Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví
KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Sebepoznání, sebeřízení a stres

Sebepoznání, sebeřízení a stres
RNDr. Jiří Plamínek, CSc.
Rok vydání:2013
Vydavatelství:Grada Publishing
ISBN:978-80-247-4751-4
Stran:192
Skladem:poslední kusy
Kategorie:Ekonomie, komunikace, prodej
Motivace, úspěch, propagace
Psychologie, psychoterapie, psychiatrie
Kód:CD0193
Podobné knihy:Bohatá žena
Manažerská etika v otázkách a odpovědích
Rétorika pro lídry
Třetí alternativa
Čtení z tváře


Sleva 12% - z ceny 289,00 Kč s DPH
Nová cena 254,00 Kč s 10% DPH


kusů

K sepsání atlasu Sepoznání, sebeřízení a stres mne původně dovedl mnohdy téměř otrokářský vztah některých českých manažerů k sobě samým, a to i těch, kteří jsou zjevně úspěšní ve vedení jiných lidí. Neschopnost rozumně řídit svůj čas a život a chránit sebe, své zdraví a svou pohodu byla široce rozšířená zejména v devadesátých letech minulého století, dnes už se situace výrazně změnila.
Příčiny konfliktů jsou ovšem rozmanité. K tématu managementu firem proto postupně přibyla témata, týkající se vztahů a komunikace mezi lidmi, včetně vedení lidí. Tíhy jednotlivých kauz a tlaku sbíraných zkušeností jsem se začal zbavovat psaním příruček, z nichž některé jmenuji v doporučených zdrojích na konci knihy.
Využil jsem analogie mezi ději v přírodních ekosystémech a ve firmách a vytvořil teorii vitality a později, spolu s Romanem Fišerem, také metodiku Management by Competencies, které společně umožňují diagnostiku a usnadňují vitalizaci firem. Zkušenosti z tohoto období jsem shrnul v knize Synergický management, vydané v roce 2000.
Tehdy jsem se začal stále častěji setkávat s konflikty, jejichž příčinou nebyly odlišné zájmy zúčastněných, ale nepříznivě nastavené podmínky ve firmách a v?institucích. A protože je nastavování podmínek pro práci a spolupráci významnou součástí vedení a řízení lidí, dostal jsem se touto cestou k tematice managementu.
V letech 1992-1994 jsem například působil jako národní koordinátor programu UNITAR s názvem Conflict Resolution and Decision Making Programme a letech 1994-1996 jsem pracoval pro tréninkový program Johns Hopkins University jako koordinátor trenérů pro Českou republiku.
Vzpomínkou na tuto pionýrskou dobu je příručka Řešení konfliktů a umění rozhodovat z roku 1994. V době jejího vydání jsem se již věnoval mediaci a tréninkům vyjednavačů na plný úvazek jako nezávislý konzultant. Mých služeb začaly využívat české, zahraniční i mezinárodní firmy a instituce.
Počátkem devadesátých let jsem začal mediaci používat v praxi a stal se prvním československým mediátorem.
Zkušenosti s těmito ekologickými konflikty mne po roce 1989 na pár let přivedly do státní správy, ale především ke studiu obecných zákonitostí řešení konfliktů a k zaměření na mediaci, tedy zvládání sporů za účasti neutrálního zprostředkovatele.
K tématu sebeřízení jsem se dostal spletitou cestou. Původním povoláním jsem přírodovědec. V osmdesátých letech mne k zájmu o řešení konfliktů inspiroval zápas naší těžce zkoušené přírody s tehdejším plánovaným hospodářstvím.
RNDr. Jiří Plamínek, CSc.
Přehled tabulí 192
Doporučená literatura a další zdroje 189
9.10 Hledání nesmrtelnosti 186
9.9 Hledání hodnot 184
9.8 Hledání rozumu 182
9.7 Hledání kontextu 180
9.6 Hledání smyslu 178
9.5 Hledání synergie 176
9.4 Hledání míry 174
9.3 Hledání svobody 172
9.2 Hledání rovnováhy 170
9.1 Hledání štěstí 168
9. Eustres a klid 167
8.10 Příklad a poučení 164
8.9 Stres a sebeřízení 162
8.8 Percepce 160
8.7 Připravenost 158
8.6 Příprava 156
8.5 Prevence 154
8.4 Další postup 152
8.3 Předpověď 150
8.2 Poznání 148
8.1 Cyklus zvládání distresu 146
8. Zvládání distresu 145
7.8 Sociologie stresu 142
7.7 Stresové situace 140
7.6 Psychologie stresu 138
7.5 Motor aktivit 136
7.4 Působení stresu 134
7.3 Eustres a distres 132
7.2 Fyziologie stresu 130
7.1 Zátěž a stres 128
7. Svět stresu 127
6.8 Shrnutí: od času ke stresu 124
6.7 Přidělování času činnostem 122
6.6 Vnější faktory kvality času 120
6.5 Vnitřní faktory kvality času 118
6.4 Distribuce času 116
6.3 Výběr a utřídění činností 114
6.2 Přemisťování činností 112
6.1 Posuzování činností 110
6. Management času 109
5.6 Pravidelné činnosti 106
5.5 Dílčí a postupné cíle 104
5.4 Relativní důležitost cílů 102
5.3 Strategické cíle 100
5.2 Relativní důležitost rolí 98
5.1 Člověk v rolích 96
5. Management cílů 95
4.8 Řízení změny 92
4.7 Zdroje kolem nás 90
4.6 Umění možného 88
4.5 Rozhodování o změně 86
4.4 Požadované postoje 84
4.3 "Měkké" schopnosti 82
4.2 Požadované schopnosti 80
4.1 Vznik požadavků 78
4. Management změny 77
3.10 Shrnutí: zděděné a osvojené bohatství 74
3.9 Obsazování rolí 72
3.8 Preference rolí 70
3.7 Skupinové chování 68
3.6 Vztahové založení 66
3.5 Vztah k lidem 64
3.4 Vztah k principům 62
3.3 Čemu se učíme 60
3.2 Jak se učíme 58
3.1 Proč se učíme 56
3. Osvojené zdroje 55
2.11 Řešitelské založení 52
2.10 Rozhodování 50
2.9 Zpracování informací 48
2.8 Příjem informací 46
2.7 Zdroje informací 44
2.6 Práce s podněty 42
2.5 Motivační založení 40
2.4 Výzvy a bezpečí 38
2.3 Účel a prostředky 36
2.2 Preference podnětů 34
2.1 Sdílené dědictví 32
2. Zděděné zdroje 31
1.7 Struktura osobnosti 28
1.6 Péče o zdroje 26
1.5 Lidská práce 24
1.4 Lidské zdroje 22
1.3 Anatomie úspěchu 20
1.2 Vitalita 18
1.1 Úspěch 16
1. Zdroje v nás 15
Obsah:
Obsahuje šest nových tabulí, věnovaných kontextu sebezvládání - úspěchu, vitalitě a biologickému a společenskému rámci lidského života.
Toto vydání úspěšné publikace je přehledněji uspořádáno a doplněno o nové poznatky a zkušenosti.
Třeba kapitolami věnovanými managementu času nás provází pan Sebeřízek, který se rozhodl vzít život do vlastních rukou.
Díky autorově dlouhodobé praxi obsahuje kniha i řadu názorných příkladů.
Na většině dvoustran najdete vpravo obrazovou tabuli a vlevo stručný text, který s tabulí souvisí.
Jednoduše, ale nezkresleně vykládá témata, jež jsou klíčová pro každého, kdo se rozhodne nenáhodně a cíleně pohybovat životem.
Knížka zpracovává téma sebezvládání zcela novým způsobem, po svém doplňuje mezery v teorii, ukazuje zbrusu nové souvislosti a opírá se o nejefektivnější nástroj sebeřízení - zdravý rozum.
Praktický atlas sebezvládání

Přidat k oblíbeným odkazům Doporučit příteli Tisk informací Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+