Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví
KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Angelologie dějin 1- synchronicita a periodicita v dějinách

Angelologie dějin 1- synchronicita a periodicita v dějinách
RNDr. Emil Páleš
Rok vydání:2004
Vydavatelství:Sophia
Stran:480
Skladem: na dotaz
Kategorie:Andělé, duše, duchovno
Náboženství a mytologie
Kód:005356
Podobné knihy:Angelologie dějin (2.díl) - synchronicita a periodicita v dějinách


Cena 1 568,00 Kč s 10% DPH

Pro předběžnou rezervaci se musíte nejdříve přihlásit (registrovat).


Siedmi archanjeli, ktorí sú duchovnými inteligenciami sfér planét v slnečnej sústave - Gabriel, Rafael, Anael, Michael, Samael, Zachariel, Orifiel - sa striedajú každých 354 aj 72 rokov v cyklickom kruhu ako duchovia času. Ich striedanie sa prejavuje v posunoch duševných dominánt (pravzorov, archetypov) v kolektívnom podvedomí ľudstva, v transfigurácii hodnotového systému a navonok vo vlnách umeleckých štýlov, ideových prúdov a premenách socio-politických štruktúr.

Spisovatelia, básnici, maliari, sochári, filozofi, matematici, prírodovedci, proroci a mystici, králi a vojvodcovia prijímali rovnaké mysliteľské, umelecké a štátnické inšpirácie v rovnakom čase na rôznych miestach na zemi nezávisle a nevediac o sebe navzájom. Tieto inšpirácie sa vracali po tisícročia - od kamennej doby až po dnešok - v rytmickom poriadku, ktorý zodpovedá prastarým predstavám o striedaní bohov. Tie isté časové zákonitosti ako v dejinách však platia aj v živote človeka ako jednotlivca a v evolúcii celej prírody. Rovnaké duchovné impulzy ovládajú vývojové fázy v ľudskom živote, epochy svetových dejín ako aj geologické obdobia vo vývoji Zeme.

Pôvodným výsledkom výskumu Dr. Páleša je objav synchronicít a rytmov v dejinách ľudstva a v evolúcii prírody. Stretla sa v ňom moderná veda s najstaršími duchovnými tradíciami ľudstva. Prastará múdrosť zjavená babylonským kňazom a kresťanská náuka o anjeloch sa potvrdili pomocou exaktných metód inferenčnej matematickej štatistiky. Ten istý objav zároveň vrhol jasné svetlo na existenciu kultúrnych vĺn v dejinách, ktoré boli doposiaľ veľkou záhadou antropológie.

Vniesol do dejín zákonitý poriadok podobne ako kedysi Newtonove zákony do nebeskej mechaniky.

Podle teorie představené v této knize, se sedm archandělů (Gabriel, Rafael, Anael, Michael, Samael, Zachariel, Orifiel) střídá v cyklickém kruhu jako duchové času. Každý z nich působí na lidské kolektivní podvědomí jinak, a tím vyvolávají různě rychlý vývoj v jednotlivých odvětvích lidské činnosti.

Tato velmi poutavá, bohatě ilustrovaná publikace přináší nevšední pohled na vývoj lidských dějin.

Doktor přírodních věd RNDr. Emil Páleš, CSc.

vystudoval kybernetiku a na bratislavské univerzitě vyučoval počítačovou lingvistiku. Působil několik let také jako vedoucí výzkumného úkolu „Počítačový model slovenštiny“ na Jazykovědném ústavu Ludovíta Štúra Slovenské akademie věd. Ve druhé polovině devadesátých let založil a vedl časopis Sophia a inicioval i vznik stejnojmenného nakladatelství, které vydává tituly z duchovní oblasti, dílem v češtině, dílem ve slovenštině.

Základní myšlenkou díla je, že dějiny jsou rytmizovány postupnou vládou sedmi archandělů, jejichž období trvá vždy zhruba 354 let. Tento větší rytmus je pak doplněn ještě rytmem kratším, kdy se v rámci většího období ještě vystřídá všech sedm archandělů jako další doplňující rytmus. Autor předpokládá ještě existenci dalších rytmů, ale těm se zatím ve své práci obsáhleji nevěnuje. Každý z archandělů představuje určité kvality, pojmy apod., jde tedy u systém založený na analogickém způsobu myšlení, stejně jako například homeopatie, astrologie, či astropsychologie. Působení archandělů pak ovlivňuje ladění kontext či vyznění náboženských systémů, filosofických myšlenek, kulturních projevů a směrů či politických systémů a událostí daného období, které přitom nelze vysvětlit pouhým ovlivňováním, protože k nim současně došlo ve velmi vzdálených zemích. Nejde přitom o jakoukoliv determinaci, stejně jako v jiných analogických systémech se jedná o možný potenciál, jehož kvality mohou být využity různým – často třeba i zcela protichůdným způsobem.

Téměř pětisetstránková publikace je bohatě ilustrována množstvím nejrůznějších výtvarných děl, a doplněna je také řadou grafů – autor používá např. exaktní metody inferenční statistiky. Nebrání se ani seriózní kritice svých konceptů, a tak před několika lety proběhlo v Bratislavě na akademické půdě interdisciplinární kolokvium, kde byla jeho teorie i praxe podrobena odbornému zkoumání a kritice. Logicky největší výhrada, že si citované události a jevy vybírá sám, a ty které do konceptu nezapadají neuvádí, byla vyvrácena jednoduše tím, že kontrolní události z dějin byly vybrány bez jeho účasti a následně bylo ověřeno, že do celkového kontextu zapadají. Existence cyklů pak již v zásadě zpochybňována nebyla, různé názory panují naopak nad jejich příčinami – v rámci celkové diskuse kolem angelologie se objevila i čistě materialistická zdůvodnění.


Cherubín Střelce. Vznik čelisti a končetin
Dějiny geografie a kartografie
Humanistické písmo
Renesanční tanec
Renesanční móda
Renesanční ideál člověka. Centrální symetrie
Rytmická kontrakce a expanze ve vývoji rostliny
Protiklad horizontály a vertikály
Renesanční geometrie. Čtverec a mnohostěn
Javor a karolínská architektura
Zachariel a evropská integrace po roce 1989
Zachariel sjednocuje Evropu
Zánik Mayů
Mayové
Pýthagorejci
Čínská matematika 1240-1320
Zacharielský rytmus v dějinách matematiky
Královská hra
Zachariel a počátky matematiky
Sajská renesance
Novobabylónská říše
Bohové žijí!
Kolo dějin
Čas boha bouře
Jupiter-Marduk a vzestup Babylónu
Jupiter-Amon a vzestup Théb
Labrys: záhada dvousečné sekery
Zrod Evropy
Jupiterská fyziognomie
Jupiter jako ochranný bůh Indoevropanů
Mínós, syn Dia
Labyrint jako obraz závitů v mozku
Zachariel a mínojská Kréta.
Renesance. Znovuzrození Řecka
Byzanc. Křesťanské Řecko
Starověké Řecko
Césaropapismus
Zralý věk života
Opat Trithemius o Zacharielovi
Spravedliví králové
Zachariel a vzor království. Artuš a Karel Veliký
Zachariel a Sofie
Merkur a Jupiter: chytrost a moudrost
Zachariel a Michael
Zdomácnění koně
Cherubín Střelce
Cínový proces
Zachariel jako sféra světových myšlenek
Jupiter v astrologii
Bleskovládní bohové
Panstva, duchové moudrosti
Zachariel
Osamostatnění éterického těla v gotickém období
Rafael jako inspirátor racionalismu
Vzestup a pád Angkoru
Putunové - Féničané Ameriky
Opeření hadi jako učitelé lidstva. Toltékové
Měšťanská literatura
Osvícenství. Rozvoj měst
Městská revoluce. Chalkolit. Věk Blíženců
Vlnové teorie
Léčivá moc barokní hudby
Rokoková móda
Návrat gotiky
Přeměna poutnictví v turistiku
Rafael a zrod lingvistiky
Rafaelský rytmus v botanice. Vitalismus
Rafael a dějiny medicíny
Rovnokřídlí, kroužkovci a hadi
Štíhlost. Cherubín Panny a Blíženců
Panenské početí
Madona z Chartres
Uhlík jako nositel života
Dýchací proces v karbonu. Vznik uhlí
Rafaelský stavební sloh v rostlinné říši. Svět v karbonu
Čínská pagoda
Rafaelská signatura ve stavebních slozích gotiky a klasickém slohu Indie.
Rafael a sakrální architektura
Vynález knihtisku
Rafael a rozvoj vzdělanosti
Psychologie školního věku
Od Zachariela k Rafaelovi
Sungská obchodní revoluce
Rafaelské období v Africe a Asii
Rafael a rozvoj obchodu
Rafael, poutnictví a rozvoj obchodních cest
2. a 18. století
"Uzdravení" Evropy
Řecko a Byzanc
Mezopotámie a Egypt. Kassité
Klasický merkurský národ: Féničané
Rafael a vznik hláskového písma
Rafael, archanděl Merkuru
Archandělé, duchové národů
Rafael
Činí nás duchové času nesvobodnými?
Srbové a Chorvati
Psychologie červené barvy
Tango a valčík
Expresionismus
Spartakus. Křesťanský komunismus husitů
Futurismus
Komunismus
Nástup diktatur ve 20. století
Wheelerova klimatická křivka
Ekpyrósis - světový požár
Povýšení Sutecha
První přechodné období v Egyptě
Gutejci
Hyksósové
Kimmerové
Siung-nu
Bojová taktika nomádů
Stavba hradů
Agnikula, rodina ohně
Konec dynastie Tchang
Zánik Mayů
Vikingové
Maďaři
Avaři
Yersinia pestis - morový démon
Hunové
Samael jako 72-letý duch času
Vývoj amonitů
Křídový svět. Poslední dinosauři
Gotické písmo
Pozdně gotická móda
Hořká chuť. Šílenství koření
Ohnivá signatura v rostlinné říši
Obloha v plamenech
Plaménková gotika
Proč věda nedokáže pochopit souvislosti
Prehistorická samaelská období
Těžkooděnci, rytíři, tanky
Příčina stěhování národů. Mořské národy
Věk železa
Rozvrat Mykén
Argonauti. Amazonky
Cesta válečného vozu Saharou
Samaelský starověk v Egyptě
Dobytí Kenaanu
Samaelský starověk v Levantě
Samaelský starověk v Evropě doby bronzové
Samaelské období starověku
Pelops
Tamerlán
Samaelský středověk na Novém Zélandu
Samaelský středověk v Jižní Africe a Americe
Samaelský středověk v Severní Americe
Aztékové
Karel IV.
Samaelský středověk v Koreji
Samaelské období v Japonsku a Egyptě
Mongolové
Pomužštění módy ve 14. století
Období chaosu a sluneční aktivita
Deweyovy indexy mezinárodních bitev
Osudný rok 1348
Zakládání rytířských řádů. Rytířské turnaje
Masožravá Evropa
Období válek
Černá smrt
Krize středního věku
Krize Evropy ve 14. století
Asyrská říše
Sparta
Založení Říma
Cherubín Štíra a Berana
Samael a tajemství zla. Vznik smrti a vítězství nad ní
Spor na nebi
Železný proces v kosmu
Bohové války
Mars v astrologii
Samael, archanděl Marsu
Síly, duchové pohybu
Samael
O duševním světě plžů
Stříbro, zrcadlení a vynález fotografie
Kataklyzma, potopa světa
Perleť na obloze
Poslání italského národa
Dějiny malby ve světle duchovní meteorologie
Panta rhei
Esse est percipi
Pomíjivost. Omar Chajjám
Román jako gabrielský žánr
Thálie, múza komedie
Vzestup kočičí bohyně
Etruskové. Lýdie. Frýgie
Barokní móda
Barokní klenotnictví
Archanděl Gabriel a barokní umění
Matriarchát. Věk Raka
Pravá a levá strana. Slunce a Měsíc
Národy inspirované Sluncem a Měsícem. Jejich protikladný vztah k písmu
Archanděl Rafael a vznik abecedy
Archanděl Gabriel a vznik písma
Vzestup Osmanů a Mughalů za Gabriela
Seldžucká expanze. Almorávidé. Almohádové.
Turci
Duchovní příčina renesanční přírodovědecké revoluce
Překonání "vědeckého" materialismu
Naturalismus v umění
Proč je pro nás středověk tak temný
Vznik přírodních věd u Arabů a v renesanční Evropě
Abrahám, Gabriel a tragédie Židů
Archanděl Gabriel a renesanční přírodovědecká revoluce
Náboženský materialismus
Hédonismus
Atomismus
Čínský materialismus
Indický materialismus
Nominalismus
Gabriel a filozofický materialismus
Psychologie předškolního věku
Vznik islámu
Michael jako ochranný duch Izraele
Gabriel a období chrámu. Jak Gabriel "upadl do nemilosti"
Jahve, bůh Měsíce
Původ židovského národa. Ur a Cháran
Duševní stříbrný proces
Endymion a Seléné
Mlži a vznik Měsíce
Stříbrný proces v kosmu
Lunární bohyně
Astrologická Luna
Gabriel, archanděl Měsíce
Andělé, strážní duchové lidí
Gabriel
Nejgrandióznější předpověď všech dob
Kdy začíná věk Vodnáře?
Šestá poatlantská kultura. Balto-slovanská
Duše vědomá a experimentální věda
Skryté poslání západoevropského kolonialismu
Expanze Evropy
Vítězství parlamentních monarchií
Reformace
Pátá poatlantská kultura. Anglosasko-germánská
Alexandr Veliký
Chrám lidstva
Třetí a čtvrtá poatlantská kultura. Babylónsko-egyptská a řecko-latinská
První a druhá poatlantská kultura. Praindická a praperská
Neolitická revoluce
Tři články duše jako tři sestry-princezny
Pocitová, rozumová a vědomá duše
Kulturní stupně a vývoj vědomí
Stavy vědomí
Duchovní antropologie
Poatlantské kultury u Rudolfa Steinera
Hegelova filozofie dějin
Knížectva jako inspirátoři kulturních epoch
Tabulky duchů času
Inferenční statistická analýza
Ústřední hypotéza Angelologie
Vysvětlení k diagramům
Archandělé a hudba sfér
Astrologie a křesťanství
Sedm svátostí
Sedmileté periody v lidském životě
Duchové geologických dob
Cherubíni jako stavitelé fyzického těla člověka
Symbolika sedmičky
Upřesnění astronomických period
720-letí a 72-letí duchové času
Magnus annus neboli Velký rok
Saturn, pán času
Sedm archandělů
Opat Trithemius
Původ cyklických koncepcí času
Kvalitativní struktura času
Duch času a duch místa
Kvalitativní struktura času
Toynbeeho "studie dějin"
Hranice současné futurologie
Individualita, dědičnost, prostředí
Trojnost těla, duše a ducha
Kardinální omyl kulturní antropologie a psychologie.
Role osobnosti v dějinách
Rytmičnost. Noosféra jako nadpříroda
Zdroje kulturní změny
Jungova synchronicita
Role inspirace v dějinách
Jaspersova "axiální epocha"
Paralelismus v geografickém prostoru
Sorokinova "Kulturní dynamika"
Vznik konfiguracionismu
Oswald Spengler a jeho "Zánik západu"
Paralelismus v kulturním prostoru
Příčiny kulturních vln
Hledání pravidelnosti v chaosu
Kroeberovy "Konfigurace kulturního růstu"
Vlny tvořivosti
Mají dějiny nějaký smysl a řád?
Vlny tvořivosti


Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku