Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


DŽINISMUS jako spásná nauka, světový názor a náboženství

DŽINISMUS  jako spásná nauka, světový názor a náboženství
prof. Karel Werner
Rok vydání:2013
Vydavatelství:Cad Press
ISBN:978-80-88969-63-1
Stran:288
Skladem: na dotaz
Kategorie:Historie, filozofie
Náboženství a mytologie
Okultismus, spiritismus,hermetik
Kód:007703
Podobné knihy:Buddhistické kolo (amulet)
Osvícení (amulet) lotosový květ
Požehnaní (amulet)
Lotos s nekonečným uzlem (amulet)
Bahir (dvojjazyčné vydání)


Sleva 12% - z ceny 660,00 Kč s DPH
Nová cena 581,00 Kč s 10% DPHDíky své soudržnosti a ekonomické síle mají v soudobé Indii větší vliv, než jaký by odpovídal jejich počtu (asi 3, 6 mil. osob, 1990).
mj. i proto jsou činní zejm. v obchodu a bankovnictví, budují a spravují útulky a nemocnice pro stará a nemocná zvířata ap.
Džinisté vykonávají obvykle profese, při nichž nedochází k usmrcování ani i jen k mimoděčnému ubližování živým tvorům;
digambarové (vzduchem - prostorem - odění) praktikují extrémní formy askeze a nenosí ani oděv, švétámbarové (bíle odění) zaujímají umírněnější stanoviska.
Džinistická náboženská obec (sangha) se skládá z mnichů, mnišek a laiků. Kanonické texty, tzv. ágamy, původně tradované pouze ústně, byly zapsány až v 5. stol. n. l. Již ve 4. - 3. stol. př. n. l. došlo k rozdělení obce na dvě sekty, opírající se o své vlastní verze kánonu:
Postupné odstraňování karmy pomocí askeze a meditace může trvat i řadu životů; zcela očištěná duše dosáhne osvobození z koloběhu převtělování (viz též mókša).
vzniká z egocentrického konání a způsobuje nová zrození (sansára).
Podle džinismu jsou živé bytosti i přírodní živly obdařeny dušemi (džíva), jež jsou k hmotnému tělu a světu připoutány karmou. Ta je chápána jako jemná hmota ulpívající na duši;
Džinismus odmítá dělení společnosti na kasty a neuznává autoritu véd, čímž se staví mimo rámec hinduismu.
Džinismus vycházel z filozofických představ upanišad; proti bráhmanskému ritualismu spojenému s přinášením krvavých obětí postavil požadavek neubližování živým tvorům (ahinsa).
indický náboženský a filozofický systém založený v 6. - 5. stol. př. n. l. Vardhamánou Mahávírou, zvaným Džina (Vítěz).
Džinismus,
260 jedinečných barevných ilustrací
224 stran textu + 64 stran obrazové přílohy,
Rejstříky
Slovníček důležitějších jmen a názvů
Slovníček nejdůležitějších pojmů
XII. Bibliografie
Kánon tradice Digambara
Kánon tradice Śvétámbara
Poznámka o jazyku a pojmu ‘kánon"
XI. Dodatek: Základní prameny džinismu
X. Džinismus a buddhismus − shody a rozdíly
Džinismus v zámoří
Konzervativnost a liberální snahy
IX. Džinismus a moderní svět
Novější sekty a reformátoři
Dělení a sektářství v tradici Digambara
Reformní hnutí a pozdější sekty v tradici Śvétámbara
Dělení na sekty
Počátky
VIII. Džinismus v historickém vývoji
VII. Druhy poznání (noetika)
Cesta laického vyznavače
Cesta k osvobození
Karma, znovuzrozování a osvobození
Duševní monády na nižších stupních v hierarchii tvorů
O povaze skutečnosti: substance a vyšší duševní monády
Předběžná úvaha
VI. Nauka
Podružní hrdinové
Světovládní monarchové (čakravartinové)
Tírthagkarové
V. Velké osobnosti džinismu
Kolo času
Světové oblasti a jejich obyvatelé
IV. Džinistický kosmos
III. Nástin podle džinistických pramenů
II. Svědectví raných buddhistických pramenů
I. Historické pozadí džinismu

První a jediná publikace v češtině (i slovenštině) o džinismu - jednom ze 3 hlavních indických náboženství, podstatně starším než buddhismus i křesťanství, navíc z pera jednoho z nejvýznamnějších českých indologů, prof. Karla Wernera, autora řady vědeckých prací a monografií.

O b s a h :
I. Historické pozadí džinismu
II. Svědectví raných buddhistických pramenů

III. Nástin podle džinistických pramenů

IV. Džinistický kosmos Světové oblasti a jejich obyvatelé Kolo času

V. Velké osobnosti džinismu Tírthankarové Světovládní monarchové (čakravartinové) Podružní hrdinové

VI. Nauka Předběžná úvaha O povaze skutečnosti: substance a vyšší duševní monády Duševní monády na nižších stupních v hierarchii tvorů Karma, znovuzrozování a osvobození Cesta k osvobození Cesta laického vyznavače

VII. Druhy poznání (noetika)

VIII. Džinismus v historickém vývoji Počátky Dělení na sekty Reformní hnutí a pozdější sekty v tradici Śvétámbara Dělení a sektářství v tradici Digambara Novější sekty a reformátoři

IX. Džinismus a moderní svět Konzervativnost a liberální snahy Džinismus v zámoří

X. Džinismus a buddhismus − shody a rozdíly

XI. Dodatek: Základní prameny džinismu Poznámka o jazyku a pojmu ‘kánon’ Kánon tradice Śvétámbara Kánon tradice Digambara XII. Bibliografie Slovníček nejdůležitějších pojmů Slovníček důležitějších jmen a názvů
navíc z pera jednoho z nejvýznamnějších českých indologů, prof. Karla Wernera, autora řady vědeckých prací a monografií
- jednom ze 3 hlavních indických náboženství, podstatně starším než buddhismus i křesťanství,

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku