Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Základy inteligence

Základy inteligence
Jozef Kozaňák
Rok vydání:2010
Vydavatelství:Cad Press
Stran:256
Skladem: na dotaz
Kategorie:Historie, filozofie
Náboženství a mytologie
Psychologie, psychoterapie, psychiatrie
Kód:S03152
Podobné knihy:Mythologica I syrové a vařené
Člověk českého raného novověku (16.-17. století)
Zločin a trest v českých dějinách
Bůh jako vysvětlení
Smrt Západu


Sleva 7% - z ceny 399,00 Kč s DPH
Nová cena 371,00 Kč s 10% DPHPŘÍLOHA II. P L A N E T Á Ř - Návrh na jednotný světový kalendář 251
Společné otázky 250
Základní kritéria hodnot 247
PŘÍLOHA I. PROGRAM A HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU PRING 246
SLOVO NA ZÁVĚR 245
ČLOVĚK A JEHO VESMÍRNÝ ČAS 239
ČLOVĚK A JEHO SÍLA 230
ČLOVĚK A SVĚTOVÁ SPOLEČNOST 217
ČLOVĚK A STÁT 208
ČLOVĚK A BŮH 199
FILOZOFICKÝ ROZMĚR ČLOVĚKA 199
DEMOKRACIE A KAPITALIZMUS 195
LIBERALIZMUS A DEMOKRACIE 190
MARXIZMUS A KOMUNISTÉ 182
SPOLEČENSKÁ NADSTAVBA 180
ISLÁM A KORÁN 155
KŘESŤANSTVÍ A DESATERO 133
HOMOSEXUALITA 129
MEZILIDSKÉ VZTAHY, SEXUALITA, MANŽELSTVÍ 124
MORÁLKA A ETIKA 122
VRCHNOST A NÁBOŽENSTVÍ 116
VÍRA A TRADICE 112
PRAVIDLA A BARIÉRY JEDNÁNÍ ČLOVĚKA 111
OTROCTVÍ DUCHA 104
SOVĚTSKÝ SVAZ 100
AMERIKA 97
ISLÁM A ARABOVÉ 95
STŘEDOVĚK 94
ŘÍM 93
EGYPT, ŘECKO 92
OTROCTVÍ 91
RUSKÝ KOMUNIZMUS, ROZPAD RUSKÉHO IMPÉRIA 86
VÁLEČNÁ BILANCE 85
VZNIK OSN 85
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA 83
VZNIK FAŠIZMU 83
REVOLUCE V RUSKU 80
IMPERIALIZMUS, PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 78
REVOLUCE 76
PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE, OSVÍCENSTVÍ 74
KOLONIE 73
RUSKO 71
JAPONSKÝ STŘEDOVĚK 70
STŘEDOVĚK V ČÍNĚ 69
ÉRA OBJEVŮ, KRIZE KŘESŤANSTVÍ 67
STAROAMERICKÉ KULTURY 65
AFRIKA 64
MONGOLSKO 62
EVROPSKÝ STŘEDOVĚK 60
ISLÁM 59
SLOVANÉ, KONEC BYZANCE 59
PODMANITELÉ ŘÍMA 58
ŘÍM 57
ŘECKO, ODKAZY ANTICKÉHO ŘECKA 54
STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ, ŽIDOVSTVO 52
INDIE 52
ČÍNA 51
MEZOPOTÁMIE, EGYPT 50
STRUČNÉ DĚJINY LIDSTVA 47
POZEMSKÁ MISE ČLOVĚKA 27
CO CHCI? 18
Obsah:
může být přínosné a velmi užitečné pro čtenářskou a studijní obec.
Myslím si, že vydání knihy v českém jazyce s návazností na projekt PRING
je význam lidského vědomí při léčení nemocí, místo komputerů, vzdělání atd.
přináší svěží pohledy. Dotýká se problémů, které mají občas všichni lidé, jako
Nejen pro vědomí v rozsahu celospolečenském, ale i pro vědomí jedince kniha
proti imanentní tendenci násilí bývalých prioritních velkých mocenských celků.
myšlením a islámem. Za velmi pozitivní lze považovat akcent na humanismus
pro budoucnost lze považovat naznačení souvislostí i rozdílů mezi "západním"
jako demokracie, etika, náboženství, manželství, sexualita. Za významné
Kniha se také zajímá o hlavní rozměry života lidí a jejich hlavní rysy a tendence,
které se stále ve větším rozsahu projevují v životě společnosti a civilizace.
zanalyzování nesmírného množství vědeckých faktů a literatury,
jakož i komplikované dopady na společenské vědomí. Základem je dovedné
a hlubší zamyšlení, které současně odhaluje jejich vznik a zkostnatění,
v nestandardních a nezaujatých přístupech autora pro další domýšlení
pro celostní studium myšlenkového vývoje civilizace čtenářem a skýtá podněty
Přehlednost práce je vysloveně charakteristická jak pro zpracování, tak i
odhalování základních vědeckých pravd pro civilizaci nyní i v budoucnosti.
vzniku a fungování vesmíru, jako např. pojetí Stephena Hawkinga, a význam
Jsou v ní zahrnuty odpovídajícím způsobem také velké teoretické systémy
jednotlivé úseky může čtenář mít různé názory, je pojetí autora zajímavé a podnětné.
a peripetie myšlení od počátku naší civilizace až do současnosti; i když na
problémech. Práce je originálně podnětná a souhrnně objasňuje cesty
na předchozích zdrojích, vývojových procesech a stadiích procesu a dominantních
lidského myšlení v diferencovaných a sjednocujících proudech, v závislosti
Kniha Jozefa Kozaňáka představuje dobrý pokus autora o zobrazení geneze všeobecného
o dějinách společnosti a filozofie, prognózy a úvahy o bloudící vědě a smyslu života vůbec ....
Fakta o komunistických zločinech, klerikalismu, naivním pacifismu a terorismu,
Civilizační slabikář lidstva

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku