Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Obchodní a manažerská prezentace (kniha a DVD)

Obchodní a manažerská prezentace (kniha a DVD)
Olga Lošťáková, M.A. , PhDr. Aleš Kabátek, CSc.
Rok vydání:2010
Vydavatelství:Grada Publishing
Stran:208
Skladem: na dotaz
Kategorie:Ekonomie, komunikace, prodej
Psychologie, psychoterapie, psychiatrie
Řízení, management, ekonomika
Kód:S00058
Podobné knihy:Rin Shibuya figma Figure


Sleva 7% - z ceny 499,00 Kč s DPH
Nová cena 464,00 Kč s 21% DPH978-80-247-3344-9
Obsah:
Její školení jsou typická vysokou mírou interakce a využitím zkušeností získaných při studiu herectví a sociální komunikace a z dosavadní praxe (v PR agentuře, vzdělávací, poradenské a průzkumné společnosti).
S klienty hledá nejlepší způsoby rozvoje zaměstnanců a následně se podílí na realizaci a vyhodnocení těchto vzdělávacích projektů. Jako lektorka se specializuje na kurzy v oblasti prezentačních dovedností, lektorských dovedností, komunikace, obchodní image a etikety a emoční inteligence, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce.
Úspěšně studovala na University of New York in Prague, kde obhájila diplomovou práci v oboru "Professional Communication and Public Relations". V pozici konzultantky společnosti SMARTER spolupracuje s řadou významných obchodních partnerů v oblasti vzdělávání.
Manažerka, interní lektorka a konzultantka společnosti SMARTER Training and Consulting. Je absolventkou Vyšší odborné školy herecké v Praze a fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Olga Lošťáková, M.A.
Jeho základní orientace na řešení problémů podnikové praxe staví na pevných teoretických a metodologických základech.
Ve společnosti SMARTER se kromě vedení týmu soustředí na tvorbu nových tréninkových programů pro manažery a průzkumných metod (mystery shopping, assessment/development centre, 360° hodnocení, personální audit, průzkum sociálního klima podniku apod.).
Publikuje v odborných i populárních časopisech, externě přednáší na Univerzitě Karlově a působí především jako lektor a kouč manažerů a specialistů renomovaných národních a nadnárodních firem.
V letech 1991-1994 byl členem katedry sociologie na FF UK v Praze, kde mimo jiné vytvořil specializační program studia "Sociálního managementu" pro lidi z praxe. V letech 1994-2002 působil v pozici ředitele vzdělávací a poradenské společnosti MASS Training and Media pro ČR a SR. Od roku 2003 je Managing Partner společnosti SMARTER.
V 80. letech pracoval v Sociologickém ústavu v Praze, kde se mimo jiné podílel na zpracování Velkého sociologického slovníku. V roce 1990 se stal členem vědecké rady ústavu.
Sociolog s bohatými praktickými zkušenostmi z podnikání a řízení týmů v oblasti poradenství, vzdělávání a výzkumu. Po absolvování Filozofické fakulty UK v Praze zahájil svoji profesní dráhu jako asistent na Fakultě řízení VŠE.
PhDr. Aleš Kabátek, CSc.
Jak docílit toho, abychom se na prezentaci těšili? 201
Závěr: Prezentační desatero 199
Rekapitulace hlavních bodů kapitoly 7 197
7.5 Interaktivní tabule a hlasovací zařízení 193
7.4 Jak pracovat s flipchartem? 188
7.3 Materiály pro účastníky 185
7.2 Jak připravit snímky pro projekci? 174
7.1 Jakou audiovizuální techniku máme k dispozici? 171
7 Je AV technika "past" nebo podpora? 169
Rekapitulace hlavních bodů kapitoly 6 168
6.6 Jak reagovat na nesouhlas, námitky? 159
6.5 Zvládání obtížných otázek 157
6.4 Co s pasivitou? Jak "rozhýbat" auditorium bez zájmu? 154
6.3 Jak reagovat na vyrušování? 151
6.2 Jak se zachovat v případě vlastního pochybení? 148
6.1 Obtíže plynoucí z "prostoru a času" 144
6 Obtížné situace a jejich zvládání 141
Rekapitulace hlavních bodů kapitoly 5 139
5.5 Herní a soutěžní prvky v prezentaci 136
5.4 Řízené diskuse a "brainstorming"/"brainwriting" 132
5.3 Aktivní naslouchání. Je naslouchání "umění"? 128
5.2 Základem je schopnost ptát se. Jak se ptát? 122
5.1 Jak vtáhnout posluchače "do hry"? 117
5 Monologická nebo interaktivní prezentace? 115
Rekapitulace hlavních bodů kapitoly 4 113
4.7 Jak využít svůj hlas? Rétorika pro prezentující 109
4.6 Prezentace vsedě 106
4.5 Postoj a pohyb prezentujícího z hlediska auditoria 104
4.4 Co s rukama? Jak využít gesta k zesílení myšlenky? 98
4.3 Mimika a oční kontakt. Kam a jak se dívat? 95
4.2 Jak předstoupit před auditorium? 92
4.1 Jak působí řeč těla prezentujícího? 88
4 Jak působivě podat ("prodat") prezentaci? 87
Rekapitulace hlavních bodů kapitoly 3 85
3.6 Jak připravit scénář prezentace? 80
3.5 Co dát do úvodu, hlavní části a závěru? 73
3.4 Neprezentujte "charakteristiky", ale "užitky" 70
3.3 Ishikawa diagram. Co to je a jak jej využít? 67
3.2 Využití metody myšlenkové mapy 63
3.1 Definujte cíl prezentace. Co je cíl a co prostředek? 61
3 Jak připravit zapamatovatelnou prezentaci? 59
Rekapitulace hlavních bodů kapitoly 2 57
2.4 Jak se nenechat "převálcovat" trémou? 52
2.3 Image a etiketa prezentujícího 46
2.2 Jak získat a udržet pozornost a autoritu? 41
2.1 Kdo jsem já a kdo jsou lidé přede mnou? 31
2 Jak se "nastavit" na očekávané auditorium? 29
Rekapitulace hlavních bodů kapitoly 1 27
1.2 Faktory, které rozhodují o úspěšnosti prezentace 24
1.1 Co je smyslem prezentace a proč je důležitá? 21
1 Záleží na prezentaci? 19
Jak používat? (Manuál publikace) 16
Proč číst? 15
Úvod: Manuál k použití publikace 13
Obsah:
Je určena zejména obchodníkům, manažerům, specialistům z různých oborů, lektorům a vůbec všem, kteří prezentují, lektorují či přednášejí.
Takto praktickou a návodnou publikaci na dané téma na trhu nenajdete.
echniku.
V knize se dozvíte se, jak se osobnostně "nastavit" na dané auditorium, jak připravit stručný, srozumitelný a zapamatovatelný obsah prezentace a jak ho působivě podat, jak udělat prezentaci interaktivní, jak zvládat obtížné situace, jak strukturovat jednotlivé části prezentace či jak vhodně využívat audiovizuální t
Na přiloženém DVD uvidíte, jak vypadají dobře a špatně vedené prezentace, jak pracovat s řečí těla, jakých chyb se vyvarovat, a ověříte si své předpoklady a dovednosti na testech.
Kniha je návodným a dobře zapamatovatelným "manuálem" prezentace, který vás uchrání chyb, jichž se lidé při prezentaci často dopouštějí, a povede vás krok za krokem v přípravě a realizaci efektivní prezentace, která zaujme a získá auditorium pro prezentovanou "věc".
Ve velmi praktické a názorné plnobarevné publikaci doprovázené fotografiemi a DVD s testy a videi získáte užitečný návod, jak připravit a uskutečnit úspěšnou prezentaci vlastní osoby, návrhu, projektu, produktu apod.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku