Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví
KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Jak vybudovat a posílit sebedůvěru

Jak vybudovat a posílit sebedůvěru
Ján Praško
Rok vydání:2007
Vydavatelství:Grada Publishing
ISBN:978-80-247-1352-6
Stran:256
Skladem: na dotaz
Kategorie:Ekonomie, komunikace, prodej
Motivace, úspěch, propagace
Psychologie, psychoterapie, psychiatrie
Kód:003216
Podobné knihy:Tajemství facilitace
Princip vděčnosti v byznysu zefektivněte svůj byznys!
Malé pojednání o poklidném nerůstu
Jak stvořit pecku na trhu
Motivační rozhovory v praxi


Cena 289,00 Kč s 10% DPH

Pro předběžnou rezervaci se musíte nejdříve přihlásit (registrovat).


Smysl života 250
Hodnoty 249
Sny o sobě, vztazích a cílech 247
POTŘEBA SMYSLU 247
XIV.
Pověřování druhých úkoly 246
Organizace dne 245
Vedení časových záznamů 245
Organizace časového rozvrhu 245
Osobní možnosti a prostředky 245
Plánování času jako sebevedení a sebeřízení 241
PLÁNOVÁNÍ ČASU 238
XIII.
PŘÍJEMNÉ AKTIVITY 234
XII.
Různé styly meditace 229
Jak meditovat 228
Meditace 228
Snímek těla 226
Aplikovaná relaxace 226
Rychlá relaxace 225
Podmíněná relaxace 225
Zkrácená progresivní relaxace 224
Progresivní relaxace 223
Jak nacvičovat relaxaci 223
Relaxace 219
RELAXACE A MEDITACE 219
XI.
Asertivní obligace 218
Negativní aserce 217
Negativní dotazování 215
Technika otevřených dveří 214
Reakce na odmítnutí 213
Umění požádat o laskavost 213
Asertivní odmítnutí 212
Umění empatického naslouchání 211
Komplimenty 210
Pozitivní aserce 208
Reakce zpětnou vazbou 206
ASERTIVNÍ MINIMUM 205
X.
PROTISTRESOVÝ PROGRAM
TŘETÍ ČÁST
Dopis z druhého břehu 200
Dopis původci vašich jádrových schémat 196
Zkoumání vlastního života ve světle alternativního přesvědčení 193
Jak určit a upevnit alternativní jádrová přesvědčení 192
Jak zkoumat svá jádrová přesvědčení 189
Jak určit jádrová schémata - technika padajícího šípu 186
Jak svá schémata kompenzujeme a jak se jim vyhýbáme 185
Kde se berou jádrová přesvědčení 183
ÚPRAVA JÁDROVÝCH PŘESVĚDČENÍ O SOBĚ 182
IX.
Změna podmíněných pravidel 169
Zjišťování vlivu podmíněných pravidel na život 167
Identifikace podmíněných pravidel 161
Vztah podmíněných pravidel a jádrových přesvědčení 160
Formy maladaptivních podmíněných pravidel 159
Charakteristiky podmíněných pravidel souvisejících s malou sebedůvěrou 156
Odkud podmíněná pravidla pocházejí 152
ZMĚNA PODMÍNĚNÝCH PRAVIDEL 151
VIII.
Sebeodměňování 148
Pozitivní poznámkový blok 146
Uvedení napsaného do reálného života 144
Zaostřeno na pozitivní kvality 141
Předsudky o pozitivním smýšlení o sobě 140
ZVÝŠENÍ SEBEPŘIJETÍ 139
VII.
Testování sebekritických myšlenek 130
Zvýšení vnímavosti pro sebekritické myšlenky 126
Jak překonat nadměrnou sebekritiku 126
Proč nadměrná sebekritika více škodí, než pomáhá 124
Vliv nadměrné sebekritiky 122
PŘEKONÁNÍ NADMĚRNÉ SEBEKRITIKY 121
VI.
Experimentování s novým chováním 113
Jak testovat negativní předpovědi 110
Jak rozpoznat negativní předpovědi a obranné chování 104
Chování sloužící k obraně 103
Podceňování možné pomoci zvnějšku 102
Podceňování vlastních schopností situaci řešit 102
Přeceňování důsledků, pokud by k ohrožující situaci došlo 101
Přeceňování pravděpodobnosti, že se něco špatného stane 100
Jak negativní předpovědi fungují 100
Situace spouštějící negativní předpovědi 99
KOREKCE NEGATIVNÍ PŘEDPOVĚDI 97
V.
JAK SE DÁ MALÁ SEBEDŮVĚRA PŘEKONAT
DRUHÁ ČÁST
Narcistická porucha osobnosti 91
FALEŠNÉ SEBEVĚDOMÍ 91
IV.
Mapa vlastního bludného kruhu malé sebedůvěry 89
Emoční dopad sebekritického myšlení 87
Sebekritické myšlenky 86
Metoda padajícího šípu 85
Potvrzení jádrových schémat 84
Znehodnocení úspěchu 84
Narušení výkonu 83
Boj 83
Zamaskování problému 82
Zabezpečovací manévry 82
Vyhýbání se problému 80
Vliv negativní předpovědi na chování 80
Reakce "boj nebo útěk" 78
Vliv negativní předpovědi na emocionální stav a tělesné příznaky 76
Reakce na ohrožení - negativní předpověď 74
pravidel 71
Spuštění bludného kruhu - narušení nebo nesplnění podmíněných
CO MALOU SEBEDŮVĚRU UDRŽUJE 70
III.
Podmíněná pravidla pro život 64
Posuny v myšlení - kognitivní omyly 59
Pohled na sebe - jádrová kognitivní schémata 57
Most mezi minulostí a současností - kognitivní schémata 57
Traumatické zážitky 55
Ponižování v práci, dlouhodobý pracovní stres 53
Vleklé problémy v blízkých vztazích 51
"Nepatřit" ve škole 50
"Nepatřit" do rodiny 50
Chybění "dobrých zážitků" 46
Příslušnost do rodiny, sociální skupiny nebo rasy, která je většinovou společností značkována nebo podceňována 45
Terč vybíjení stresu druhé osoby 44
Nadměrné standardy skupiny vrstevníků nebo sourozenců 43
Konflikty rodičů mezi sebou 39
Nedostatečná sebedůvěra jako rodičovský vzor 38
Nadměrné rodičovské standardy, které dítě nemůže dosáhnout 35
Časté nebo systematické trestání, odmítání nebo zneužívání 31
Zážitky související s rozvojem malé sebedůvěry 30
JAK MALÁ SEBEDŮVĚRA VZNIKÁ 28
II.
Sebepojetí 27
Vliv malé sebedůvěry na běžný život 25
Vliv malé sebedůvěry na člověka 21
Esence nízkého sebevědomí a malé sebedůvěry - naše hluboká přesvědčení o sobě 20
Důsledky malé sebedůvěry 20
JAK SE MALÁ SEBEDŮVĚRA PROJEVUJE 19
I.
CO JE TO MALÁ SEBEDŮVĚRA
PRVNÍ ČÁST
Jak číst tuto knížku 14
Pro koho je tato knížka určena až poté, co vyřeší jiné důležitější problémy 13
Nízká sebedůvěra může mít různé důsledky 12
Pro koho je tato knížka určena 10
Obsah:
Jednotlivé kapitoly a příběhy vám ukáží, jak problémům se sebedůvěrou porozumět, pomocí cvičení si vyzkoušíte nové způsoby, tentokrát už sebevědomého chování.
Autor vás zde seznámí s různými přístupy, jak změnit svůj vnitřní svět tak, aby jste byli schopni postupně zvyšovat svoji sebedůvěru.
Pokud si uvědomujete, že máte některý z těchto problémů, a je vám jasné, že malá sebedůvěra mu předcházela, je tato kniha určena vám.
deprese, sebevražedné myšlenky, poruchy příjmu potravy, sociální fobie, manželská nespokojenost, problémy v práci.
Výzkumy ukazují, že malá sebedůvěra (projevující se negativním pohledem na sebe) souvisí s řadou potíží, mezi které patří například
- souvisí s tím, jak se díváme sami na sebe, jaké máme sebevědomí, sebedůvěru.
- vlastně téměř ve všem, o co se snažíme
Jak se nám daří ve studiu či práci, v lásce, blízkých i formálních vztazích, ale i ve sportu

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku