Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví
KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Bipolární afektivní porucha

Bipolární afektivní porucha
Klára Látalová
Rok vydání:2010
Vydavatelství:Grada Publishing
ISBN:978-80-247-3125-4
Stran:256
Skladem: na dotaz
Kategorie:Léčení nemocí, diagnostika, etikoterapie
Psychologie, psychoterapie, psychiatrie
Kód:100214
Podobné knihy:Farmakoterapie bolesti
Schizofrenie jak předejít relapsu aneb terapie pro 21. století
Cesty z úzkosti a deprese o štěstí lásky k sobě samému
Medicínská propedeutika pro speciální pedagogy


Cena 419,00 Kč s 10% DPH

Pro předběžnou rezervaci se musíte nejdříve přihlásit (registrovat).
Publikace poslouží především těm, jimž na našem trhu chybí česky psaná, odborná, moderní a komplexní publikace o bipolární afektivní poruše, která je laické veřejnosti známa i pod starším názvem maniodepresivní porucha. Čtenář získá důkladný přehled o jednom z nejnevyzpytatelnějších psychických onemocnění. Publikace je určena především lékařům, psychiatrům, klinickým psychologům, studentům medicíny i odborníkům z oblasti humanitních oborů. Zevrubně se zabývá variantami klinických obrazů, diagnostickými metodami a jejich úskalími, akutní i dlouhodobou léčbou, nežádoucími účinky léků i možnostmi psychoterapie. Dále se zaměřuje na doprovodné jevy onemocnění, jako je zneužívání návykových látek, vysoká sebevražednost či potíže v partnerských vztazích a v profesním životě. Samostatné kapitoly jsou věnovány dospívajícím, těhotným a kojícím ženám, tělesně nemocným a pacientům vyššího věku. V knize jsou začleněny výsledky výzkumy a zkušenosti autorky z klinické praxe.
978-80-247-3125-4
Obsah:
17.10.4 Udržovací léčba
17.10.3 Rychlé cyklování
17.10.2 Depresivní epizody
17.10.1 Manické epizody
17.10 Poznámky k farmakoterapii
17.9 Zhodnocení funkčního narušení a jeho zvládání
17.8 Spolupráce s pacientem na rozpoznání časných příznaků relapsu
17.7 Eliminace specifických stresorů
17.6 Zlepšení spolupráce (kompliance) v léčbě
17.5 Edukace pacienta a jeho rodiny
17.4 Sledování změn psychického stavu pacienta v průběhu léčby
17.3 Vytvoření a udržení terapeutického spojenectví
17.2 Zhodnocení nebezpečnosti pacienta pro něj samého a druhé a určení formy léčby
17.1 Psychiatrické vyšetření
17. Klinické vedení pacienta s bipolární poruchou
16.7 Udržovací léčba
16.6 Psychoterapeutická léčba depresivní epizody
16.5 Psychoterapeutická léčba manické epizody
16.4.6 Souhrn
16.4.5 Skupinová psychoedukace
16.4.4 Monitorování prodromálních symptomů
16.4.3 Terapie zaměřená na rodinu
16.4.2 Interpersonální terapie sociálních rytmů
16.4.1 Kognitivní terapie
16.4 Specifické psychoterapie u BAP
16.3 Psychoedukace u BAP
16.2 Psychoterapeutické přístupy
16.1.3 Emoce rodinných příslušníků
16.1.2 Narušení sociálních zvyklostí
16.1.1 Monitorování prodromů bipolární poruchy
16.1 Východiska pro psychoterapii u BAP
16. Možnosti psychoterapie bipolární afektivní poruchy
15.7.1 Psychoterapeutické přístupy
15.7 Doporučené postupy
15.6.2 Přehled účinnosti specifických psychoterapeutických přístupů v prevenci BAP
15.6.1 Obecné zásady dlouhodobé léčby
15.6 Rekurence u bipolární poruchy
15.5.3 Respondéři vůči olanzapinu
15.5.2 Respondéři vůči lamotriginu
15.5.1 Respondéři vůči lithiu
15.5 Možnost výběru účinného stabilizátoru podle klinického profilu pacienta
15.4.3 Profylaxe přesmyků
15.4.2 Profylaxe deprese
15.4.1 Profylaxe mánie
15.4 Elektrokonvulzivní terapie (EKT) jako možná profylaxe
15.3 Kombinace terapie
15.2 Antipsychotika
15.1 Farmaka užívaná v dlouhodobé a profylaktické léčbě
15. Dlouhodobá a profylaktická léčba
14.3 Elektrokonvulzivní terapie
14.2 Antidepresivy navozené akcelerace nebo rychlé cyklování
14.1 Farmaka užívaná během rychlého cyklování
14. Rychlé cyklování - léčba
13.3 Závěr
13.2.1 Účinnost léčby smíšené epizody bipolární afektivní poruchy
13.2 Léčebné postupy
13.1.2 Pohlavní rozdíly
13.1.1 Komorbidita u smíšených epizod
13.1 Obraz smíšené epizody bipolární afektivní poruchy
13. Léčba smíšené fáze
12.5.8 Doporučené postupy
12.5.7 Stimulace nervus vagus
12.5.6 Melatonin
12.5.5 Pramipexol
12.5.4 Omega-3 nenasycené mastné kyseliny
12.5.3 Transkraniální magnetická stimulace
12.5.2 Thyroxin
12.5.1 Spánková deprivace
12.5 Další terapeutické možnosti
12.4 Elektrokonvulzivní terapie
12.3.10 Souhrn účinnosti antidepresiv v akutní léčbě bipolární deprese
12.3.9 Vysazování antidepresiva
12.3.8 Souhrn výsledků studií s antidepresivy v léčbě bipolární deprese 4
12.3.7 Studie (i nerandomizované nebo nekontrolované) s jednotlivými antidepresivy
12.3.6 Problém randomizovaných kontrolovaných studií antidepresiv v akutní léčbě bipolární deprese
12.3.5 Účinnost antidepresiv v redukci suicidálního chování
12.3.4 Účinnost antidepresiv v profylaxi bipolární deprese
12.3.3 Účinnost antidepresiv v akutní terapii bipolární deprese
12.3.2 Riziko navození rychlého cyklování
12.3.1 Riziko přesmyku způsobeného antidepresivy
12.3 Role antidepresiv v léčbě bipolární deprese
12.2 Antipsychotika
12.1 Farmaka užívaná v léčbě deprese
12. Léčba depresivní epizody
11.6.2 Vedlejší účinky
11.6.1 Individuální volba
11.6 Doporučené postupy
11.5 Elektrokonvulzivní terapie
11.4 Antipsychotika a stabilizátory nálady v kombinaci
11.2 Antipsychotika první generace (A1G)
11.1 Farmaka užívaná v léčbě mánie
11. Akutní léčba manické epizody
10.2.3 Po porodu a v laktaci
10.2.2 V průběhu těhotenství
10.2.1 Plánování těhotenství
10.2 Obecné zásady při léčbě BAP v těhotenství a laktaci
10.1 Léčba BAP během těhotenství
10. Bipolární afektivní porucha a těhotenství
9.3 Závěr
9.2 Poznámky k léčbě
9.1 Studie zkoumající spojitost mezi bipolární afektivní poruchou a kreativitou
9 Bipolární afektivní porucha, kreativita a léčba
8.7 Závěr
8.6 Elektrokonvulzivní léčba
8.5 Psychofarmaka s významným vlivem na suicidalitu u BAP
8.4 Psychoedukace
8.3 Proměnné, které predikují suicidální pokusy u BAP
8.2 Biomarkery suicidality
8.1 Výsledky studií mortality
8. Suicidalita u bipolární afektivní poruchy
7.10 Závěr
7.9 Somatická onemocnění
7.8 Jiné psychické poruchy
7.7 Poruchy osobnosti
7.6 Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD)
7.5 Generalizovaná úzkostná porucha (GAD)
7.4 Fobie
7.3 Panická porucha
7.2 Úzkostné poruchy
7.1 Zneužívání návykových látek
7. Komorbidita u bipolární afektivní poruchy
6.5 Závěr
6.4.10 Důkazy neurotrofního efektu stabilizátorů nálady u lidí
6.4.9 Představují glutamátergní zásahy neurotrofickou strategii?
6.4.8 Glykogen syntetáza-kináza: společný cíl stabilizátorů nálady
6.4.7 Mají antidepresiva a stabilizátory nálady neurotrofické vlastnosti?
6.4.6 Buněčná ztráta a její mechanismy
6.4.5 G protein a CAMP
6.4.4 Stres a glukokortikoidy modulující neuronální plasticitu: význam pro poruchy nálady
6.4.3 Abnormality kalciové signalizace
6.4.2 Protein kináza C
6.4.1 Klasický monoaminoergní neurotransmiterový a neuroendokrinní systém
6.4 Neurobiologie bipolární afektivní poruchy
6.3 Genetické aspekty
6.2.3 Dermatoglyfy
6.2.2 Drobné tělesné odchylky
6.2.1 Perinatální komplikace
6.2 Negenetické a neurovývojové aspekty
6.1 Psychosociální faktory
6. Etiopatogeneze bipolární afektivní poruchy
5.7 Závěr
5.6.7 Příčiny kognitivního deficitu u bipolárních pacientů
5.6.6 Inteligenční schopnosti
5.6.5 Exekutivní funkce
5.6.4 Psychomotorické funkce
5.6.3 Řeč
5.6.2 Učení a paměť
5.6.1 Pozornost a soustředění
5.6 Kognitivní poruchy u bipolární afektivní poruchy
5.5 Můžeme predikovat průběh nemoci?
5.4 Komorbidita a suicidální jednání
5.3 Počet epizod
5.2 Heterogenita průběhu onemocnění
5.1 Nástup onemocnění
5. Průběh bipolární afektivní poruchy
4.2 Závěr
4.1 Organická bipolární porucha, příznaky vyvolané farmaky a návykovými látkami
4. Diferenciální diagnóza bipolární afektivní poruchy
3.2 Remise
3.1.7 Zlepšení diagnostiky
3.1.6 Deník nálady
3.1.5 Bipolární porucha typu II
3.1.4 Bipolární porucha typu I
3.1.3 Deprese
3.1.2 Mánie
3.1.1 Hypománie
3.1 Diagnostika jednotlivých epizod
3. Diagnostika bipolární afektivní poruchy
2.8.1 Chronicita
2.8 Klinický průběh
2.7 Důvody, proč pacienti vyhledávají léčbu
2.6 Remise
2.5 Sebevražedné rozlady
2.4 Smíšená epizoda
2.3.1 Deprese a vztahy
2.3 Deprese
2.2.2 Delirantní mánie
2.2.1 Hyperthymní charakter
2.2 Hypománie
2.1 Mánie
2. Klinický obraz bipolární afektivní poruchy
1.4 Současnost - unipolární a bipolární koncept
1.3 Kraepelin
1.2 Farlet a Baillarger
1.1 Aretaeus
1. Bipolární afektivní porucha v historickém kontextu
Obsah:
Samostatné kapitoly jsou věnovány dospívajícím, těhotným a kojícím ženám, tělesně nemocným a pacientům vyššího věku. V knize jsou začleněny výsledky výzkumy a zkušenosti autorky z klinické praxe.
Dále se zaměřuje na doprovodné jevy onemocnění, jako je zneužívání návykových látek, vysoká sebevražednost či potíže v partnerských vztazích a v profesním životě.
Zevrubně se zabývá variantami klinických obrazů, diagnostickými metodami a jejich úskalími, akutní i dlouhodobou léčbou, nežádoucími účinky léků i možnostmi psychoterapie.
Publikace je určena především lékařům, psychiatrům, klinickým psychologům, studentům medicíny i odborníkům z oblasti humanitních oborů.
Čtenář získá důkladný přehled o jednom z nejnevyzpytatelnějších psychických onemocnění.
Publikace poslouží především těm, kterým na našem trhu chybí česky psaná, odborná, moderní a komplexní publikace o bipolární afektivní poruše, která je laické veřejnosti známa i pod starším názvem maniodepresivní porucha.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku