Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Skladba češtiny

Skladba češtiny

......
Typ mikrosituace "někde se udělalo něiak" 83
Typ mikrosituace "někde je nějak" 81
Stavy okolního prostředí 81
Typ mikrosituace "někdo/něco způsobuje, aby se někdo / něco stal(o) někým/nějakým" 80
Typ mikrosituace "někdo/něco se stává někým/nějakým" 78
Vlastnosti vyjádřené kvantifikací 78
Vlastnosti vyjádřené kvalifikací 66
Vlastnosti vyjádřené klasifikací 61
Typ mikrosituace "někdo/něco má/nemá nějakou vlastnost" 61
VLASTNOSTI
Typ mikrosituace "někdo/něco způsobuje, aby někdo/něco vznikl(o)/zanikl(o)
Typ mikrosituace "někdo/něco vzniká/zaniká"
Typ mikrosituace "někdo/něco existuje/neexistuje"
EXISTENCE
Typ mikrosituace "někdo/něco je/není někdo/něco
IDENTITA 58
TYPOLOGIE ELEMENTÁRNÍCH VĚTNÝCH STRUKTUR 57
Atribut 56
Nekonstitutivní větné členy (adjunkty) 55
Syntaktická valence a komplementy 45
Syntaktické chování predikátorů ve funkci přísudku 45
Sémantická stránka větných struktur 41
Sémantické role aktantů 38
Rodiny predikátorů 36
Sémantická klasifikace predikátorů 30
Predikátory a aktanty 27
JÁDRO VĚTY 26
STRUKTURA VĚTY
RÁMCOVÁ CHARAKTERISTIKA VYPOVĚDI
RÁMCOVÁ CHARAKTERISTIKA VĚTY
VĚTA A VÝPOVĚĎ
Výňatek z obsahu:
Mluvnice češtiny, která je zase svým přístupem pro mnoho čtenářů příliš vědecká.
Svým pojetím se snaží zaplnit mezeru v oblasti vysokoškolské výuky, neboť v současné době existuje na straně jedné několik příruček o skladbě, které jsou určeny široké veřejnosti či středním školám, a na straně druhé tzv. akademická
Popisuje syntaktickou rovinu češtiny ze DVOU odlišných, ale vzájemně spjatých a teoreticky i dtdakticky potřebných hledisek, a to z hlediska systémové lingvistiky a z hlediska komunikační lingvistiky.
Knihaje určena vysokoškolským studentům bohemistiky a lingvistiky.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku