Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


DO RÁJE PROJDEŠ PEKLEM (1.díl)

DO RÁJE PROJDEŠ PEKLEM (1.díl)
Ing. Ivo Wiesner
Rok vydání:2013
Vydavatelství:AOS Publishing
Stran:420
Skladem: na dotaz
Kategorie:Historie, filozofie
Náboženství a mytologie
Záhady, tajemství, záhadologie
Kód:S00137
Podobné knihy:MYTOLOGIE Bohové, hrdinové, mýty
Kauza Kristus
Návrat bohů 2012
Evangelium Toltéků život a učení Quetzalcoatlovy
Výpravy do mýtické minulosti 2


Sleva 7% - z ceny 389,00 Kč s DPH
Nová cena 362,00 Kč s 10% DPHO těchto a dalších tématech vypráví autorova nejnovější kniha.
královských dynastií, majících značný podíl mimozemské genetiky. římskokatolická církev si s těmito skutečnostmi nevěděla rady, a tak Marii Magdalenu raději znevážila jako padlou ženu, a jednovaječné dvojče-Ježíšova bratra Jakuba vyškrtla z historie křesťanství...
Jak Ježíš, tak Marie Magdalena byli ve skutečnosti výhonky dvou starobylých
Kumránské svitky, písemné artefakty Essenù, ale i apokryfní dokumenty různých prvotních křesťanských skupin jsou dokladem gigantické manipulace s vědomím lidstva a s pojetím Boha. V tomto podvodu v roli nastrčeného "bílého koně" vystupovala především římskokatolická církev. Nově nalezené pergameny a měděné svitky hovoří o tom, že Ježíš nebyl jenom chudým tesařem, ale také skutečně žijícím velmi vzdělaným filosofem, sociopolitickým a náboženským reformátorem, manželem Marie Magdaleny, s níž měl i několik synù.
Proč asi?
Stále se čeká na objevení depozit, do kterých "staří" uložili své znalosti a svůj odkaz budoucímu lidstvu, jejichž objevení předpověděl E. Cayce na konec XX. století. On se nemýlil, tato depozita již byla skutečně objevena v Egyptě, v Jižní Americe, v Gobi a na dalších místech Země. Byla nalezena, vyzvednuta a vlády velmoci je nařídily opět uložit do svých podzemních trezorù.
starobylých civilizací, sídlících kdysi na Antarktickém souostroví a na zaniklých kontinentech, po nichž zbyla pouze jména (Země Mu, Taprobane,Atlantis, Ruta atd.).
Jak se zdá, na Zemi existovaly po dobu mnoha milionù let před námi technicky vyspělé rasy, jejichž technologie jsme dodnes v plném rozsahu stále ještě nepochopili. Máme k dispozici středověké portulány a mapy svìta, jejichž autoři nezakrytě hovoří o tom, že vycházeli z velmi starých předloh, vesměs pocházejících z Alexandrijské Bibliothéky a z dalších zaniklých center
Země.
Velmi početné starobylé artefakty, stopy a tělesné pozůstatky starých obřích ras, ruiny starých mìst s podivnou architektonikou a "nemístné technické artefakty" prokazují vcelku jednoznačně, že současné lidstvo není prvním kolonizátorem
krátce před tím se má lidstvo páté kalpy přesunout do čtvrté a páté dimenze, kde všechny žabomyší pozemské spory již neexistují, tím méně jakási elitní samozvaná Tajná vláda.To je v podstatě Stvořitelův "Třetí plán" rozvoje archetypu Adamah Kadmon.
Podle informací získaných bìhem channelingu je to tím, že naše rodná planeta je součástí umělého hologramu Vesmíru 3D, který se má zhroutit po roce 2012 a
Bìhem časových misí prováděných v rámci projektu Montauk a Phoenix III bylo zjištěno, že za hranicí roku 2012-2015 existuje nepřekročitelná časová bariéra, za níž se nachází pouze dokonalá prázdnota.
otráveny zplodinami explozí bomb, takže se Thígíjak stala zakázanou oblastí Vesmíru na desítky milionù let.
Bìhem tohoto období zùstávala Zemì stranou jejich pozornosti, protože půda, vody i atmosféra byly
téměř zničila.
krvavých válek až se navzájem
třetí a čtvrté kalpy vedla mnoho
Stvořitelova plánu. Stará lidstva
Takový byl zámìě prvního
Terra či Země.
Posléze ji mnozí znali i pod jménem
nazývala Shan (Spanilá).
společenství Galaxie ji pro její krásu
Thígíjak (Zahrada bohů) a stará
Divukrásné planetě bylo dáno jméno
vesmírný archetyp Adamah Kadmon.
Tato rasa představovala univerzální
té době pod paprsky Arktura.
novou lidskou rasou rodící se v
zvláštní záměr; hodlal ji totiž osídlit
Stvořitel měl s touto planetou svůj
pocházejícími z oblasti Siria.
- osídleny dvěa spřátelenými rasami
se svým satelitem Malonou (Marsem)
sousedé - velká planeta Tir Lucifer
V tomto čase již byly její nejbližší
vlastního života.
studenou a nevábnou planetou bez
Na počátku časů byla poměrně malou
"ZEP-TEPI neboli Počátek Časů

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku