Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví
KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Finanční průvodce nefinančního manažera

Finanční průvodce nefinančního manažera
Ing. Jakub Slavík, MBA
Rok vydání:2013
Vydavatelství:Grada Publishing
ISBN:978-80-247-4593-0
Stran:176
Skladem: na dotaz
Kategorie:Ekonomie, komunikace, prodej
Psychologie, psychoterapie, psychiatrie
Řízení, management, ekonomika
Kód:002167
Podobné knihy:Projektové řízení pro začátečníky (kniha a CD ROM)
Osobní finance Základy podnikání
Vedení lidí a strategie v nejistých dobách
Co s tou PENZÍ
Mentorink forma podpory nové generace


Cena 269,00 Kč s 10% DPH

Pro předběžnou rezervaci se musíte nejdříve přihlásit (registrovat).


Je autorem učebnice Z inženýra manažerem a bezpočtu odborných článků, zabývajících se zejména praktickými otázkami velkých investičních projektů.
Dlouhodobě spolupracuje například s britskou poradenskou skupinou Atkins, s Asociací pro rozvoj infrastruktury, jíž je čestným členem, s ČVUT Praha a s Českou asociací MBA škol.
Jako soukromý podnikatel provozuje odborný informační portál Proelektrotechniky.cz, zaměřený na nové projekty a technologie z elektrotechniky a energetiky.
Podílel se například na přípravě trasy D pražského metra, projektech trolejbusové dopravy v Srbsku a Kyrgyzstánu, technické přípravě vlastnických změn v českém chemickém průmyslu nebo na manažerském vzdělávání českých a chorvatských energetiků.
Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Sheffield Hallam University v Anglii. Po dvanácti letech odborné a řídící praxe na železnici působí od roku 1997 jako manažerský konzultant pro domácí i zahraniční zákazníky, specializovaný na dopravu, energetiku, veřejně soukromá partnerství (PPP) a manažerské vzdělávání techniků.
Ing. Jakub Slavík, MBA
Rejstřík 174
Literatura 173
Slovníček důležitých pojmů 166
Příloha 161
Závěrem 159
Shrnutí 157
¦ Případová studie "hloupého" PPP - letiště Inverness 155
¦ Příklad rozhodování o ceně projektu odborných služeb 153
7.4 Projekty EPC 151
7.3 Projekty veřejně soukromého partnerství (PPP) 147
7.2 Finanční řízení projektů odborných služeb 143
7.1.5 Podnikatelské inkubátory 142
7.1.4 Finanční řízení start-up firmy 142
7.1.3 Dotace 142
7.1.2 Andělští investoři 141
7.1.1 Venture capital 140
7.1 Inovační podnikání a jeho finance 139
7 Ale to jsme neprobírali! 139
Shrnutí 138
¦ Příklad posuzování efektivnosti fúze 136
6.3 Náklady a výnosy z fúzí a akvizic 133
6.2.3 Konglomerátní fúze 133
6.2.2 Vertikální fúze 132
6.2.1 Horizontální fúze 132
6.2 Fúze podniků 132
6.1 Akvizice podniku 129
6 Byla by firma na prodej? 129
Shrnutí 128
¦ Příklad rozhodování o ceně podniku 125
5.3 Volba vhodné oceňovací metody 123
5.2.4 Tržní princip 122
5.2.3 Kombinovaný princip 122
5.2.2 Výnosový princip 119
5.2.1 Majetkový princip 119
5.2 Základní metody oceňování podniku 118
5.1.1 Ocenění podniku 118
5.1 Tržní hodnota podniku 117
5 Kolik stojí podnik 117
Shrnutí 116
¦ Příklad rozhodování o efektivnosti outsourcingu 109
¦ Příklad rozhodování o typu dodavatelské smlouvy 106
4.3 Outsourcing činností 103
4.2 Efektivní řízení dodavatelských vztahů 99
4.1.4 Podmínky úspěšnosti 98
4.1.3 Výnosové středisko 98
4.1.2 Nákladové středisko 97
4.1.1 Ziskové středisko 96
4.1 Střediska odpovědnosti 95
4 Udělat nebo nakoupit? 95
Shrnutí 94
¦ Příklad rozhodování o realizaci investičního projektu 92
¦ Příklad finančního a ekonomického hodnocení investičního projektu 88
3.11 Specifika projektů veřejných služeb 86
3.10.6 Odhad velikosti rizika 85
3.10.5 Riziko poprovozní fáze 85
3.10.4 Riziko provozní fáze 84
3.10.3 Riziko investiční fáze 84
3.10.2 Sekundární riziko 83
3.10.1 Odpovědi na riziko 83
3.10 Rizika projektu a jejich hodnocení 82
3.9 Finanční analýza projektu 80
3.8 Vliv inflace na hodnocení efektivnosti projektu 80
3.7 Ekonomická efektivnost projektu 77
3.6 Doba návratnosti 77
3.5 Vnitřní výnosové procento 76
3.4 Čistá současná hodnota 74
3.3 Hodnota peněz v čase 74
3.2 Investiční projekt a jeho fáze 72
3.1 Projekt versus podnik 71
3 Vyplatí se ten projekt? 71
Shrnutí 69
¦ Příklad využití nákladové kalkulace v "nefinančním" problému 64
¦ Příklad rozhodování o ceně výrobku 62
2.6 Kdy je odhad lepší než přesná analýza 61
2.5.7 Strategie a náklady 60
2.5.6 Strategie odsouzené k neúspěchu 60
2.5.5 Strategie cíleného odlišení 59
2.5.4 Hybridní strategie 59
2.5.3 Strategie odlišení 58
2.5.2 Strategie nízké ceny 58
2.5.1 Strategie "bez parády" 58
2.5 Řízení nákladů a podniková strategie 57
2.4 Výnosy a cena 55
2.3 Nákladové kalkulace 53
2.2 Náklady fixní a variabilní 50
2.1 Náklady a jejich členění 49
2 Levně nebo draho? 49
Shrnutí 48
¦ Příklad práce s poměrovými ukazateli finanční analýzy 45
¦ Příklad práce s rozvahou 41
1.9 Jak pracovat s ukazateli finanční analýzy 39
1.8.5 Ukazatele kapitálového trhu 38
1.8.4 Ukazatele likvidity 38
1.8.3 Ukazatele zadluženosti 37
1.8.2 Ukazatele aktivity 36
1.8.1 Ukazatele rentability 36
1.8 Poměrové ukazatele finanční analýzy 35
1.7 Cash flow - skutečné peníze ve firmě 31
1.6 Náklady a výnosy - motor podniku 28
1.5 Majetková struktura podniku 21
1.4 Základní účetní výkazy podniku 19
1.3 Hlavní nástroje finančního řízení a finanční analýza 16
1.2 Finanční řízení podniku 15
1.1 Podnik a jeho cíle 13
1 Jak se daří podniku? 13
Sedmero zapeklitých situací 9
Obsah
Stejně tak ale bude užitečnou pomůckou i pro vysokoškolské studenty jiných než ekonomických oborů.
Kniha je určena především lidem z praxe, ať už ze soukromých podniků nebo z veřejného sektoru.
Toto zaměření na konkrétní situace a porozumění základním souvislostem čtenář ocení obzvláště ve chvíli, kdy je třeba rychle se zorientovat v problému a přijmout potřebné rozhodnutí.
Čtenář dále s pomocí knihy pochopí vazby mezi řízením financí a ostatními oblastmi managementu a porozumí řeči finančních odborníků, kterou pak dokáže sám používat.
případně rozhodování o akvizici firmy nebo naopak o outsourcingu činností.
rozhodování o investičním projektu,
rozhodování o nákladech a cenách,
- například hodnocení finančního zdraví podniku,
Díky knize čtenář porozumí základním principům finančního řízení v obvyklých situacích, do nichž se může nefinanční manažer dostat
Publikace srozumitelně, čtivě a na názorných příkladech seznamuje techniky a další odborníky bez ekonomického vzdělání se základy finančního řízení podniků a projektů.
Jak se rychle zorientovat v podnikových a projektových financích

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku