Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví
KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Psychopatologie

Psychopatologie
Miroslav Orel a kolektiv
Rok vydání:2012
Vydavatelství:Grada Publishing
ISBN:978-80-247-3737-9
Stran:364
Skladem: na dotaz
Kategorie:Emoce, podvědomí, sebepoznání
Manželství, vztahy, sexualita
Psychologie, psychoterapie, psychiatrie
Kód:018009
Podobné knihy:Umění milovat dávat i přijímat lásku
Do pátku bude váš život jiný
Zapomenuté umění naslouchat (proč naslouchání vztahům prospívá)
Probuzení aneb jak obstát v partnerských vztazích


Cena 399,00 Kč s 10% DPH

Pro předběžnou rezervaci se musíte nejdříve přihlásit (registrovat).

16. Krátké slovo na závěr
15. Vybrané urgentní stavy vyžadující okamžité řešení (Miroslav Orel)
14. Psychiatrie a jiné obory medicíny (Miroslav Orel)
13.1 Fyzické omezení osobní svobody v psychiatrii
13. Některé právní aspekty psychiatrie (Miroslav Orel)
12. Prevence v psychiatrii (Miroslav Orel, Věra Facová)
11.4 Rehabilitace v psychiatrii (Miroslav Orel)
11.3 Celostní léčba v psychiatrii (Miroslav Orel)
11.2.2 Relaxace a pohyb v terapii
11.2.1 Psychoterapie
11.2 Psychologicky zaměřené působení v psychiatrii (Miroslav Orel, Věra Facová)
11.1.2 Nefarmakologická biologická léčba (Miroslav Orel, Martin Kaláb)
11.1.1 Farmakologická léčba současnosti (Miroslav Orel)
11.1 Biologicky zaměřená léčba v psychiatrii (Miroslav Orel, Martin Kaláb)
11. Terapie v psychiatrii (Miroslav Orel, Martin Kaláb, Věra Facová)
10.11 Simulace, disimulace a předstíraná porucha (Miroslav Orel)
10.10.2 Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a adolescenci
10.10.1 Poruchy psychického vývoje
10.10 Dětská a dorostová psychiatrie (Miroslav Orel, Věra Facová)
10.9 Mentální retardace (Miroslav Orel, Věra Facová)
10.8.4 Poruchy pohlavního vývoje a orientace
10.8.3 Poruchy sexuální preference
10.8.2 Poruchy pohlavní identity
10.8.1 Sexuální dysfunkce
10.8 Poruchy v oblasti sexuality (Miroslav Orel)
10.7.3 Nutkavé a impulzivní poruchy
10.7.2 Ostatní poruchy a změny osobnosti
10.7.1 Specifické a smíšené poruchy osobnosti
10.7 Poruchy osobnosti a chování dospělých (Miroslav Orel)
10.6.3 Další kategorie behaviorálních syndromů spojených s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
10.6.2 Neorganické poruchy spánku
10.6.1 Poruchy příjmu potravy
10.6 Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory (Miroslav Orel)
10.5.6 Jiné neurotické poruchy
10.5.5 Somatoformní poruchy
10.5.4 Disociativní poruchy
10.5.3 Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení
10.5.2 Obsedantně-kompulzivní poruch
10.5.1 Úzkostné poruchy
10.5 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy (Miroslav Orel)
10.4.7 Některé současné pohledy na vznik afektivních poruch (Miroslav Orel)
10.4.6 Smutek v běhu staletí (Martin Kaláb)
10.4.5 Jiné a neurčené poruchy nálad
10.4.4 Trvalé poruchy nálady
10.4.3 Mánie i deprese - bipolární průběh
10.4.2 Deprese
10.4.1 Mánie
10.4 Poruchy nálady (afektivní poruchy) (Miroslav Orel)
10.3.5 Schizotypní porucha a jiné psychotické poruchy (Miroslav Orel)
10.3.4 Poruchy s bludy (Miroslav Orel)
10.3.3 Schizoafektivní porucha (Miroslav Orel)
10.3.2 Akutní a přechodné psychotické poruchy (Miroslav Orel)
10.3.1 Schizofrenie (Miroslav Orel)
10.3 Schizofrenie, schizoformní poruchy a poruchy s bludy (Miroslav Orel, Martin Kaláb)
10.2.6 Poruchy paměti a další duševní poruchy ve spojitosti s psychoaktivními látkami (Miroslav Orel)
10.2.5 Psychotické stavy ve spojitosti s psychoaktivními látkami (Miroslav Orel)
10.2.4 Odvykací stav (Miroslav Orel)
10.2.3 Syndrom závislosti (Miroslav Orel)
10.2.2 Škodlivé užívání (Miroslav Orel)
10.2.1 Akutní intoxikace (Miroslav Orel)
10.2 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek (Miroslav Orel, Jiří Šimonek)
10.1.3 Další kategorie organických a symptomatických duševních poruch
10.1.2 Deliria
10.1.1 Demence
10.1 Organické a symptomatické duševní poruchy (Miroslav Orel)
10. Vybrané kapitoly speciální psychiatrie (Miroslav Orel, Věra Facová, Jiří Šimonek, Martin Kaláb)
9.1 Víceosý systém Mezinárodní klasifikace nemocí
9. Soudobé klasifikační systémy duševních poruch (Miroslav Orel)
8.11 Osobnost a její poruchy
8.10 Vůle, jednání a jejich poruchy
8.9 Pudy a jejich poruchy
8.8 Orientace a její poruchy
8.7 Inteligence, intelekt a jeho poruchy
8.6 Myšlení a jeho poruchy
8.5 Paměť a její poruchy
8.4 Pozornost a její poruchy
8.3 Emoce a jejich poruchy
8.2 Vnímání a jeho poruchy
8.1 Vědomí, orientace a jejich poruchy
8. Vybrané kapitoly obecné psychopatologie a psychiatrie (Miroslav Orel, Věra Facová)
7.3.2 Vybrané zobrazovací a funkční vyšetřovací metody (Miroslav Orel, Miroslav Heřman, Pavel Koranda)
7.3.1 Laboratorní vyšetření (Miroslav Orel)
7.3 Pomocné vyšetřovací metody v psychiatrii (Miroslav Orel, Miroslav Heřman, Pavel Koranda)
7.2 Psychologické vyšetření v psychiatrii (Miroslav Orel, Věra Facová)
7.1 Základní psychiatrické vyšetření (Miroslav Orel)
7. Vyšetření v psychiatrii (Miroslav Orel, Věra Facová, Miroslav Heřman, Pavel Koranda)
6.3 Celostní přístup v psychiatrii (a nejen tam) (Miroslav Orel, Jiří Šimonek)
6.2 Psychosociální aspekty vzniku duševních poruch (Miroslav Orel, Věra Facová)
6.1.1 Mozek, mozkové procesy a psychopatologie
6.1 Biologické aspekty vzniku duševních poruch (Miroslav Orel)
6. Příčiny vzniku duševních poruch (Miroslav Orel, Věra Facová, Jiří Šimonek)
5. Organizace psychiatrické péče u nás (Miroslav Orel)
4. Náplň obecné a speciální psychopatologie a psychiatrie (Miroslav Orel)
3.1 Moc a bezmoc psychiatrie
3. Postavení psychiatrie a psychologie v péči o duševně nemocné (Miroslav Orel, Věra Facová)
2. Normy a duševní zdraví a duševní nemoc (Miroslav Orel)
1. Krátké slovo na úvod
Obsah:
Vychází z klinické praxe i z výuky v rámci univerzity, a tvoří tedy kompendium širokého oboru.
Moderní a přehledná publikace přibližuje základní témata obecné i speciální psychopatologie.
Poznatky o duševních poruchách jsou nezbytné pro studující příslušných oborů, mohou však být k užitku i zájemcům z řad širší veřejnosti.
Znalost základů psychopatologie tak dnes patří k nepostradatelným předpokladům pro práci ve všech pomáhajících profesích (u psychologů, sociálních pracovníků, zdravotníků, pedagogů apod.).
Počty lidí s nějakou formou narušení psychického stavu mají celosvětově stoupající tendenci.
Věnuje se jak příčinám, průběhu a prognóze, tak diagnostice, třídění, léčbě a prevenci duševních poruch a stavů.
Psychopatologie se zabývá psychickými poruchami.

Přidat k oblíbeným odkazům Doporučit příteli Tisk informací Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+