Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví
KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Rorschachova metoda integrativní přístup k interpretaci

Rorschachova metoda integrativní přístup k interpretaci
Novinka

Martin Lečbych
Rok vydání:2016
Vydavatelství:Grada Publishing
ISBN:978-80-247-4536-7
Stran:240
Skladem:ano
Kategorie:Ekonomie, komunikace, prodej
Motivace, úspěch, propagace
Psychologie, psychoterapie, psychiatrie
Kód:003849
Podobné knihy:Bohatá žena - kniha určená ženám
Manažerská etika v otázkách a odpovědích
Rétorika pro lídry - objevte komunikační strategie, které vedou k úspěchu
Třetí alternativa
Čtení z tváře


Sleva 11% - z ceny 339,00 Kč s DPH
Nová cena 302,00 Kč s 10% DPH


kusů


Kniha se věnuje Rorschachově metodě, jednomu z nejzajímavějších a také nejznámějších nástrojů, které se v psychologii využívají k diagnostice procesů vnímání, myšlení, emočního prožívání a mezilidských vztahů.

Důraz je kladen na integrativní přístup k interpretaci metody. Jeho zdrojem je řada vědeckých teorií, které se autor snaží funkčně propojit s ohledem na konkrétní otázky psychologické diagnostiky.

Druhé vydání knihy je rozšířeno zejména o kvalitativní rovinu interpretace Rorschachovy metody a o praktické aspekty integrativního přístupu.

Summary: Rorschach method: Integrative approach to integration
Závěr
Možnosti posouzení vztahových dimenzí Rorschachovou metodou
Neurobiologie vazebného chování
Teorie mentalizace
Klíčové prvky teorie vztahové vazby (attachment)
Klíčové prvky teorie objektních vztahů
3. Objektní vztahy a teorie citové vazby
Alexithymie a Rorschachova metoda
Dopad negativní afektivity na procesy interpretace
Afektivní styl
Možnosti posouzení emotivity Rorschachovou metodou
Pozitivní a negativní emocionalita
Funkcionalistický a systémový přístup k emocím
Teorie aktuálního zájmu
2. Emoce a kognice
Možnosti posouzení testování reality v Rorschachově metodě
Testování reality
Možnosti sumárního posouzení integrace a organizace senzorické zkušenosti
Integrace a organizace senzorické zkušenosti
Exnerův model tvorby odpovědi a jeho kritická reflexe
Rorschachovo pojetí percepčně kognitivního procesu
Neurobiologie zrakového vědomí
Vybrané teorie percepce relevantní k Rorschachově metodě
1. Percepčně-kognitivní proces
Organizace textu
Vybrané směry vývoje Rorschachovy metody
Obsah:
Jde o komplexní dílo, které by nemělo chybět v odborné knihovně žádného psychologa a které bude neocenitelným zdrojem inspirace pro každého, kdo pracuje s projektivními metodami.
Kniha je tudíž jednak repetitoriem nových poznatků z oblasti kognice, emocí a mezilidských vztahů, jednak brilantní ukázkou jejich využití v psychologické praxi.
Jeho výklad potvrzuje, že Rorschachova metoda se stala spolehlivým nástrojem poznání osobnosti jedince.
Nezůstává jen v rovině čisté diagnostiky, nýbrž zamýšlí se i nad terapeutickými důsledky možných nálezů.
Z jeho teoretického bádání vyplývá, že nálezy získané touto metodou korespondují s řadou soudobých teoretických a výzkumných poznatků.
Autor se zřejmě jako první na světě pokusil včlenit Rorschachovu metodu do širšího teoretického rámce.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku