Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví
KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Citlivý chaos

Citlivý chaos
Theodor Schwenk
Rok vydání:2012
Vydavatelství:Fabula
Stran:234
Skladem:poslední kusy
Kategorie:Pyramidy,kameny, PŘÍRODA , energie
Záhady, tajemství, záhadologie
Životní styl, výživa, kuchařky
Kód:004449
Podobné knihy:Neznámá tvář Prahy příroda a rostlinstvo


Sleva 10% - z ceny 380,00 Kč s DPH
Nová cena 342,00 Kč s 10% DPH


kusů

velký formát (245×210 mm)
fotografická příloha na křídovém papíru (88 unikátních fotografií),
Jeho cílem bylo probudit v lidech "vodní vědomí" či "vodní bdělost", která by neznamenala jen naučit se číst ve vodní knize přírody, ale také si vytvořit k vodě pozorný a pokorný vztah - tak, abychom měli vidoucí oko a myslící ruku, když se do přírody a vody snažíme zasahovat.
Je jen na nás, abychom toto písmo rozluštili a naučili se v něm číst.
Autor přirovnává popisované jevy k jednotlivým literám písma, jímž se proudící živel vyjadřuje, jako články, jejichž propojením se dostáváme k důležitým souvislostem a pochopení souvislostí mezi živou a neživou přírodou.
Theodor Schwenk ale nepsal tuto knihu jenom pro vědce. Psal ji tak, aby ji mohl číst každý, kdo se zajímá o podstatu života okolo nás.
A můžeme se s autorem jen ptát, co je příčinou, že se podobné formy objevují i při proudění vzduchu. Útvary vytvářené proudící vodou se v živé přírodě v různých metamorfózách neustále opakují a můžeme je nacházet i v uměleckých projevech celé historie lidstva.
Nejvíce patrné je to tam, kde si autor uvědomuje paralely mezi útvary v proudící vodě a utvářením živých bytostí a jejich orgánů. Jako by to, co je ve vodě v neustálém a rychlém pohybu, nacházelo v organických útvarech svou ustálenou, trvalou formu. Jakoby voda byla jemným předivem, ze kterého nebo spíše skrze které se vše živé pomalu spřádá - vzniká a roste.
Popisuje chování vody v kolobězích, při střetu s pevnou zemí a hmotou vůbec a její účast v meteorologických dějích. Jeho výklad však není popisný, v každém ohledu vybízí k vnímání širších souvislostí.
Je výsledkem reakce na nejrůznější, i velmi subtilní podněty, blízké (např. překážky v proudu, rozdíly v teplotě a rychlosti) i nesmírně vzdálené (příliv a odliv). Jako by voda byla jakýmsi smyslovým orgánem reflektujícím děje v bezprostředním, i dalekém, dokonce i kosmickém okolí.
Pozoruje krouživé, rytmické a stáčivé pohyby, k nimž dochází na povrchu i uvnitř těchto útvarů. Neustálý pohyb je pro něj neodmyslitelným a podstatu vyjadřujícím atributem vody.
Všímá si jevů a útvarů typických pro pohybující se vodu - kapek, vírů, meandrů atd.
Autor uvádí čtenáře do světa proudících živlů, především vody, ale také vzduchu.
Ale skutečnost, jak ukazuje Theodor Schwenk, je jiná. To sunutí se vpřed má určitý řád, voda vytváří typické útvary resp. jimi protéká a opakuje typické pohyby.
Naše hrubá představa o tekoucí vodě je, že jde o jakousi neuspořádanou vodní masu sunoucí se díky gravitaci pasivně shora dolů prostorem vymezeným mantinely (břehy apod.).
Ukazuje nám další netušený rozměr, proč je voda základem života, resp. jak souvisí tekutost a pohyb vody, tedy její nejcharakterističtější vlastnosti, se životem.
Podněcuje k hlubšímu zamyšlení nad jevy a procesy, které vidíme neustále kolem sebe, ale jejichž neobyčejnost již ani nevnímáme.
Proč?
možná začnete tušit, že nepůjde o žádnou archivní záležitost, ale o živý, inspirující a provokující text dnes, stejně jako před padesáti lety.
Není obvyklé, aby se kniha dostala ke čtenáři až půl století po svém vzniku. A přece je toto případ českého čtenáře a knihy Citlivý chaos, která vyšla v německém originále již v roce 1962. V Německu je kniha po celou tu dobu stále na trhu (v roce 2010 byla vydána již v 11. vydání) a dočkala se i překladů do sedmi cizích jazyků (čeština je nyní osmým) a opakovaného vydání v angličtině i francouzštině,
Čtenáři také dává prožitek jednoty všeho živého na Zemi, prožitek naší bytostné sounáležitosti s živoucí planetou Zemí.
Četba této knihy nejenže umožňuje poznání zákonitostí pohybu vody a vzduchu a utváření organických tvarů a tím i pochopení života.
Do otevřeného prostoru, vznikajícího pohybem, se mohou otiskovat vesmírné, duchovní praobrazy.
v tomto chaosu spočívá řád a tento chaos je nesmírně citlivý, vnímavý.
Tento pohyb je jen napohled chaotický;
Nejprve je pohyb, pak teprve tvar.
To, co je pevné a nehybné, vzniká z toho, co plyne, pulzuje, pohybuje se.
Pevné tvary organické přírody jsou vlastně ztuhlými proudy.
Autor však navíc ukazuje, že principy proudění, patrné ve vodě, jsou základem veškerého utváření živých organismů.
Voda je základem života, to všichni víme.
- to vše v nejrozmanitějších proměnách a kombinacích můžeme pozorovat v živlu vody, ale i vzduchu.
Pulzující proudění, vlny a víry
Voda nikdy není nehybná, vždy je v pohybu.
Proudění vody je fascinující stejně jako tato kniha.
Útvary vznikající v proudící vodě a vzduchu
Vznik útvarů při proudění vody a vzduchu

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku