Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví
KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Kde, kdy, proč a jak se to stalo UDÁLOSTI, KTERÉ ZMĚNILY SVĚT (ve slevě jediný výtisk !)

Kde, kdy, proč a jak se to stalo UDÁLOSTI, KTERÉ ZMĚNILY SVĚT (ve slevě jediný výtisk !)


Tyto události změnily svět, byť velice odlišným způsobem - některé za dramatických okolností a okamžitě, jiné pozvolna a nepředvídatelně.
Soustřeďuje se na stovku vý­ znamných světových událostí, sahajících až k počátkům písemných záznamů ve starověku.

TATO kniha pojednává o historii novým a odliš­ ným způsobem.

Nejzásadnější začínají "Proč... ", Proč se nějaká událost stala...
Mnohá fakta jsou sporná, a konce i ta přesvědčivá vyvolávají dohady, zkoumat, co se skutečně stalo.
Na každou událost lze žet z různých úhlů.
Vysvětlení je nezbytné nejen proto, že některé z vybraných událostí můžou být čtenářům neznámé, ale také protože historie stále nutí klást si otázky.
Poté, co jsme událost popsali, ji na následujících dvou stranách vysvětlíme.
Při rekonstrukci každé události jsme proto použili všechen dostupný materi­ ál, abychom navodili pocit skutečného zážitku, a kdy­ koli to bylo možné, použili jsme autentické výroky li­ dí, kteří sami historii vytvářeli.
Pohledy dvou očitých svědků na tutéž událost se mohou zásadně lišit; jeden může vědět více než druhý.
Nejpůsobivě­ ji je obvykle popisují očití svědkové, kteří ovšem nut­ ně nebývají nejspolehlivější.
Jaký byl sled událostí?
Kdy a kde se to stalo?
Každá kapitola začíná popisem události samé.
Za tím účelem jsou čtyři strany, věnované každé události, rozdělené na dva dvoustránkové oddíly.
nejprve z pohledu současníků a poté tak, jak je později interpretovali historikové.
V této knize jsme se snažili pohlédnout na vybraných sto událostí oběma způsoby:
Druhý způsob znamená poodstoupit od události a ve zpětném pohledu se snažit pochopit, proč k ní došlo, jaké událos­ ti jí předcházely a jaké z ní vyplynuly.
Ten první spo­ čívá ve snaze zachytit samu událost - zrekapitulovat dramatické události tak, jak se odvíjely, a ukázat, co znamenaly pro lidi, kteří v té době žili.
Na každý rozhodující okamžik v historii lze pohlí­ žet dvěma velice rozdílnými způsoby.
Dnes se však díky rozhlasu a televizi může o jakékoli události do­ vědět během jediného okamžiku téměř celý svět.
Mnohé z událostí popisovaných v této kni­ ze znala ve své době jenom hrstka lidí.
S nástupem železnice, letecké dopravy, hodin, foto­ grafie a počítačů se změnilo také naše pojetí času a prostoru.
Časové období je dlouhé a rozsah událostí v prostoru široký.
Vybrat další stovku významných událostí by nebylo nijak těžké.
Ně­ které události z předběžných seznamů byly nahraze­ ny jinými - všechny se však objevují v chronologic­kých tabulkách na konci knihy.
Vybrat těchto sto událostí byl vzrušující úkol.
Často byly překvapující: historie se nikdy zcela neopakovala.

Přidat k oblíbeným odkazům Doporučit příteli Tisk informací Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+