Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Člověk a pravidla

Člověk a pravidla

978-80-7363-347-9
Obsah:
Doing Worlds with Words (Kluwer 1995) a Meaning and Structure (Ashgate 2001). Mezi českými čtenáři i mimo úzký okruh konzumentů filozofické literatury získaly oblibu zejména Peregrinovy knihy Úvod do analytické filosofie (Herrmann a synové 1992), Filosofie a jazyk (Triton 2003) a Kapitoly z analytické filosofie (Filosofia 2005).
Z jeho vlastních prací jsou nejvýznamnější knihy
Do češtiny přeložil několik prací předních analytických filozofů, včetně čtivé knihy D. Dennetta Druhy myslí.
Dnes působí ve Filozofickém ústavu AV ČR a je vedoucím katedry logiky na FF UK v Praze. Kromě logiky se zabývá především filozofií jazyka, sémantikou a analytickou filozofií.
vystudoval matematiku a před rokem 1989 pracoval jako programátor.
Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
V tomto bodě se současná filozofie protíná se současnou vědou, konkrétně evoluční teorií, která řeší problém, jak se vůbec mohl vyskytnout tvor, tak intenzivně spolupracující a společenský, jako je člověk.
Mnozí z nich se dokonce domnívají, že určitý druh pravidel stojí i v základě našeho jazyka i našeho lidského způsobu myšlení.
Někteří filozofové se i dnes v tomto ke Kantově myšlence hlásí a vidí člověka především jako normativní, to jest, pravidly se řídící bytost.
Proto možná leckoho překvapí, že filozof Immanuel Kant viděl výlučnost lidského druhu právě v tom, že jsme schopni sami sobě stanovovat pravidla a zákony.
pravidla pravopisu, pravidla slušného chování či daňové zákony se nás zdají spíše obtěžovat než cokoli jiného.
Člověk by řekl, že nevelkou a spíše otravnou:
Jakou roli hrají v lidském životě pravidla?

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku