Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví
KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Nachaš - Had Mojžíšovy knihy Genesis - o počátku a konci biblického času, o Stromu života a naději

Nachaš - Had Mojžíšovy knihy Genesis - o počátku a konci biblického času, o Stromu života a naději
Ladislav Moučka
Rok vydání:2012
Vydavatelství:Půdorys
ISBN:978-80-86018-39-3
Stran:384
Skladem:poslední kusy
Kategorie:Historie, filozofie
Astrologie, numerologie, horosko
Náboženství a mytologie
Kód:001000
Podobné knihy:Runy věštecké předpovědi


Cena 748,00 Kč s 10% DPH

kusů


- od geometrické konstrukce Stromu života po výklad Sefer Jeciry.

Celým Starým a Novým zákonem probíhá jednotná, velice důsledně dodržovaná číselná symbolika. Dodnes se mezi badateli ale vedou spory o jejím smyslu.

Biblické příběhy se odehrávají na časové ose, která se nekryje s historickou realitou. Do současnosti nikdo pořádně neví, co tato časová osa vlastně znamená a za jakým účelem byla vytvořena.

Středobodem knihy Nachaš je objev nového řešení, ke kterému autor dospěl až po mnoha letech práce. Klíč k číselné symbolice je kosmologický a jde v něm o pochopení správného postupu rýsování STROMU ŽIVOTA.

Vše spočívá v nalezení velmi jednoduché analogie mezi rychlostmi planet známých ve starověku vůči proměnné délce dnů roku. Tento vztah se dá geometricky zachytit. Každý geometrický útvar má pevně dané vlastnosti, které lze číselně vyjádřit. Do geometrických vlastností Stromu života zapadá biblická číselná symbolika s mimořádnou přesností, a my ji díky tomu můžeme pozorovat jako celistvý harmonický útvar.

Zlomové momenty biblických dějů se nadto odehrávají v uzlech přesného datačního systému, který byl nade vší pochybnost vytvořen uměle, do biblických knih byl zakomponován až dodatečně a uzavřen mohl být nejdříve až na přelomu 6.-5. století před Kristem. Společným znakem obou číselných systémů je symetrie chápaná jako všemu nadřazený zákon.

Kniha Nachaš - Had Mojžíšovy knihy Genesis zpřesňuje výklad číselné symboliky Starého a Nového zákona a zároveň je svým způsobem přínosná i pro historii astronomie.

Tyto časové údaje může shromáždit kdokoliv, kdo si dá práci s průzkumem starozákonního textu.
Jde vždy o dosažení věku k prvnímu synovi a zbylé délky života otce.
Počátek roku 1 starozákonní datace je dán stvořením Adama, v jeho 130 letech se mu narodí syn Šet, ten má ve 105 letech syna Enoše a tak dále.
Pozorný badatel zjistí, že věky praotců na sebe navazují vždy přes syna.
To znamená, že i dlouhé životy praotců jsou míněny symbolicky, nikoli doslovně.
U biblického textu se můžete bezpečně spolehnout na to, že když narazíte na popis událostí, které odporují fyzikálním zákonitostem, jde o části výkladu, které mají hlubší alegorický, etický a často kabalastický význam.
To už je bezpečně historicky zachytitelný rok. Na biblickém datačním systému je neobvyklé, že délky životů praotců dosahují stovek let, což neodpovídá naší zkušenosti.
Symbolický datační systém končí v době babylonského zajetí, v roce 597 před Kristem.
Je postavena na délkách životů předpotopních arciotců, popotopních praotců, dobách působení jednotlivých soudců a rozmezí vlád králů doby královské.
Biblická datace je písemně zachycena v částech Starého zákona, kterým se říká kněžský kodex.
Jde o jednoduchý systém, který je založený na symetrii chápané jako všemu nadřazený zákon.
Moderně uvažujícímu člověku může symbolicky chápaný čas přijít trochu složitý.
Proto objev nového řešení biblického času, ke kterému jsem dospěl po mnoha letech práce, považuji za středobod knihy Nachaš.
Dodnes pořádně nikdo neví, co tato časová osa ve Starém zákoně vlastně znamená a za jakým účelem byla vytvořena.
Obtíž je pouze v tom, že my neznáme žádnou starověkou chronologii, na kterou by navazoval biblický rok 1, stvoření Adama.
Nachaš není to jen kniha o času. Ale doufám, že se mi v ní podařilo objasnit starozákonní datační systém. A ukázat možnost určení počátku křesťanského letopočtu založeného právě na znalosti biblické datace.
Snažím se spíše současnému člověku nabídnout odpovědi na některé otázky, které mu mohou v jeho víře bránit.
Podobně jako píše Hans Küng, nechci se touto knihou dotknout náboženského cítění těch, pro jejichž víru v Boha jsou důležité zázraky chápané doslovně.
Autor ji věnoval Milanu Balabánovi.
Kniha se nově zabývá počátkem a koncem biblického času, vrací se ke Stromu života a taky k naději.
Inspiroval se v egyptské architektuře, i v geometrii francouzských katedrál.
Naučil se hebrejsky, aby mohl studovat starou literaturu, a hlavně Sefer Jeciru.
Ve svém díle mj. dokázal, že kabalistický Strom života - geometrické znázornění principu Stvoření, je racionálně odvoditelným obrazcem.
se věnuje mnoho let posvátné geometrii.
Ladislav Moučka,
V Bibli má víceúrovňovou symboliku. Autor ho osobně chápe v roli vinoucího se času v dějinách; času, který je živ z prachu našich těl.
Nachaš znamená had.
Kniha zpřesňuje výklad číselné symboliky Starého a Nového zákona a zároveň je svým způsobem přínosná i pro historii astronomie.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku