Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví
KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Soudní psychiatrie a psychologie

Soudní psychiatrie a psychologie
Pavel Pavlovskýa kol.
Rok vydání:2012
Vydavatelství:Grada Publishing
ISBN:978-80-247-4332-5
Stran:232
Skladem: na dotaz
Kategorie:Emoce, podvědomí, sebepoznání
Manželství, vztahy, sexualita
Psychologie, psychoterapie, psychiatrie
Kód:000929
Podobné knihy:Touha po druhém - o lásce v pohádkách
Energetický vampyrismus
Pravda a lež v partnerství
The White Book kniha z lásky a o lásce


Cena 389,00 Kč s 10% DPH

Pro předběžnou rezervaci se musíte nejdříve přihlásit (registrovat).
Soudní psychiatrie je obor, který přesahuje rámec klinické psychiatrie a hraničí s oblastmi somatické medicíny, s právními vědami, kriminologií, kriminalistikou, penologií a viktimologií. Již čtvrté vydání úspěšné knihy se pokouší zachytit rozsáhlou problematiku z hlediska klinické psychiatrie dospělých, pedopsychiatrie, sexuologie a klinické psychologie včetně četných změn v legislativě v posledních dvou letech. Jednotlivé oblasti zpracovávají znalci působící ve zmíněných oborech dlouhou řadu let a své zkušenosti předávají formou srozumitelnou jak pro psychiatry a psychology, tak pro právníky a policejní vyšetřovatele. Seznamují čtenáře s novou psychiatrickou nomenklaturou, sjednocují co možná nejvíce názory znalců na nejrůznější obtížné problémy a vše doplňují zajímavými kazuistickými sděleními.

Obsah:

6.5 Věrohodnost.
6.4 Motivace
6.3.4 Agresivita
6.3.3 Charakter
6.3.2 Temperament
6.3.1 Inteligence
6.3 Osobnost
6.2.3 Psychologický znalecký posudek
6.2.2 Metody testové, testy
6.2.1 Klinické metody
6.2 Psychologie, psychodiagnostika, metody psychologického vyšetření
6.1 Úvod
6. PSYCHOLOGICKÁ ZNALECKÁ ČINNOST
5.9 Literatura
5.8 Posuzování bolesti a ztížení společenského uplatnění u sexuálních poruch
5.7 Ochranné léčení sexuálních delikventů
5.6 Poruchy sexuální preference a sexuální delikvence
5.5.1 Přehled poruch sexuální preference
5.5 Poruchy sexuální preference
5.4 Poruchy pohlavní identity
5.3.1 Diagnostické metody
5.3 Forenzní posuzování sexuálního chování
5.2.1 Normalita sexuálního chování
5.2 Sexuální chování
5.1 Úvod
5. SOUDNÍ SEXUOLOGIE
4.9 Literatura
4.8 Základní rysy delikvence mladistvých v České republice
4.7 Způsobilost k právním úkonům
4.6 Problematika odškodňování
4.5.1 Sexuální zneužívání dítěte
4.5 Týrané, zanedbávané a sexuálně zneužívané dítě
4.4 Hodnocení věrohodnosti
4.3.3 Běžná praxe znaleckého posuzování
4.3.2 Rozvody
4.3.1 Vybrané paragrafy
4.3 Posuzování svěřování dětí do péče
4.2.5 Psychotické poruchy
4.2.4 Mentální retardace (MR)
4.2.3 Poruchy chování a zneužívání návykových látek
4.2.2 Znalecké posudky z psychiatrie u adolescentů
4.2.1 Výňatky ze zákona o soudnictví ve věcech mládeže 218/2003 Sb.
4.2 Posuzování trestní odpovědnosti dětí a mladistvých
4.1 Úvod a historické poznámky
4. FORENZNÍ PEDOPSYCHIATRIE
3.9 Literatura
3.8 Mentální retardace (F70-F79)
3.7.4 Kompenzační neuróza (F68.0)
3.7.3 Návykové a impulzivní poruchy (F63)
3.7.2 Přetrvávající změna osobnosti po katastrofické zkušenosti (F62.0)
3.7.1 Specifické poruchy osobnosti (F60)
3.7 Poruchy osobnosti a chování u dospělých (F60-F69)
3.6 Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory (F50-F59)
3.5 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy (F40-F47
3.4 Afektivní poruchy (F30-F39)
3.3.3 Poruchy s bludy
3.3.2 Schizotypní porucha (F21)
3.3.1 Schizofrenie (F20)
3.3 Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20-F29)
3.2.10 Poruchy vyvolané požíváním několika látek a požíváním jiných psychoaktivních látek (F19.x)
3.2.9 Poruchy vyvolané užíváním organických rozpouštědel (F18.x)
3.2.8 Poruchy vyvolané užíváním tabáku (F17.x)
3.2.7 Poruchy vyvolané požíváním halucinogenů (F16.x)
3.2.6 Poruchy vyvolané požíváním jiných stimulancií (včetně kofeinu) (F15.x)
3.2.5 Poruchy vyvolané požíváním kokainu (F14.x)
3.2.4 Poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik (F13.x)
3.2.1 Poruchy vyvolané požíváním alkoholu (F10.x)
3.2 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek (F10-F19)
3.1.4 Jiné organicky podmíněné poruchy osobnosti a chování
3.1.3 Syndrom kvalitativní poruchy vědomí
3.1.2 Syndrom amnestický
3.1.1 Syndrom demence
3.1 Organické duševní poruchy (F00-F09)
3. SPECIÁLNÍ PSYCHIATRIE
2.10 Vyšetřovací metody v psychiatrii
2.9 Poruchy osobnosti
2.8 Poruchy pudů
2.7 Poruchy intelektu
2.6 Poruchy paměti
2.5 Poruchy jednání
2.4 Poruchy emotivity
2.3 Poruchy vnímání
2.2 Poruchy myšlení
2.1 Poruchy vědomí
2. OBECNÁ PSYCHOPATOLOGIE
1.3 Psychiatrický znalecký posudek
1.2 Legislativa.
1.1 Historické poznámky

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku