Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví
KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Investiční strategie pro třetí tisíciletí

Investiční strategie pro třetí tisíciletí
Pavel Kohout
Rok vydání:2012
Vydavatelství:Grada Publishing
ISBN:978-80-247-3315-9
Stran:296
Skladem: na dotaz
Kategorie:Ekonomie, komunikace, prodej
Řízení, management, ekonomika
Kód:003724
Podobné knihy:Základy bankovnictví
Peníze nerostou na stromech! všechno o tom, jak ovládat vlastní peníze
Základy makroekonomie
Jak se stát Forexovým obchodníkem
Rodinné podnikání


Cena 389,00 Kč s 10% DPH

Pro předběžnou rezervaci se musíte nejdříve přihlásit (registrovat).
Tento investiční bestseller je určen laikům i profesionálům - finančním a pojišťovacím poradcům, pracovníkům bank a investičních společností.
Na četné žádosti čtenářů je rozšířena a aktualizována kapitola věnovaná důsledkům přijetí eura. Z
Teoretické zásady jsou ilustrovány řadou příkladů a shrnuty ve formě konkrétních doporučení. Nové vydání věnuje zvýšenou pozornost neefektivním trhům, včetně modelu bublin a davového chování.
Publikace vysvětluje principy moderní investiční teorie, přičemž nevyžaduje ze strany čtenáře znalost ekonomie nebo matematiky.
Autor poskytuje čtenáři čtivou formou základní praktické informace o investičním managementu, moderní teorii portfolia, o chování akcií, dluhopisů, komodit a nemovitostí, o politicko-ekonomických souvislostech a psychologii investování.
Jde zejména o změnu trendu inflace a měnové politiky ve vztahu k výnosům dluhopisů, akcií a nemovitostí.
Další přepracované vydání odráží některé zásadní změny vývoje na světových trzích a v globální ekonomice.
Příloha: Investiční test

14.7 Praktické závěry
14.6 Co nám říká poměr P/E?
14.5 Ekonomické barometry a seismografy
14.4 Recese a investování: otázky a odpovědi
14.3 Kdy a proč se vyhnout dluhopisům
14.2 Bubliny, recese a ekonomické recese
14.1 Kde aktivní přístup přináší ovoce
14. Aktivní investiční management
13.5 Závěr
13.4 Důsledky přijetí eura
13.3 Co kdybychom měli euro již v roce 2002?
13.2 Silná koruna v roce 2002 - poučení pro investory
13.1 Měnový režim, inflace a investice
13. Koruna a euro
12.9 Výsledky testu znalostí finančních poradců v roce 2001
12.8 Odborné vzdělání finančních poradců
12.7 Chcete zůstat milionářem?
12.6 Proč jsou fondy bezpečné proti pádu
12.5 Varovná znamení - jakým finančníkům se vyhnout
12.4 Riziko poctivé a riziko nepoctivé
12.3 Jak se bránit proti nesolidnímu jednání
12.2 Lakmusový papírek na špatné poradce
12.1 Placení poradci versus provizní poradci
12. Finanční poradci
11.8 Systematicky podhodnocené akcie
11.7 Neefektivní portfolia drobných investorů
11.6 SAP efekt
11.5 Iluze věčného růstu
11.4 Psychologie investování
11.3 Sociální polarizace a bublina telekomunikačních akcií
11.2 Davové chování investorů - o mravencích a spekulantech
11.1 Hypotéza (ne)efektivních trhů a optimální investiční strategie
11. Nedokonalé trhy
10.5 Informační zdroje
10.4 Krok č. 4: Uskutečnění investiční strategie
10.3 Krok č. 3: Naplnění investiční strategie
10.2 Krok č. 2: Výběr investiční strategie
10.1 Krok č. 1: Stanovení finančních cílů
10. Souhrn - nejlepší praxe: postupy investování
9.11 Strategická soutěž deníku The Wall Street Journal
9.10 Penzijní fondy TIAA-CREF
9.9 Portfolio Nobelovy nadace
9.8 Konzervativní portfolio pro dlouhodobý investiční horizont
9.7 Strategie "sprint"
9.6 Strategie "poklusem klus"
9.5 Strategie "kruhová obrana" - minimalizace rizika v inflačním prostředí
9.4 Agresivní strategie
9.3 Vyvážená strategie
9.2 Konzervativní strategie
9.1 Krátkodobé investiční strategie
9. Investiční strategie
8.5 Praktické závěry
8.4 Chování cen nemovitostí v malých otevřených ekonomikách
8.3 Co určuje výši nájemného
8.2 Co určuje ceny nemovitostí
8.1 Základní principy
8. Investice do nemovitostí
7.20 Praktické závěry
7.19 Výnosnost jednotlivých doporučení
7.18 Vyplácí se věřit expertům?
7.17 Stručný návod, jak předpovídat dlouhodobé výnosy
7.16 Stručný návod, jak předpovídat krátkodobé výnosy
7.15 Mikrofinance
7.14 Umění a starožitnosti
7.13 Lidský kapitál
7.12 Výnosy cizích měn
7.11.1 Hubertův vrchol - proč ceny ropy pravděpodobně zůstanou vysoké
7.11 Ropa jako investice
7.10 Komoditní spekulace
7.9 Hodnotová nebo růstová strategie?
neboli chybami se člověk učí
7.8.1 Komentář k internetové bublině z roku 2007
7.8 Výše stropu a dilema internetového investora
7.7 Dialog optimisty a skeptika
7.6 Stručný návod, jak (ne)odhadnout prostor k růstu
7.5 Odvětví v dlouhodobém horizontu
7.4 Akcie
7.3.2 Kdo vlastně vydělává na státních dluhopisech?
7.3.1 Jak jsem investoval do obligací: riziko státu v praxi
7.3 Dluhopisy neboli obligace
7.2 Nástroje peněžního trhu
7.1 Problémy s prognózami
7. Jak předpovídat výnosy
6.3 Praktické závěry
6.2 Historické zkušenosti
6.1 Jednoduchý matematický model burzovních krachů
6. Dynamika a diagnostika burzovních krachů
5.9 Praktické závěry
5.8 Riziko platební neschopnosti
5.7 Volatilita a měnové riziko
5.6 Volatilita a inflace
5.5 Volatilita a hodnocení výkonnosti portfolií
5.4 Volatilita a efekt velikosti
5.3 Volatilita a výnosy portfolia
5.2 Volatilita a diverzifikace: velká vaječná pravda
5.1 Volatilita
5. Měření investičního rizika
4.10 Monika odchází do penze - příběh o politickém riziku
4.9 Praktické závěry
4.8 Korupce hraje roli
4.7 Rusko v Putinově éře
4.6 Ruské a sovětské obligace
4.5 Československo a protektorát
4.4 Německo
4.3 Politické riziko - neviditelný nepřítel
4.2 Očekávané výnosy emerging markets
4.1 Mýty a realita
4. Politické riziko
3.13 Praktické závěry
3.12.7 Přírodní bohatství
3.12.6 Hospodářský cyklus
3.12.5 Obchodní bilance
3.12.4 Fiskální politika a daňová zátěž
3.12.3 Deficit státního rozpočtu
3.12.2 Nezaměstnanost
3.12.1 Měnové kursy
3.12 Co je méně důležité (ale přesto důležité)
3.11 Hospodářský růst a výnosy cenných papírů
3.10 Skrytý dluh penzijního systému
3.9 Akcie a inflace
3.8 Inflace a výnosy pevně úročených cenných papírů
3.7 Jak zbohatnout na inflaci - ropa
3.6.1 Jak zchudnout na nemovitostech - příklad
3.6 Jak zbohatnout na inflaci - nemovitosti
3.5.2 Konec "nové ekonomie"?
3.5.1 Ekonomie "zlatého věku"
3.5 Makroekonomická politika ve věku hojnosti
3.4 Ekonomické trendy začátku třetího tisíciletí - "nová ekonomie"
3.3.1 Inflace jako politický nástroj
3.3 Inflace - historie a podstata
3.2.1 Úrokové sazby v krizových obdobích
3.2 Ekonomická logika inflace, úrokových měr a hospodářského růstu
3.1.6 Vliv úrokových měr na akcie
3.1.5 Vliv úrokových měr na dluhopisy
3.1.4 Vliv úrokových měr na nástroje peněžního trhu
3.1.3 Makroekonomické aplikace
3.1.2 Základní typologie výnosových křivek
3.1.1 Výnosové křivky
3.1 Úrokové míry
3. Praktická ekonomie pro investory
2.6 Praktické závěry
2.5 Long Term Capital Management - lekce o tom, jak pýcha předchází pád
2.4 Mentální účetnictví a finanční omyly chytrých lidí
2.3 Využití rozdělení investorů na aktivní a pasivní
2.2 Psychologicky aktivní investoři
2.1 Psychologicky pasivní investoři
2. Základy investiční psychologie
1.21 Určení investičního horizontu
1.20 Průměrování nákladů - diverzifikace v čase
1.19 Proč se vyplácí diverzifikovat
1.18 Peter Lynch k výběru podílových fondů
1.17 Ted Aronson k otázce, jak si vybrat aktivně řízený fond
1.16 Výjimky, kdy se vyplatí "časovat" trh
1.15 Levicoví ekonomové a kapitálový trh
1.14 Indexování - pasivní investiční strategie
1.13 Prognostici, zbabělci, podvodníci
1.12 Kiggenovo dilema aneb jak si nevybírat investiční poradce
1.11 Proč makléřské firmy a banky přesto poskytují investiční doporučení?
1.10 Proč nelze ani vybírat akcie, ani časovat trh
1.9 Proč se nevyplácí vybírat akcie
1.8.1 Kde aktivita škodí
1.8 Proč se (obvykle) nevyplácí "časovat" trh
1.7 Garantované fondy
1.6 Akcie a akciové fondy
1.5 Dluhopisy
1.4 Nástroje peněžního trhu
1.3 Vztah výnosů a rizik
1.2 Chování výnosů různých typů investic
1.1 Co je podstatné
1. Investiční principy
Obsah:
cela nová je kapitola Aktivní investiční management.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku