Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Psychologie lidské odolnosti

Psychologie lidské odolnosti

978-80-247-2959-6
Obsah:
VĚCNÝ REJSTŘÍK
JMENNÝ REJSTŘÍK
LITERATURA
SUMMARY The psychology of human resistance
RESUMÉ Psychologie lidské odolnosti
MALÝ SLOVNÍK POUŽITÝCH POJMŮ
ZÁVĚR
6.9 Několik dalších rad k prevenci stresu
6.8 Racionální výživa
6.7.4 Jóga
6.7.3 Meditace
6.7.2 Imaginace
6.7.1 Dýchání
6.7 Relaxace, imaginace, meditace
6.6 Otužování
6.5.3 Pět Tibeťanů
6.5.2 Zásady správného cvičení
6.5.1 Aerobní a anaerobní cvičení
6.5 Tělesná cvičení
6.4 Time management
6.3 Režim práce a odpočinku
6.2.3 Zvládání vlastních negativních emocí
6.2.2 Možnosti rozvíjení kreativity
6.2.1 Zlepšování koncentrace pozornosti
6.2 Sebeovládání a seberozvoj
6.1.4 Vnitřní složky osobnosti
6.1.3 Vnější obraz osobnosti
6.1.2 Na co sebepozorování zaměřit
6.1.1 Informace od jiných lidí
6.1 Realistické sebepoznávání a sebehodnocení
6. MOŽNOSTI ROZVÍJENÍ PSYCHICKÉ ODOLNOSTI VŮČI STRESU
5.2 Psychologické postupy
5.1 Objektivní postupy
5. METODY ZJIŠŤOVÁNÍ PSYCHICKÉ ODOLNOSTI
4.14 Odolnost v extrémních podmínkách
4.13 Odolnost a sportovní výkon
4.12 Odolnost a víra
4.11 Odolnost a smysl života
4.10 Odolnost a škola
4.9 Odolnost a zaměstnání
4.8.2 Romantická láska a přátelství
4.8.1 Rodina jako zdroj odolnosti vůči zátěži
4.8 Odolnost a sociální vztahy
4.7.3 Potravinové postoje
4.7.2 Neadekvátní výživa
4.7.1 Energetický metabolismus
4.7 Odolnost a výživa
4.6 Odolnost a kvalita života
4.5.1 Well-being
4.5 Odolnost a zdraví
4.4.3 Gender
4.4.2 Maskulinita, feminita a androgynie
4.4.1 Biologické pohlaví
4.4 Odolnost mužů a žen
4.3.2 Psychologické faktory vzniku a zvládání nádorových onemocnění
4.3.1 Vliv stresu na imunitní systém
4.3 Odolnost organismu, imunita
4.2.2 Kompetence pro zvládání zátěže
4.2.1 Tranzitorní krize
4.2 Odolnost a ontogeneze
4.1.3 Účinná integrovanost osobnosti
4.1.2 Hardiness
4.1.1 Sense of coherence (SOC)
4.1 Pojem odolnost
4. ODOLNOST JAKO PSYCHOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA
3.8 Účinnost zvládání zátěží
3.7 Intervenující proměnné ve zvládání zátěže
3.6 Zvládání krizových situací
3.5.2 Řešení konfliktů již vzniklých
3.5.1 Tři přístupy k prevenci konfliktů
3.5 Řešení konfliktů
3.4.3 Zvládání bolesti z popálení a bolesti hlavy
3.4.2 Akupunktura a akupresura
3.4.1 Příprava na zvládání bolesti
3.4 Zvládání bolesti
3.3 Zvládání strachu
3.2.1 Copingové styly a strategie
3.2 Coping
3.1 Obranné mechanismy
3. ZVLÁDÁNÍ STRESU
2.3.4 Posttraumatický růst
2.3.3 Aktivní a pasivní reakce na stres
2.3.2 Vztah zátěže a zdraví
2.3.1 Únava
2.3 Důsledky stresu
2.2.7 Krize
2.2.6 Bolest, strádání, utrpení
2.2.5 Nemoc
2.2.4 Strach a úzkost
2.2.3 Konflikty
2.2.2 Frustrace
2.2.1 Problém
2.2 Běžné typy náročných situací
2.1.1 Teoretická pojetí stresu
2.1 Zátěž, stres
2. SITUACE SE ZVÝŠENÝMI NÁROKY NA ADAPTACI
1.6 Vulnerabilita
1.5 Poruchy adaptace
1.4.3 Zaměřenost úsilí a chování
1.4.2 Afektivní stránky adaptace
1.4.1 Kognitivní složky adaptace
1.4 Psychologické adaptační činitele
1.3.1 Sociální opora
1.3 Jevy ovlivňující adaptaci zvenčí
1.2.5 Nervová soustava
1.2.4 Hormonální soustava
1.2.3 Oběhová soustava
1.2.2 Dýchací a trávicí soustava
1.2.1 Kosterně-svalová soustava
1.2 Adaptační systémy organismu
1.1 Pojem adaptace
1. ADAPTACE
Obsah:
K tomu lze dospět různými způsoby: od relativně nejjednoduššího osvojení si (natrénování) konkrétních postupů vhodných pro určité situace až po hlubší proniknutí do podstaty zátěžových jevů, které nabízí tato kniha.
Vždyť kdo by se nechtěl bez větších problémů vyrovnat s nároky života a úspěšně překonávat i náročnější nebo krizové situace?
Pozornost je věnována také praktickým možnostem jedince, jak svou odolnost proti zátěži rozvíjet.
Publikace se zaměřuje především na obecnější souvislosti adaptačního procesu člověka při zvládání na něj kladených nároků, a to s využitím teoretických i empirických poznatků, získaných autorem i dalšími badateli.
Proto je problematika zvládání nejrůznějších životních nároků a nepříznivých vlivů jedním z ústředních témat současné psychologie.
Základní podmínkou vývoje lidského druhu i individuálního přežití každého člověka je účinné přizpůsobování neustále se měnícím podmínkám.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku