Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví
KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Dítě v úctě přijmout vzdělávací program waldorfské mateřské školky (ve slevě jediný výtisk !)

Dítě v úctě přijmout vzdělávací program waldorfské mateřské školky  (ve slevě jediný výtisk !)
Výprodej

Mgr. Táňa Smolková
Rok vydání:2007
Vydavatelství:Maitrea
ISBN:80-903761-2-6
Stran:112
Skladem:ano
Kategorie:Antroposofie
Dětská literatura, dětská psychologie
Psychologie, psychoterapie, psychiatrie
Kód:110021
Podobné knihy:Čtyři temperamenty příručka pro školu i život
Waldorfská pedagogika metodika a didaktika
Duchovní jádro waldorfské školy
Hledání vztahu jako základ pedagogiky


Sleva 25% - z ceny 195,00 Kč s DPH
Nová cena 146,00 Kč s 10% DPH


kusů


Mgr. Táňa Smolková ve své publikaci shrnuje své zkušenosti z pedagogického působení: objasňuje filozofii a cíle waldorfské pedagogiky, popisuje metody práce s dětmi podle jejích zásad a poskytuje množství praktických rad, jež lze s prospěchem využít ve všech typech mateřských škol.

Dětství patří k nejvýznamnějším obdobím lidského vývoje, poznamenává charakter člověka a jeho chování a předznamenává jeho život na celou dobu.

Od kvality dětství se později odvíjí kvalita života v dospělosti. Cestou k dosažení této kvality je výchova – v rodině a ve škole.

Výchova v souvislosti se vzděláním rozhodně usměrňuje proces formování osobnosti a svým cílem a obsahem je nezbytnou kategorií společenského života.

Je cestou k produkci a reprodukci hmotných a duchovních hodnot. Metody výchovy mohou mít různé podoby, tak jak je reprezentují různé pedagogické směry.

Jedním z nich je waldorfská pedagogika, vycházející z učení rakouského filozofa Rudolfa Steinera (1861-1925). Jejím základním rysem je snaha o rozvoj člověka v jeho celistvosti, o utváření vztahu ke světu pomocí sil myšlení, cítění a vůle. Klade značný důraz na pěstování humanity, tolerance a respektu vůči druhým. Významnou pomoc ve výchovném a vzdělávacím procesu poskytuje mateřská škola jako prostředí, v němž začíná rozvoj osobnostních rysů a kde lze jej lze efektivně a prospěšně ovlivnit.

Obsah knihy

1. Úvod 2. Obecné principy a východiska pedagogiky Rudolfa Steinera se zřetelem na prvních sedm let života dítěte 2.1. Potřeba náležitého přísunu podnětů zvenčí 2.2. Potřeba smysluplného světa 2.3. Potřeba životní jistoty 2.4. Potřeba vlastní společenské hodnoty 2.5. Potřeba otevřené budoucnosti 3. Specifické podmínky vzdělávání v současné waldorfské mateřské škole 3.1. Uspořádání života ve školce 3.2. Stravování 3.3. Rozvoj smyslů 3.4. Slavnosti roku 3.5. Role učitele ve výchově dětí v prostředí waldorfské mateřské školy 3.6. Výtvarné a pracovní činnosti 3.7. Péče o jazyk a hudbu 3.8. Řád 3.9. Waldorfská mateřská škola jako sociální a autonomní útvar 3.10. Hodnocení výchovně-vzdělávacího procesu 3.11. Obecné podmínky 4. Charakteristika Rámcového vzdělávacího programu pro p ředškolní vzdělávání ve vztahu k waldorfské mateřské škole 5. Návrh konkrétního vzdělávacího programu pro waldorfskou mateřskou školu 5.1. Dítě a jeho tělo 5.2. Dítě a jeho psychika 5.3. Dítě a ten druhý 5.4. Dítě a společnost 5.5. Dítě a svět 5.6. Slavnosti jako základní rámec průběhu roku 5.7. Obsah činností ve školce 5.8. Možné časové řešení průběhu dne a týdne 6. Závěr Proč „dítě v úctě přijmout“? Pro dítě je svět místem, kam plné nadějí a důvěry přichází, ve kterém má vyrůstat a hledat uplatnění. Všechny své vlohy a předpoklady má již v sobě a záleží jen na nás – na rodičích, vychovatelích i celé společnosti, jaké prostředí mu připravíme a kterým jeho kvalitám umožníme se rozvinout. Láska a důvěra, kterou nás obdarovává, mu dovoluje odpouštět nám i naše výchovné a lidské chyby a omyly. My dospělí mnohokrát své děti zrazujeme, ubližujeme jim, nevěříme – stačí sledovat denní zprávy o mnohých vědomých i nevědomých přešlapech, zkratkovitém jednání i obrazech vysloveného týrání dětí – a dítě nám je ochotno a připraveno vždy znovu odpustit a prominout nám. To je veliké gesto lásky a lidskosti. Takové míry odpuštění často nejsme jako dospělí již schopni. A to je jedna z věcí, proč si zaslouží dítě, abychom je přijali do svého života s úctou. Je to také jedna z věcí, které se můžeme od dětí znovu učit. Komu je kniha určena? Z předchozího vyplývá, že by v ní mohli najít prostor k zamyšlení a položení si otázek mnozí, kdo mají ve svém okolí malé dítě, ať se jedná o rodiče a prarodiče nebo profesionální vychovatele. Tento text je sice formulován jako praktický pohled do jedné vychovatelské dílny, jeho hlavní snahou je však nebýt návodem. Lépe by bylo, kdyby probouzel otázky. Otázky mají ve výchově podle mého větší důležitost, než odpovědi, které již dopředu jaksi konzervují předchozí zkušenost. Otázka je více spojena s budoucností a každá výchova se přece děje pro čas, který se teprve bude odehrávat. Jaké je to být dnes dítětem? Dnešní svět je komplikovaný, uspěchaný, nebezpečný. Je to svět dospělých. Uspořádali jsme ho tak, abychom v něm řešili naše témata a aby vyhovoval především našim potřebám a zájmům. Jeho symboly jsou srozumitelné pouze nám a tempo a způsob našich životů se jeví jako zdraví ohrožující pro dospělého jedince, natož pak pro malé dítě. Současné dětství naráží i na mnohá další úskalí, která jsou v přímém vztahu ke způsobu života dospělých a mají bezprostřední vliv na utváření osobnosti dítěte a jeho budoucího vidění světa. Jedná se zejména o předčasnou intelektualizaci vývoje, virtualizaci prožívané skutečnosti, posouvání vztahu mezi dospělými a dětmi a narůstající komercionalizaci dětství, kdy se dítě otevřeně stává objektem obchodních zájmů různých společností. Vždy se ale můžeme zastavit a pokládat si otázky, co je to pro nás cenné, to, k čemu své dítě chceme vést? Vnímejme setkání s dítětem jako šanci i pro svůj osobní vývoj.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku