětlovala okolí a vznikala tak "folie a plusieur"… sdílené počitky ostatních byly vždy limitovány společností matky. Právě tato událost mne utvrdila v tom, že je třeba všem podobným případům věnovat zájem a snažit se jít za podstatou, i když se to v mnoha případech nepovede.
MUDr. Rosinský je známá medicínská osobnost s níž jsme měl tu čest se seznámit v souvislosti s akupunkturou a velice si vážím jeho přínosu pro tento znovu objevovaný obor orientální medicíny. S potěšením zjišťuji, že nás spojuje i další zájem o některé dosud nevysvětlené jevy. Sám jsem jako student lékařské fakulty v Praze koncem šedesátých let participoval na výzkumu, který organizoval profesor František Kahuda (někdejší ministr školství a kultury), jenž tehdy stál v čele psychotronických výzkumů. Soudím tudíž, že věci nejasné a (doposud) nevysvětlitelné nelze jen mávnutím ruky odbývat a říkat, že neexistují a zavírat před nimi oči.
10. KRITIKA A ANTIKRITIKA 173
9. SYNTÉZA A OČEKÁVÁNÍ 158
8. VNITŘNÍ PROGRAMOVÁNÍ 150
Autodestruktivní program 144
Autopunitivní program 139
7. VNITŘNÍ VLIVY 138
6. KOMPLEXNÍ DESTABILIZACE EIS 124
Šikmé napojení 119
Vodorovné napojení 114
Napojení 113
VNĚJŠÍ VLIVY SMÍŠENÉHO PŮVODU 113
Rodové prokletí 108
Přímé prokletí 104
Prokletí 103
VNĚJŠÍ INFORMAČNÍ VLIVY 102
Vyslovená kletba 97
Zanechaná kletba 91
Kletba 91
Předělané očarování 75
Vyrobené očarování 63
Očarování 62
Zaklínání 57
Uřknutí 56
VNĚJŠÍ ENERGOINFORMAČNÍ VLIVY 55
5. VNĚJŠÍ VLIVY 52
ZÁKLADNÍ POSTUPY ÚPRAVY 47
ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA EIS 39
4. ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA A POSTUPY ÚPRAVY 39
KVALITATIVNÍ PATOLOGIE E I S 36
KVANTITATIVNÍ PATOLOGIE E I S 31
VŠEOBECNÉ ÚDAJE 27
3. PATOLOGIE EIS 27
FUNKCE EIS 22
STRUKTURA EIS 19
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 14
2. ENERGOINFORMAČNÍ SYSTÉM ČLOVĚKA 14
ENERGOINFORMAČNÍ MEDICÍNA 12
PSYCHOTRONIKA 10
PŘEDMLUVA AUTORA 9
1. PŘEDMLUVA AUTORA A ÚVOD 9
O autorovi 8
Obsah:¨
Autor disponuje - kromě svých bohatých praktických zkušeností − i mimořádně bohatou a rozsáhlou databází kasuistik (jednotlivých klinických případů), což mu umožňuje aspoň z určitých aspektů seriózně hodnotit a zevšeobecňovat. Knížka zapadá do celého spektra úctyhodné a nesmírně záslužné práce prim. MUDr. Rosinského v této oblasti, za kterou mu patří naše poděkování a obdiv.
Autor podrobně vysvětluje jednotlivé druhy těchto škodlivých vnějších vlivů, jejich diagnostiku i - jak to sám nazývá − postupy úpravy. Současně se na základě svých dlouholetých zkušeností pokouší postulovat i základní teoretická paradigmata. Kniha obsahuje mnohé velmi cenné, originální a poučné postřehy , návody a hodnocení pro laiky i odborníky, a věcným a kritickým způsobem hodnotí úskalí a rizika různých léčitelských aktivit. Závěrečná část je velmi fundovanou apologetikou energoinformačních procesů. Samozřejmě, že tato problematika představuje jen část energoinformační medicíny a tudíž uvedená publikace zdaleka nepokrývá, a ani nemůže pokrýt, celý okruh energoinformační medicíny, jež zahrnuje i jiné medicínské okruhy diagnostiky, terapie, prevence a výzkumu a má jednoznačně interdisciplinární charakter. Zřejmě v zájmu přiblížení tématu širšímu okruhu čtenářů je zde pojem energoinformační medicína zjednodušeně interpretován a poněkud zúžen, a ze stejných důvodů se - pro odborníky − poněkud volněji zachází s fyzikálními pojmy i se samotnou interpretací energoinformačních systémů organizmu. Nutno vzít v potaz, že mnohá teoretická východiska energoinformační medicíny nejsou jednoznačně akceptovaná ani odborníky z kruhů energoinformační medicíny ani interdisciplinárně. Tato problematika vyžaduje dlouholetý a systematický výzkum, který se na Slovensku pomalu rozbíhá na odborných pracovištích, a seriózní odborná výměna informací a koordinace výzkumných aktivit v oblasti energoinformační medicíny se jen postupně iniciuje. O to více je třeba ocenit jednak faktografickou hodnotu této publikace a jednak osobní přínos autora do této problematiky. Významným je i přínos této práce pro normotvorbu energoinformační medicíny.
Publikace je prezentována jako souhrn aktuálních poznatků o problematice, které se autor věnuje celá desetiletí a která není ani ve světové literatuře uceleným způsobem rozpracovaná. V úvodní části obeznamuje autor čtenáře se základními pojmy, aby se postupně propracoval ke speciálním postupům především u škodlivých vnějších vlivů, které jsou nosným tématem této publikace. Tato problematika - navzdory své závažnosti a frekventovanosti - nebyla totiž dosud odpovídajícím způsobem rozpracována a nutno tudíž vysoce ocenit, že se o ní dozvídáme od toho nejkompetentnějšího odborníka, jenž je skutečným průkopníkem systematického studia škodlivých vnějších vlivů, které jsou i prioritním předmětem zájmu psychotroniky. Zde se mohou naplnit i jeho terminologické a normotvorné ambice.
Velmi fundovaný pohled zkušeného odborníka je proto nanejvýš cenný a poučný.
a to nejen z komerčních důvodů.
zakotveni pracují s těmito technikami,
bez náležitého vzdělání a morálního
ale i těm, kdož jakýmkoliv způsobem
málo známo běžným zájemcům,
právě toto nebezpečí je poměrně
poučení z této knížky, neboť
To je snad jedno z nejdůležitějších
úmysl.
i sobě, a to bez ohledu na primární
A to jednak druhým lidem a jednak
lze i škodit a ubližovat.
procesy, jejichž prostřednictvím
práce s těmito energo-informačními
Především upozorňuje na úskalí
skutečnostem.
známým, ale velmi závažným
též široké veřejnosti k málo
Obrací pozornost čtenářů a
z jeho předchozích publikací.
jakož i své autorské zkušenosti
poznatky a zkušenosti z této oblasti,
zúročuje svoje mnohaleté osobní
V předkládané publikaci autor
kurzů a tematických seminářů.
nadále jedním z nejžádanějších lektorů
změnily název i obsah, zůstává MUDr. Rosinský
Přestože tyto akce už dávno
byl autor této knížky jedním z klíčových přednášejících.
federální a později mezinárodní rozsah,
a naturální medicíně, jež měly tehdy
každoroční odborné akce o psychotronice
které odstartovalo od té doby
první sympózium Psychotronika a zdraví,
A když se v r. 1985 konalo v Bratislavě
byl MUDr. Rosinský členem jejího výboru.
tehdejší Gerontologické společnosti SLS,
první Sekci psychotroniky při
Když jsme v roce 1984 založili
primáře MUDr. Teodora Rosinského, CSc.
psychotroniky a naturální medicíny,
jednoho z nestorů akupunktury,
slovenského lékaře,
přivítat publikaci předního
O to více je tudíž třeba
aby poučily a nezkreslovaly.
a tak odborně fundovaných,
skutečně smysluplných
s touto tematikou je
Jen malý zlomek publikací
kvalitou a seriózností.
- bohužel - příliš neoplývá
stimuluje nabídku, a ta
Vzrůstající poptávka
zájem na straně druhé.
informovaný, až po odborný
přes prostou snahu být
senzací na jedné straně,
širokém spektru od hledání
pohybuje ve velmi
Zájem o toto téma se
školská medicína.
a léčby, než nabízí současná
a jiných způsobů diagnostiky
jakož i o problematiku léčitelství
kterou studuje psychotronika,
zvyšuje zájem o problematiku,
V součaasné době se neustále
SYSTÉM ČLOVĚKA
ENERGOINFORMAČNÍ

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku