Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Náboženské tradice Asie (1. svazek) Od Indie po Mongolsko, s přihlédnutím k Přednímu východu (ve slevě jediný výtisk !)

Náboženské tradice Asie (1. svazek) Od Indie po Mongolsko, s přihlédnutím k Přednímu východu (ve slevě jediný výtisk !)
Výprodej

Prof. Karel WERNER
Rok vydání:2008
Vydavatelství:Cad Press
ISBN:978-80-88969-29-7
Stran:400
Skladem: na dotaz
Kategorie:Historie, filozofie
Náboženství a mytologie
Kód:001817


Sleva 30% - z ceny 475,00 Kč s DPH
Nová cena 333,00 Kč s 10% DPH
1. svazek dvoudilneho kompletu (Indie, Nepal, Bhutan, Tibet, Mongolsko)

predmluva prof. Kolmas, obsahla bibliografie + 2 indexy / rejstriky

Obsah:

Část I. NÁBOŽENSKÉ SYSTÉMY INDIE 27 1 HINDUISMUS 1.1 Obecné aspekty 29 Co je hinduismus? 29 1.2 Rané a formativní etapy hinduismu 33 Harappské období 33 Védské náboženství 34 Bráhmanismus 42 Eschatologie védismu a bráhmanismu 45 Období duchovní obrody 46 1.3 “Zrození” a základní rysy hinduismu 51 Bráhmanská syntéza 51 Základní prvky světového názoru hinduismu 55 1.4 Vývoj středověkého hinduismu 61 Filozofické školy 61 Vývoj sektářství 68 Brahma 70 Višnu 71 Śiva 74 Déví (bohyně) 76 Tantrismus 77 Formy bhakti a jejich šíření 78 Kněžský pokus o teologický systém. 80 1.5 Živé aspekty hinduismu 81 Bůh, bohové a “všudypřítomnost” božství 81 Rituály, chrámy, náboženské festivaly a poutě 84 Kněžstvo, guruové, áśramy, “svatí” muži a mniši 86 1.6 Reformní a nová hnutí 90 Vliv Evropy 90 Ram Mohan Roy (Rám Móhan Ráj, 1772-1833) a Bráhma-samádž 90 Dayananda (Dajánanda, 1824-83) a Árja-samádž 91 Ramakrishnova mise 91 Teozofická společnost 92 Mohandas Karamchand Gandhi (Mahátmá Gándhí; 1869-1948) 93 Ramana Maharishi (Rámana Mahárši, 1879-1950) 93 Shivananda (Śivánanda − Kuppuswami Iyer, 1887-1963) 94 Aurobindo Ghose (Ghoš, 1872-1950) 94 Radhakrishnan (Rádhakrišnan 1888-1975) 95 Hinduistický nacionalismus 96 1.7 Hinduismus v zámoří 99 Vystěhovalecké komunity 99 Šíření jógy a duchovní filozofie hinduismu na Západ 101 2 BUDDHISMUS 105 2.1 Dobové pozadí a počátky buddhismu 105 2.1.1 Myšlenkové proudění v době vzniku buddhismu 105 2.1.2 Počátky buddhismu 109 2.2 Základní nauky buddhismu 118 2.2.1 Je buddhismus filozofií? 118 2.2.2 Buddhistický svět a jeho obyvatelé 118 2.2.3 Lidská osobnost 125 2.2.4 Podmíněné vznikání 130 2.2.5 Osvobození 131 2.2.6 Hierarchie bytostí v raném buddhismu 138 2.2.7 Buddhismus jako náboženské hnutí 141 2.3 Ustavení kánonu a vznik sektářství 147 Pálijský kánon 147 2.4 Mahájána 161 2.4.1 Přechodné údobí 161 2.4.2 Počátky mahájánového buddhismu 164 2.4.3 Cesta bódhisattvy 170 2.4.4 Dráha (čarjá) bódhisattvovského školení 172 2.4.5 Buddhologie 179 2.4.6 Filozofické školy 182 2.5 Vadžrajána 187 2.5.1 Přechod k tantrismu 187 2.5.2 Vadžrajánová cesta k osvobození 189 2.6 Buddhismus a západní svět 197 Starověk a raný středověk 197 Studium a šíření buddhismu v novověku 198 3 OSTATNÍ INDICKÁ NÁBOŽENSTVÍ 201 3.1 Džinismus 201 Pozadí a počátky 201 Základní nauky 202 Stupně a druhy poznání 204 Cesta k osvobození 205 Stupně duchovního pokroku na cestě k osvobození 207 Sektářské rozkoly a kodifikace kánonu 209 Laický aspekt 211 Džinismus v historické perspektivě 212 3.2 Islám a jeho zakotvení v Indii 214 Původ a pozadí islámu 214 Islám jako nábožensko-politický systém. 219 Sektářství a vznik súfismu 220 Příchod islámu do Indie a jeho zakotvení 225 Povaha islámu v Indii a súfismus 226 Dín-i Iláhi (Božská víra) 227 Stručný pohled na bahá’ismus 231 3.3 Sikhismus 233 Nábožensko-historické pozadí 233 Kabír 234 Nának a zrození sikhské obce 237 Konsolidace sikhské obce 240 Vznik bojového bratrstva 241 Sikhský stát a jeho zánik 242 Další cesta 243 Nauky a náboženská praxe 244 Sektářství 247 Sídla autority 248 Závěrečné poznámky 248 3.4 Menšinová náboženství v Indii 251 3.4.1 Zoroastrismus a pársové 251 3.4.2 Křesťanství 273 Část II NÁBOŽENSTVÍ NA STŘEŠE SVĚTA A V OKOLÍ 277 1 HIMÁLAJSKÁ KRÁLOVSTVÍ 279 1.1 Nepálský kadlub 279 Kršna nebo Maňdžuśrí? 279 Buddhisticko-hinduistické vahadlo 279 Poslední hinduistické království 284 1.2 Dračí království Bhútánu 287 Na tygřím hřbetu 287 Staletá idyla? 288 2 NÁBOŽENSKÝ VÝVOJ TIBETU. 291 2.1 Předbuddhistický Tibet 291 Králové z nebes 291 Byl předbuddhistický bön (Bon) náboženstvím? 292 Bön jako formulované náboženství 293 Historické osudy bönu 296 2.2 Od buddhismu k “lamaismu” 298 2.2.1 Příchod “druhého Buddhy”? 298 2.2.2 Cesta k ezoterismu 301 Kdo je tulku? 309 2.3 “Nové školy” tibetského buddhismu 311 Kadampa (bKa’-gdams-pa, Škola “vázaná příkazy”) 311 Sakjapa (Sa-skya-pa, Škola “šedé země”) 311 Kagjüpa (bKa’-brgyud-pa, Škola “předaných příkazů”) 312 Gelugpa (dGe-lugs-pa, Škola vzorné ctnosti) 313 2.4 Učenost a politika 316 2.4.1 Tibetský kánon 316 2.4.2 Mocenské manévrování 317 2.4.5 O tibetském buddhismu obecně 326 3 CESTY MONGOLSKÉ RELIGIOZITY 329 3.1 Proměnlivost a trvalost lidového náboženství 329 Od stepních počátků k imperiální velikosti 329 Rituál a obraz světa 330 Bohové a kult předků 331 3.2 Tři vrstvy mongolského šamanismu 334 “Čistý” šamanismus 334 “Smíšený” šamanismus 335 “Lamaistický” šamanismus 336 3.3 Mongolský buddhismus 337 Historicko-politické aspekty 337 Potlačování šamanismu a lidového náboženství 338 Osudy mongolského buddhismu 339 Případ Burjatska 341 Bibliografie 343 Slovníček nejdůležitějších pojmů 361 Slovníček důležitějších jmen a názvů 370 Rejstříky 375 Věcný a pojmový rejstřík 375 Rejstřík jmen a názvů 383

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku