Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví
KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Člověk, jeho smysly a svět

Člověk, jeho smysly a svět
Miroslav Orel, Věra Facová a kolektiv
Rok vydání:2010
Vydavatelství:Grada Publishing
ISBN:978-80-247-2946-6
Stran:256
Skladem: na dotaz
Kategorie:Emoce, podvědomí, sebepoznání
Psychologie, psychoterapie, psychiatrie
Kód:S03720
Podobné knihy:Vliv psychiky na zdraví
10 jednoduchých kroků jak se zbavit stresu jednou provždy
Překonejte komplex méněcennosti
Kurz sebepoznání


Cena 399,00 Kč s 10% DPH

Pro předběžnou rezervaci se musíte nejdříve přihlásit (registrovat).


Obsah:
17. SEZNAM ZKRATEK
14.3 "Jednoznačné nejednoznačno" nebo "nejednoznačné jednoznačno"?
14.2 Látky vyvolávající šalebné vjemy
14.1 Šalebné vjemy a hypnóza
14. VJEMY ZKRESLENÉ A ŠALEBNÉ
1.3.4 Jsme dospělí a stárneme
13.3 Rosteme dál
13.2 První roky
13.1 Před narozením a krátce po něm
13 VNÍMÁME V ČASE
12.5.1 Mozek a slast
12.5 Vnímáme slast
12.4.3.1 Bolest a léčebná rehabilitace
12.4.3 Nefarmakologické možnosti ovlivnění bolesti
12.4.2 A co placebo… (?)
12.4.1 Farmakologická léčba bolesti
12.4 Co lze s bolestí dělat?
12.3 Bolí jen tělo (některé psychosomatické souvislosti bolesti)?
12.2 Cesty bolestivých zpráv
12.1 Co je to bolest a jak vzniká
12. VNÍMÁME BOLEST A SLAST
11.1.2 Viscerocepce
11.1.1 Propriocepce
11. ČÍM, JAK A CO VNÍMÁME UVNITŘ
10. PŘÍKLADY ZOBRAZOVÁNÍ VYBRANÝCH SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ A PORUCH SMYSLŮ
9.5 Můžeme kožní citlivost ovlivnit… (?)
9.4.2 Centrální poruchy citlivosti
9.4.1 Periferní poruchy citlivosti
9.4 Když kožní čití neslouží, jak má
9.3 Vyšetřovací metody v rukou lékařů
9.2 Jak kůže vzniká, roste a vyvíjí se před narozením
9.1.1 Z kůže do mozku
9.1 Co a jak vnímáme kůží… (?)
9. DOTÝKÁME SE A DOTÝKAJÍ SE NÁS
8.3 Vyšetření, poruchy a ovlivnění chuťového čidla
8.2 Jak chuťové ústrojí vzniká, roste a vyvíjí se před narozením
8.1.1 Z jazyka a ústní dutiny do mozku
8.1 Čím a jak ochutnáváme?
8. OCHUTNÁVÁME
7.4 Poruchy a ovlivnění čichu
7.3 Vyšetření čichu
7.2 Jak čichové ústrojí vzniká, roste a vyvíjí se před narozením
7.1.1 Z nosu do mozku
7.1 Čím a jak čicháme
7. ČICHÁME
6.5 Můžeme poruchy rovnováhy ovlivnit… (?)
6.4.2 Vestibulární závrať
6.4.1 Nevestibulární závrať
6.4 Poruchy rovnováhy
6.3 Vyšetřovací metody v rukou lékařů
6.2 Jak rovnovážné ústrojí vzniká, roste a vyvíjí se před narozením
6.1.3 Z blanitého labyrintu do mozku
6.1.2 Orgány pohybu
6.1.1 Orgány polohy
6.1 Čím a jak vnímáme polohu a pohyb hlavy
6. A CO ROVNOVÁHA… (?)
5.5.2 Kochleární implantáty
5.5.1 Sluchadla
5.5 Můžeme sluch ovlivnit… (?)
5.4.18 Tinnitus (ušní šelesty)
5.4.17 Otoskleróza
5.4.16 Morbus Menieri (Menierova nemoc)
5.4.15 Náhlá ztráta sluchu nejasné etiologie
5.4.14 Akutrauma
5.4.13 Poranění bubínku a středoušních kůstek
5.4.12.Degenerativní nemoci vnitřního ucha
5.4.11 Záněty vnitřního ucha
5.4.10 Chronický hnisavý zánět středního ucha
5.4.9 Akutní zánět středního ucha
5.4.8 Akutní serotubární katar
5.4.7 Nádory vnějšího zvukovodu a středouší
5.4.6 Cizí tělesa ve vnějším zvukovodu
5.4.5 Exostózy
5.4.4 Záněty zevního zvukovodu
5.4.3 Cerumen obturans
5.4.2 Vrozená atrézie zevního zvukovodu
5.4.1 Vývojové poruchy ušního boltce
5.4 Když sluch neslouží, jak má
5.3.2 Vyšetření sluchu v psychologii
5.3.1 Vyšetření ušních - nosních - krčních lékařů
5.3 Vyšetřovací metody v rukou lékařů a psychologů
5.2 Jak ucho vzniká, roste a vyvíjí se před narozením
5.1.4 Z ušního boltce do mozku
5.1.3 Vnitřní ucho
5.1.2 Střední ucho
5.1.1 Zevní ucho
5.1 Čím a jak slyšíme?
5. POSLOUCHÁME
4.5.9 Léčba úrazů oka
4.5.8 Léčba zeleného zákalu (glaukomu)
4.5.7 Léčba vybraných onemocnění sítnice
4.5.6 Léčba šedého zákalu
4.5.5 Léčba onemocnění živnatky
4.5.4 Léčba onemocnění spojivky a rohovky
4.5.3 Léčba onemocnění slzného ústrojí
4.5.2 Léčba onemocnění víček
4.5.1 Léčba refrakčních vad a vetchozrakosti
4.5 Můžeme zrak ovlivnit… (?)
4.4.11 Úrazy oka
4.4.10 Onemocnění zrakového nervu - zelený zákal (glaukom)
4.4.9 Onemocnění sítnice
4.4.8 Onemocnění sklivce
4.4.7 Onemocnění čočky
4.4.6 Onemocnění živnatky
4.4.5.Onemocnění rohovky
4.4.4 Onemocnění spojivky
4.4.3 Onemocnění slzného ústrojí
4.4.2 Onemocnění víček
4.4.1 Refrakční vady a vetchozrakost
4.4 Když zrakové ústrojí neslouží, jak má
4.3.2 Vyšetření zraku v psychologii
4.3.1 Vyšetření očních lékařů
4.3 Vyšetřovací metody v rukou lékařů a psychologů
4.2 Jak oko vzniká, roste a vyvíjí se před narozením
4.1.3 Přídatné orgány oční
4.1.2 Z oka do mozku
4.1.1 Stavba sítnice
4.1 Čím a jak vidíme?
4. DÍVÁME SE
3.5 Hmat, bolest a vnímání teploty
3.4 Chuť
3.3 Čich
3.2 Sluch
3.1 Zrak
3. JAK JSME TO VIDĚLI KDYSI A JAK TO VIDÍME DNES
2.3 Osud smyslových informací
2.2 Rozdělení smyslů
2.1.1 Rozlišení vlastního a cizího
2.1 Buněčné receptory
2. JAK A Z ČEHO JSOU SMYSLY POSTAVENY A JAK FUNGUJÍ

Z knihy mohou čerpat jak studenti řady oborů, tak absolventi či veřejnost se zájmem o danou tematiku.
Kapitoly jsou doplněny názornými ilustracemi a ukázkami konkrétních vyšetřovacích metod.
Autoři vycházejí z ověřených poznatků a pro zpřístupnění témat volí kompromis mezi učebnicovou, populární a vědeckou formou.
Pro oživení jsou zařazeny drobné "srovnávací exkurze" do oblasti smyslů zvířecích.
Okrajově se věnují také historii poznání a léčby smyslových orgánů či vnímání bolesti a slasti.
Autoři se zabývají otázkami stavby a funkce, ale také vývoje, poruch a chorob, způsobů vyšetření a léčby lidských smyslů - od úrovně buněk až po úroveň orgánů.
Klade si za cíl zpřístupnit lékařské a psychologické poznatky o lidských smyslech, a to jak známých (zrak či sluch), tak na první pohled skrytých (např. čidla rovnováhy či senzory hlubokého čití).
Publikace se věnuje široké oblasti smyslového vnímání člověka.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku