Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví
KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Ve světle pravdy poselství Grálu (tři svazky v kazetě)

Ve světle pravdy poselství Grálu  (tři svazky v kazetě)
Abd-ru-shin (Oskar Ernst Bernhardt)
Rok vydání:2011
Vydavatelství:(Stiftung) Integrál
ISBN:978-80-87176-06-1
Stran:1040
Skladem:ano
Kategorie:Andělé, duše, duchovno
Náboženství a mytologie
Okultismus, spiritismus,hermetik
Kód:004135


Sleva 10% - z ceny 390,00 Kč s DPH
Nová cena 351,00 Kč s 10% DPH


kusů
Duchovní chléb osvěžuje bezprostředně, Pravda občerstvuje a Světlo oživuje. Objemný svazek českého spisovatele ze sklonku 19.stol. píšícího pod pseudonymem Abd - Ru - Shin, přináší v širokém záběru lidem poselství, které potřebují, mají-li duchovně správně stoupat vzhůru. Tato kniha přinese mnohým lidem neklid. Staví každého jedince před životní rozhodnutí, neboť působí uprostřed dnešní doby jako polnice – bez ohledů, tvrdě a neúprosně. Přitom přináší jasné odpovědi na nevyjasněné otázky lidského bytí. Poznání, které zprostředkovává, je ve své naléhavosti tak mocné, že nutí nezaujatého čtenáře, aby přemýšlel, zkoumal a kráčel vpřed. Mnozí, kdo dosud žili bezstarostně a ponechávali všemu volný průběh, snad v domnění, že na tom nemohou nic změnit, se možná zaleknou. Mohou se i zhrozit toho, co zmeškali a co se zdá být již ztraceno. Avšak kdo v sobě má jedinou jiskru dobrého chtění, ten bude tímto poselstvím veden k radostnému poznání nových, jasných cest celým stvořením. S úžasem zjistí, jakou nesmírnou důležitost má bytí člověka v tomto stvoření a jaká moc mu byla darována – moc, jejíž účinky se však musí zhoubně obracet proti němu samotnému, jestliže ji přehlíží nebo nepoužívá k dobrému. Kdo se nebojí odhrnout závoj tam, kde jsou pro něho ještě dnes skryta velká tajemství života, tomu tato kniha přinese to, co žádná jiná. Stane se mu živoucím poselstvím Grálu. Abd-ru-shinovo občanské jméno je Oskar Ernst Bernhardt. Narodil se 18. dubna 1875 v Biskupcích (Bischofswerda) v Lužnici. Záhy po ukončení obchodního vzdělání se začal věnovat spisovatelské činnosti. Ta jej vedla mnohokrát do zahraničí. V roce 1915 byl v důsledku válečných událostí internován v Anglii. Po válce působil v Drážďanech, později v blízkosti Mnichova, kde začal v roce 1924 psát první přednášky Poselství Grálu. Od roku 1928 žil na Vomperbergu v Tyrolích a tam také dokončil své dílo „Ve světle Pravdy“. V roce 1938 byl nacisty uvězněn, poté vypovězen z Rakouska a byl mu přikázán nucený pobyt v Německu. Zemřel 6. prosince 1941 v Kipsdorfu v Krušných horách. Jeho živoucí vědění nemá nic společného s pozemskou učeností. Je čerpáno z nejvyšších a nejčistších pramenů. V každém díle se projevuje osobnost jeho tvůrce, a tak lze i Adb-ru-shinovu osobnost poznat z této knihy. HNUTÍ GRÁLU Hnutí Grálu vychází z jeho učení (1875 až 1941). Pod ménem Abd-Ru-Shin zde na Zemi již údajně jednou byl, a to v Mojžíšových dobách jako arabský kníže v národě Is-Ra. Tato kniha vznikla díky jeho přednáškové činnosti v letech 1923 - 1937. V současných vydáních je to soubor 168 přednášek. Kolem Abd-Ru-Shina se zformovalo poměrně početné hnutí. Za své sídlo i za ústředí tohoto hnutí zvolil ABD-RU-SHIN Vomperberg v rakouském Tyrolsku. V roce 1929 oznámil svůj božský původ a prohlásil se za mesiáše, Syna člověka, který bude soudit lidstvo a který nastolí tisíciletou říši. Jeho život duchovního vůdce provázelo množství skandálů (byl i vězněn), až byl r. 1938 zatčen a pod dohledem gestapa strávil zbytek života v Krušných horách. Abd-Ru-Shin vychází ve svém učení z esoterních tradic. Základem jeho obrazu světa jsou různé úrovně hmotnosti. V té nejnižší - hrubohmotnosti - se nyní jako lidé nacházíme a svým poznáním a dobrou morálkou máme v průběhu nových životů vystoupat až do duchovní úrovně. Tam - na hranici duchovní a božské úrovně, stojí hrad Grálu, který dává celému učení své jméno. V něm je také legendární miska, do níž prý byla zachycena krev umírajícího Krista - grál. Cestu z hrubohmotnosti zpět do praduchovní úrovně, odkud pocházíme, nám přišel odhalit právě Abd-Ru-Shin.. Bůh je v tomto náboženství především garant neměnných zákonů. Nejdůležitější jsou tři zákony: zákon tíže říká, že čím „hmotnější“ (tj. přízemnější) jsou naše myšlenky a činy, tím hlouběji v úrovních hmotnosti klesáme. Podle zákona přitažlivosti stejnorodého záleží opět náš úděl na tom, jakými myšlenkami se obíráme a jaké činy konáme, protože myšlenky a činy přitahují podobné „formy, bloudící kolem“. Tak např. žena, která utrpěla znásilnění, si ho pravděpodobně „přitáhla“ svými smyslnými myšlenkami. Zákon zvratného působení pak podle Abd-Ru-Shin znamená, že žádná myšlenka ani čin nemohou zůstat bez následků a že samozřejmě také všechna naše štěstí či neštěstí jsou jen přirozenými následky našich myšlenek či činů. Tímto řetězem příčin a následků jsme připoutáni i ke svým „minulým životům“. Vědomým respektováním těchto zákonů a stálým úsilím může podle ABD-RU-SHINA vést naše duchovní cesta vzhůru. V tom je naše záchrana. Zvěstoval ji prý již Ježíš (Syn Boží), ale lidstvo selhalo a zavraždilo jej. Církev podle Abd-Ru-Shina Ježíšovo učení nikdy nepochopila a v bibli jej naprosto překroutila. Proto přišel Abd-Ru-Shin (jako Ježíšem slíbený Syn člověka), aby vyvedl lidstvo z bludu „rozumářství“ a před příchodem Tisícileté říše mu dal ještě poslední možnost začít žít podle výše uvedených zákonů. I když se navzdory Abd-Ru-Shinoě silnému očekávání blízkého konce světa ani půlstoletí po jeho smrti nic nestalo, uvěřilo jeho náboženství tisíce lidí na všech kontinentech. Jsou to lidé s vyvinutým smyslem pro mravnost, pořádní a až trochu zákoničtí a upjatí. Scházejí se k pokojnému poslechu vážné hudby, přednesu Abd-Ru-Shinových přednášek či četbě z děl jeho pokračovatelů. Abd-Ru-Shinova kniha je ovšem volně přístupná i mimo tyto skupiny jeho přívrženců. Některým čtenářům se může otázka, zda OSKAR BERNHARDT byl opravdu Mesiášem, za něhož se pokládal, stát velmi palčivou. Pokud byl Synem člověka, proč neustanovil slíbenou Tisíciletou říši? Tuto otázku je pak možné z hlediska poselství Grálu vysvětit tak, že Synem člověka je ještě někdo jiný, do něhož se zemřelý Abd-Ru-Shin naposledy převtělil! Tato „logická“ (z hlediska Poselství Grálu) úvaha může být velmi nebezpečná. Přesně toto totiž roku 1991 z knihy Ve světle Pravdy vyčetl JAN DIETRICH DVORSKÝ. Kolem něho vznikla skupina imanuelitů, kterou lze řadit mezi nejnebezpečnější sekty naší historie. Hnutí Grálu je organizováno v tzv. kruzích Grálu, vzniklých na základě Abd-Ru-Shinova učení s ústředím a chrámem ve Vomperbergu v Rakousku. V čele stojí apoštol HERBERT VOLLMANN, manžel Abd-Ru-Shinovy nejmladší dcery ELISABETH. Počet členů: odhadován na několik desítek tisíc po celém světě (kromě Vomperbergu byly posvěceny chrámy i v Nigérii, Zairu i Kanadě), u nás více než jeden tisíc. Symbol: kříž Grálu. Ústředí zastupuje Nadace Hnutí Grálu. Ukázka z přednášky „A vyplnilo se...“, která byla součástí prvních vydání knihy Ve světle Pravdy (Poselství Grálu) z let 1932 a 1940. Po smrti ABD-RU-SHINOVĚ se v této knize již netiskne: Jako král Imanuel ve vesmíru, jako Parsifal Prastvořených a v duchovní říši a konečně jako Syn Člověka ve hrubohmotnosti na této planetě Zemi. Trojdílný v jednom, působí současně jako Božské mysterium. Je to postup, který nemůže býti pochopen vyvinutými lidskými duchy. Prastvoření mají však na něm již podíl, neboť i oni mohou působiti zde na zemi, zatím co současně plní svou službu nahoře ve hradu Grálu. S obratem světů spadly s Abdruschina obaly, které mu překážely. Projev nabyl tím netušené moci, kterou Abdruschin nyní může a musí vědomě vysílati těmi směry, které jsou mu označeny Božskou vůlí, aby zničil všechno nezdravé, a tím osvobodil od škodlivého tlaku, který je zdržuje a který dosud překážel ve volném vzestupu ke Světlu. Tak vzejde konečně na zemi vytoužené království Boží, které kdysi bylo zaslíbeno spravedlivým jako tisíciletá říše. Bude vynuceno nadpozemskou a nadlidskou mocí, která jest dána Vyslanci Božímu k vyplnění zaslíbení! V letech 1923–1938 napsal Abd-ru-shin, občanským jménem Oskar Ernst Bernhardt, velký počet přednášek, z nichž na sklonku svého života sestavil knihu „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu“ v tzv. vydání poslední ruky. Vzniklo tak jedinečné dílo předkládající jasné a logické odpovědi na významné životní otázky. Od té doby bylo Poselství Grálu přeloženo do 17 jazyků a lze je koupit v 90 zemích světa. Počet prodaných výtisků v České republice se od roku 1989 pohybuje kolem 40 000 kusů. Poselství Grálu přináší výklad souvislostí mezi člověkem a jemu neviditelným světem. Prostými slovy a přísně logickým sledem myšlenek vysvětluje podstatu mnoha jevů, s nimiž se každý ve svém životě setkává. Nepředkládá ale vědecká, filozofická nebo ezoterická vysvětlení. Výklad se opírá o působení jednotných všeobsáhlých zákonů. Čtenář tak získává jasný obraz o působení Boží vůle a úloze člověka. Autor napsal své dílo s úmyslem vést hledajícího člověka blíže ke zdroji všeho života, zpět k Bohu. Poselství Grálu není základem žádného nového náboženství, nýbrž základem pro cestu jednotlivce, nezávisle na jeho národnosti, rase nebo vyznání. Podporuje člověka v jeho nezávislém myšlení a pomáhá mu vytvořit si vlastní úsudek. Z této půdy může pak vzejít opravdové přesvědčení o existenci duchovního světa a samozřejmá potřeba vydat se cestou vlastního zušlechtění. Tato cesta je prostá, jasná a vyžaduje pouze čisté srdce. Kdo má v sobě pevnou vůli k dobru a snaží se dodat svým myšlenkám čistotu, ten již našel cestu k Nejvyššímu! Jemu pak bude vše ostatní přidáno. Abd-ru-shin

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku