Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


DO RÁJE PROJDEŠ PEKLEM (2.díl)

DO RÁJE PROJDEŠ PEKLEM  (2.díl)
Ing. Ivo Wiesner
Rok vydání:2013
Vydavatelství:AOS Publishing
Stran:200
Skladem: na dotaz
Kategorie:Historie, filozofie
Náboženství a mytologie
Záhady, tajemství, záhadologie
Kód:S00138
Podobné knihy:Newton poslední mág starověku
Čínští předkové zenové školy Sótó
Hlubina návratu
Mayský Ouroboros
Obři aneb Mysterium počátků


Sleva 7% - z ceny 269,00 Kč s DPH
Nová cena 250,00 Kč s 10% DPHO těchto a dalších tématech vypráví autorova nejnovější kniha.
V tomto podvodu v roli nastrčeného "bílého koně" vystupovala především římskokatolická církev. Nově nalezené pergameny a měděné svitky hovoří o tom, že Ježíš nebyl jenom chudým tesařem, ale také skutečně žijícím velmi vzdělaným filosofem, sociopolitickým a náboženským reformátorem, manželem Marie Magdaleny, s níž měl i několik synù. Jak Ježíš, tak Marie Magdalena byli ve skutečnosti výhonky dvou starobylých královských dynastií, majících značný podíl mimozemské genetiky. římskokatolická církev si s těmito skutečnostmi nevěděla rady, a tak Marii Magdalenu raději znevážila jako padlou ženu, a jednovaječné dvojče-Ježíšova bratra Jakuba vyškrtla z historie křesťanství...
Kumránské svitky, písemné artefakty Essenù, ale i apokryfní dokumenty různých prvotních křesťanských skupin jsou dokladem gigantické manipulace s vědomím lidstva a s pojetím Boha.
Proč asi?
lidstvu, jejichž objevení předpověděl E. Cayce na konec XX. století. On se nemýlil, tato depozita již byla skutečně objevena v Egyptě, v Jižní Americe, v Gobi a na dalších místech Země. Byla nalezena, vyzvednuta a vlády velmoci je nařídily opět uložit do svých podzemních trezorù.
Máme k dispozici středověké portulány a mapy svìta, jejichž autoři nezakrytě hovoří o tom, že vycházeli z velmi starých předloh, vesměs pocházejících z Alexandrijské Bibliothéky a z dalších zaniklých center starobylých civilizací, sídlících kdysi na Antarktickém souostroví a na zaniklých kontinentech, po nichž zbyla pouze jména (Země Mu, Taprobane,Atlantis, Ruta atd.). Stále se čeká na objevení depozit, do kterých "staří" uložili své znalosti a svůj odkaz budoucímu
Země. Jak se zdá, na Zemi existovaly po dobu mnoha milionù let před námi technicky vyspělé rasy, jejichž technologie jsme dodnes v plném rozsahu stále ještě nepochopili.
Velmi početné starobylé artefakty, stopy a tělesné pozůstatky starých obřích ras, ruiny starých mìst s podivnou architektonikou a "nemístné technické artefakty" prokazují vcelku jednoznačně, že současné lidstvo není prvním kolonizátorem
Podle informací získaných bìhem channelingu je to tím, že naše rodná planeta je součástí umělého hologramu Vesmíru 3D, který se má zhroutit po roce 2012 a krátce před tím se má lidstvo páté kalpy přesunout do čtvrté a páté dimenze, kde všechny žabomyší pozemské spory již neexistují, tím méně jakási elitní samozvaná Tajná vláda.To je v podstatě Stvořitelův "Třetí plán" rozvoje archetypu Adamah Kadmon.
Bìhem časových misí prováděných v rámci projektu Montauk a Phoenix III bylo zjištěno, že za hranicí roku 2012-2015 existuje nepřekročitelná časová bariéra, za níž se nachází pouze dokonalá prázdnota.
desítky milionù let.
zakázanou oblastí Vesmíru na
bomb, takže se Thígíjak stala
byly otráveny zplodinami explozí
protože půda, vody i atmosféra
Zemì stranou jejich pozornosti,
Bìhem tohoto období zùstávala
se navzájem téměř zničila.
vedla mnoho krvavých válek až
Stará lidstva třetí a čtvrté kalpy
byl zámìě prvního Stvořitelova plánu.
jménem Terra či Země. Takový
Posléze ji mnozí znali i pod
její krásu nazývala Shan (Spanilá).
stará společenství Galaxie ji pro
Thígíjak (Zahrada bohů) a
Divukrásné planetě bylo dáno jméno
Adamah Kadmon.
univerzální vesmírný archetyp
Tato rasa představovala
paprsky Arktura.
rasou rodící se v té době pod
hodlal ji totiž osídlit novou lidskou
svůj zvláštní záměr;
Stvořitel měl s touto planetou
pocházejícími z oblasti Siria.
- osídleny dvěa spřátelenými rasami
se svým satelitem Malonou (Marsem)
sousedé - velká planeta Tir Lucifer
V tomto čase již byly její nejbližší
bez vlastního života.
malou studenou a nevábnou planetou
Na počátku časů byla poměrně
"Konec Předpeklí ráje"

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku