Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Mediace v teorii a praxi

Mediace v teorii a praxi
Lenka Holá
Rok vydání:2011
Vydavatelství:Grada Publishing
ISBN:978-80-247-3134-6
Stran:272
Skladem: na dotaz
Kategorie:Meditace, mystika
Náboženství a mytologie
Psychologie, psychoterapie, psychiatrie
Kód:018816
Podobné knihy:Jak se stát buddhou v pěti týdnech
Soucitná objektivnost


Cena 449,00 Kč s 10% DPHV posledním desetiletí došlo u nás ke zvýšení zájmu o mediaci, metodu řešení konfliktů, při níž neutrální kvalifikovaná osoba - mediátor - pomáhá účastníkům ve vzájemném dorozumívání a v nalezení přijatelného řešení.
Kniha popisuje její teoretická východiska a principy, vztahy v mediaci i její samotný proces.
Klade důraz na psychologické a právní charakteristiky mediace, ukazuje její interdisciplinárnost a možnosti využití v různých oblastech společenské praxe. Podrobněji se zabývá peer-mediací, mediací rodinnou a obchodní. Pozornost je věnována také roli mediátora, jehož specifické postavení na něj klade vysoké požadavky.

13.9 Návrh vzdělávání
13.8 Vzdělávání v rodinné mediaci
13.7 Další vzdělávání v mediaci
13.6 Počáteční vzdělávání v mediaci
13.5 Vlastní vzdělávání v mediaci
13.4 Vzdělávání v mediaci v České republice
13.3 Vzdělávání v mediaci v evropském kontextu
13.2 Vzdělávání v mediaci v celosvětovém kontextu
13.1 Uvedení do problematiky
13. VZDĚLÁVÁNÍ V MEDIACI
12.2.2 Profesionalizace mediace
12.2.1 Mediátor jako profese
12.2 Profese a profesionalizace mediace
12.1.4 Osobnostní předpoklady
12.1.3 Odborné znalosti
12.1.2 Vzdělání
12.1.1 Kvalifikace
12.1 Kompetence mediátora
12. MEDIÁTOR JAKO PROFESE
11.4.5 Obchodní mediace v České republice
11.4.4 Legislativní podmínky ADR
11.4.3 Účastníci obchodní mediace
11.4.2 Kritéria rozhodování se pro mediaci
11.4.1 Předmět obchodní mediace
11.4 Obchodní mediace
11.3.4 Peer mediace v České republice
11.3.3 Peer mediace jako etická výchova zkušeností
11.3.2 Průběh peer mediace
11.3.1 Smysl a cíl peer mediace
11.3 Peer mediace
11.2.7 Legislativní podmínky rodinné mediace
11.2.6 Účastníci rodinné mediace
11.2.5 Principy rodinné mediace
11.2.4 Předmět rodinné mediace
11.2.3 Mediace v rodinných konfliktech
11.2.2 Možnosti eliminace rizik a negativních důsledků rozpadu rodiny
11.2.1 Rozpad rodiny
11.2 Rodinná mediace
11.1.3 Praktické předpoklady rozšiřování mediace
11.1.2 Mediace v trestním řízení
11.1.1 Mediace v civilních sporech
11.1 Přehled aplikačních oblastí mediace
11. APLIKAČNÍ OBLASTI MEDIACE
10.4 Rozhodování se pro mediaci - motivace k mediaci
10.3 Přednosti mediace
10.2 Případy vhodné pro mediaci
10.1 Případy nevhodné pro mediaci
10. INDIKACE K MEDIACI
9.5 Mediace v České republice
9.4 Mediace v evropském kontextu
9.3 Mediace v celosvětovém kontextu
9.2 Status mediátora
9.1 Status mediace
9. PRÁVNĚ ORGANIZAČNÍ ASPEKTY MEDIACE
MEDIACE V PRAXI
8. ETIKA ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ
7.5.1 Strategie a techniky při mediaci
7.5 Prostředky mediace
7.4.2 Formy mediace
7.4.1 Alternativní způsoby řešení konfliktů
7.4 Formy mediace
7.3.6 Závěrečné slovo
7.3.5 Vytváření a sepsání dohody
7.3.4 Hledání řešení
7.3.3 Porozumění zájmům
7.3.2 Získávání informací
7.3.1 Zahájení mediace
7.3 Fáze mediace
7.2 Jednání a vyjednávání
7.1 Řízení - regulace - vedení
7. PROCES MEDIACE
6.3.2 Determinanty přístupu mediátora
6.3.1 Role mediátora v závislosti na mediačním přístupu
6.3 Role mediátora
6.2.2 Vztahy k mediaci a jejímu výsledku
6.2.1 Vztahy mezi účastníky mediace
6.2 Vztahy v mediaci
6.1 Mediace jako komunikační situace
6. VZTAHY V MEDIACI
5.10.1 Základní srovnání mediace a psychoterapie
5.10 Mediace a psychoterapie
5.9 Mediace jako metoda sociální práce
5.8 Mediace jako forma sociální kontroly
5.7 Mediace jako prostředek ochrany subjektivních práv
5.6 Mediace a právo spolupráce
5.5 Mediace jako metoda pochopení
5.4 Mediace jako metoda usmíření
5.3 Mediace jako prevence konfliktů
5.2 Mediace jako forma pomoci
5.1 Mediace jako metoda řešení problémů
5. POJETÍ MEDIACE
4.10 Cíle mediace
4.9 Převzetí zodpovědnosti
4.8 Svoboda rozhodování
4.7 Nestrannost, neutralita
4.6 Alternativy - hledání nových možností
4.5 Pochopení odlišností
4.4 Orientace na budoucnost
4.3 Změna soupeření na spolupráci
4.2 Důvěrnost a důvěra
4.1 Dobrovolnost
4. ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE MEDIACE
3.3 Definice mediace
3.2 Systémový přístup
3.1 Konflikt a komunikace
3. TEORIE MEDIACE
2.4.3 Spravedlnost
2.4.2 Teorie práva
2.4.1 Filozofie práva
2.4 Právní východiska mediace
2.3.3 Sociologické teorie komunikace
2.3.2 Konflikt a teorie konfliktu
2.3.1 Systém a teorie systémů
2.3 Sociologická východiska mediace
2.2.3 Další psychologické zdroje mediace
2.2.2 Psychologické teorie komunikace
2.2.1 Systemický přístup
2.2 Psychologická východiska mediace
2.1.1 Význam filozofie pro praxi mediace
2.1 Filozofická východiska mediace
2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA MEDIACE
1.2 Vývoj mediace jako specifické metody řešení konfliktů
1.1 Kořeny mediace
1. HISTORIE MEDIACE
MEDIACE V TEORII
Obsah:
Kniha je určena mediátorům, psychologům, právníkům (advokátům, soudcům), sociálním pracovníkům, pedagogům, sociologům a studentům těchto oborů. Ocení ji též lektoři komunikace, personalisté i lidé s osobním zájmem o problematiku řešení konfliktů.
Publikace přináší velké množství příkladů z praxe, propojuje teoretické informace s praktickými mediačními zkušenostmi.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku