Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví
KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Matěj V. Jäckel

Matěj V. Jäckel
Jana Tischerová
Rok vydání:2013
Vydavatelství:Rybka Publishers
ISBN:978-80-87067-30-7
Stran:736
Skladem:poslední kusy
Kategorie:Historie, filozofie
Meditace, mystika
Náboženství a mytologie
Kód:CD0248
Podobné knihy:Karmické slunce (kniha a 28 karet) Slunce v našem horoskopu
Kniha Mirdad
Mudrci, guruové a zasvěcenci
Pirátství úplné dějiny
Jen láska esence Všeho


Sleva 12% - z ceny 499,00 Kč s DPH
Nová cena 439,00 Kč s 10% DPH


kusů

Knihu uzavírá soupis nejdůležitějších archivních pramenů a literatury.
Celek doplňuje chronologický přehled děl a životních dat s příslušnými odkazy na katalogová hesla, jakož i obecný přehled, který zasazuje život sochaře do širšího dobového kontextu.
Jednotlivá katalogová hesla si všímají typu materiálu, koncepce díla, ikonografie, polychromie, objednavatelů, spolupráce sjinými umělci, archivních pramenů, literatury, restaurátorských zásahů, popřípadě "dalších osudů" díla.
Stěžejní část knihy je věnována katalogu, který je rozdělen do dvou částí, a podrobně tak pojednává o Jäckelově díle a kriticky přehodnocuje všechna dřívější mylná připsání.
Monografie dále zpracovává vývoj Jäckelova oblíbeného ornamentálního tvarosloví a popisuje témata, kterými se umělec zabýval.
V této souvislosti je vyzdvižena spolupráce sochaře s jinými umělci, především s truhlářskou dílnou rodiny Dobnerů, s Janem Blažejem Santinim-Aichelem a s Kryštofem a Kiliánem Ignácem Dientzenhofery.
Monografie též pojednává o Jäckelových sochách jako součásti vyšších kompozičních celků, jakými jsou jednotlivé oltáře, kazatelny, varhany a architektura celých chrámů.
Antonín Jäckel, Jan Emanuel Jäckel, František Ignác Weiss, Jan Jiří Schlansovský, Karel Josef Hiernle, Richard Jiří Prachner, Zachariáš Hoffmann, Jiří Vatter a další.
v níž působili jeho žáci a pokračovatelé, jimiž byli
Autorka dále shrnuje zákonitosti provozu Jäckelovy velmi výkonné a prosperující dílny,
všímá si návaznosti jeho projevu na české sochařství i výrazného vlivu Gian-lorenza Berniniho.
usiluje o co nejpřesnější zasazení jeho tvorby do dobového kontextu pražského barokního sochařství a
V následujících kapitolách přináší podrobný rozbor stylového vývoje Jäckelova díla,
Na základě archivních pramenů dále velmi detailně líčí Jäckelův život a písemnými zprávami doložené dílo.
V úvodu knihy se autorka zabývá stavem současného bádání tj. uměleckohistorickou literaturou do roku 2011.
Působil tedy nejen na své vrstevníky, ale i na sochaře nastupující kolem roku 1710 a na českou plastiku pozdního baroka.
Působil tedy nejen na své vrstevníky, ale i na sochaře nastupující kolem roku 1710 a na českou plastiku pozdního baroka.
shrnuje mnoho zajímavých, dosud nepublikovaných poznatků a vyzdvihuje mimořádný význam umělce, který během své více než padesátileté intenzivní tvůrčí činnosti značně ovlivnil tvorbu dvou generací českých sochařů a připravil půdu pro nástup třetí.
Tato nová sochařova monografie se pokouší splatit tento dluh českých dějin umění a
podrobná práce zabývající se jeho životem a dílem vyšla naposledy v roce 1940.
Ačkoliv Matěj Václav Jäckel patří spolu Ferdinandem Maxmiliánem Brokofem a Matyášem Bernardem Braunem k nejvýznamnějším sochařům českého baroka,
Sochař českého baroka 1655-1738

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku