Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví
KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


BÁLAJÓGA jóga pro děti, juniory a rodiče

BÁLAJÓGA jóga pro děti, juniory a rodiče
M. Mihulová – M. Svoboda
Rok vydání:2008
Vydavatelství:Santal
ISBN:978-80-85965-57-5
Stran:200
Skladem:poslední kusy
Kategorie:Jóga
Zdravotní cvičení, sport, rehabilitace
Životní styl, výživa, kuchařky
Kód:005805
Podobné knihy:Unijóga
Mudry a jejich léčivá síla jóga pro ruce
Myšlenky srdce (barevné vydání)
Tajemství jógy


Sleva 7% - z ceny 298,00 Kč s DPH
Nová cena 277,00 Kč s 10% DPH


kusů

RODIČE A UČITELÉ
III. ČÁST
Pozitivní myšlení
OVLÁDÁNÍ MYŠLENEK
Sankalpa
Meditační techniky
Koncentrační techniky
Zásady praktikování mentálních technik
MENTÁLNÍ TECHNIKY
PRAXE JÓGY
HLEDÁNÍ
Vnitřní skutečnost
Drogy
Davové myšlení
Sebehodnocení
Tolerance
Zodpovědnost
SVOBODNÁ INDIVIDUALITA
Vztahy mezi generacemi
MEZILIDSKÉ VZTAHY
ŽIVOT V DUCHU JÓGY
Nijama
Jama
Morální zákony
Zákon Jednoty
Zákon příčiny a následku
ZÁKONY ŽIVOTA
Lidská bytost
Tajemství života
ZÁKLADY ŽIVOTNÍ FILOSOFIE JÓGY
II. ČÁST
Relaxační techniky
Zásady pro provádění relaxačních technik
RELAXACE
Pránajámické techniky
Zásady pránajámických cvičení
PRÁNAJÁMA
Oční cviky
Průpravná cvičení
Zásady pro vlastní cvičení
OČNÍ CVIKY
Antistresová sestava
Panter
SESTAVY
SEDY
ÁSANY
POZDRAV SLUNCI
Spinální cviky
Cvičení ve dvojicích
Další průpravná cvičení
Kočky
Loma - viloma
Pavana muktásana
PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ
Hlavní zásady praktikování tělesných cvičení
TĚLESNÁ CVIČENÍ
Obsah:
Poslední část knihy je určena rodičům, učitelům a vychovatelům, kteří jógu s dětmi praktikují. Obsahuje některé zásady a doporučení směřující k efektivní a bezpečné práci s dětmi na poli jógy.
Druhá část knihy určená pro věk zhruba 14 až 18 let (samozřejmě i pro vyšší věkové kategorie) je zaměřena na oblast duševní a duchovní. Doporučuje vhodné mentální techniky a přibližuje filosofii jógy se zaměřením na praktické využití některých jejích aspektů v současném životě.
Všechna tělesná cvičení zde uvedená jsou samozřejmě vhodná i pro vyšší věkovou kategorii, případně pro dospělé.
Jelikož tato publikace respektuje uvedené věkové kategorie, je rovněž rozdělena do dvou hlavních částí. První se zaměřuje převážně na tělesná cvičení představující náplň jógových aktivit menších dětí. Vzhledem k jejich věku je text určen zejména rodičům či vychovatelům, kteří budou uvedená cvičení s dětmi praktikovat.
Do výuky jógy je postupně možno zařadit i některé prvky z oblasti duchovní. Na základě zkušeností s dnešní mladou generací lze konstatovat poměrně velký zájem o filosofické aspekty jógy u některých jedinců již ve věku 14 až 15 let.
Druhá skupina (14 až 18 let) může praktikovat samozřejmě všechna cvičení podobně jako skupina první. Navíc lze zařadit náročnější tělesné pozice, delší výdrže u statických cviků, prohloubit provádění dechových technik a užívat základních technik relaxačních. Ve věku 16 až 18 let lze začít praktikovat i některé mentální techniky (uvedené ve druhé části této knihy).
První věková skupina (5 až 13 let) využívá zejména tělesná cvičení obohacená o jednoduché techniky dechové. Relaxační cvičení lze provádět spíše náznakově a ve zkrácené podobě, s ohledem na mentalitu dětí.
Vrátíme-li se k názvu této publikace Bálajóga, můžeme jej překládat jako jóga pro dívky a chlapce, což významově přesahuje běžně používaný pojem jóga pro děti. Z uvedené stručné charakteristiky jógy totiž jasně vyplývá, že prostředky z jednotlivých oblastí mohou být efektivně využívány v návaznosti na dosažený věk. Z mnohaletých zkušeností plynoucích z práce s dětmi a mládeží v našich podmínkách lze přibližně stanovit dvě věkové kategorie. První 5 až 13 let a druhá 14 až 18 let, přičemž je třeba brát v úvahu individuální tělesnou i duševní vyspělost. Určité náznaky cvičení jógy lze praktikovat i s dětmi mladšími pěti let. Jedná se však většinou jen o jistou zábavnou pohybovou aktivitu se zařazením některých jednoduchých prvků jógy. Od 5 let je však většina dětí schopna praktikovat vhodně přizpůsobená jógová cvičení jako určitý systém.
Pod pojem duchovní oblast jógy lze zahrnout metody a postupy vedoucí k hlubšímu pochopení lidské bytosti, přiblížení se k podstatě a smyslu života.
Soustava pránajámických (dechových) technik je vedle fyzického organismu zaměřena také na oblast duševní. Zde napomáhá k pozitivnímu ovlivňování psychických i mentálních stavů a umožňuje jejich vědomou regulaci. Speciálně pro oblast duševní pak existuje celá řada relaxačních, harmonizačních, koncentračních i meditačních technik umožňujících postupné zklidnění, pochopení a ovládání této oblasti. Pro dnešního člověka žijícího uprostřed stálých aktivit a stresů může být tato část jógy nesmírně blahodárná.
Oproti řadě dnešních sportovních disciplín jóga neobsahuje prvky dřiny, soutěživosti ani honby za úspěchem. V tom lze spatřovat jednu z mnoha příčin, proč jóga navozuje fyzické i psychické uvolnění.
Na rozdíl od dnes běžných tělovýchovných aktivit působí jednotlivá cvičení jógy do hloubky, cíleně na dosažení pozitivních změn v určitých oblastech organismu, jsou spojena s prociťováním příslušných částí těla (což rozvíjí prohloubenou schopnost komunikace s vlastním organismem).
Pro oblast tělesnou nabízí jóga velice bohatou škálu cviků. Jedná se o cvičení přípravná i o klasické jógové polohy známé pod názvem ásany, dále mudry, bandhy, očistné techniky i cvičení zaměřená speciálně na určité orgány nebo zdravotní problémy. Pránajáma je soustavou dechových cvičení s účinky přesahujícími tělesnou oblast.
Jóga představuje jeden z nejstarších a nejdokonalejších systémů pro lidské zdraví. Pojem zdraví je přitom chápán na třech úrovních - tělesné, duševní a duchovní.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku