Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví
KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Čtyřbarevný člověk

Čtyřbarevný člověk

Černá: Tato barva zrcadlí přání majitele ujít svému osudu i za cenu, že bude rezignovat na mnohé nároky. Černá je barvou vzdoru a protestu. V Lüscherově testu tato neobvyklá volba vždycky upozorňuje na nějaký závažný vnitřní konflikt. Řidiče této nejserióznější barvy potěšíte, jestliže jej budete respektovat.
Šedá: Majitel šedého vozu nechce být poznán. Chrání se před každým rozčílením a před jakýmikoliv rušivými vlivy.
Stříbrná: Vyjadřuje chladný odstup, signalizující: Nepřibližuj se mi příliš! Této barvě dávají přednost lidé, kteří chtějí být mimořádnými.
Zelená: Barva vyjadřující přání imponovat druhým, je však zcela bez energie. Snaha po uznání je uplatňována jen pasivně. Je to nejklidnější ze všech barev a prozrazuje určitý nedostatek temperamentu. Přesto člověk se zeleným autem bude zřejmě za všech okolností stát na svém a nezalekne se žádných překážek.
Tmavě modrá: Kdo má rád tmavomodrou, miluje pohodu a klid. Je důvěryhodný, věrný, poskytuje bezpečí. Majitel tmavomodrého auta dosáhl naplnění svých tužeb.
Světle modrá: Barva rozjařené a bezstarostné nálady. Jízda v bleděmodrém autě vyvolává atmosféru prázdnin a dovolených.
Fialová: Vůz této zvláštní barvy odráží přání mít magické schopnosti, ale současně i okouzlení sebou samým. A ostatní lidé by se z tohoto sugestivního šarmu neměli vymanit.
Červená: Tato barva lásky i krve vyjadřuje vitalitu. Působí vzrušivě a impozantně. Řidič červeného vozu dává světu najevo: "Pozor, teď přicházím já!", nebo, jak říká profesor Lüscher, červená vyjadřuje touhu po efektu a úspěchu, představuje hladovou žádost po všem, co život nabízí.
Hnědá: Barva, která odpovídá bezproblémové povaze člověka. Ten je přívětivý, bez konfliktů, mající potřebu zotavení a pohodlí. Hnědá barva je spojena s představou tělesných požitků. Mají ji rádi ti, které ze všeho nejvíc zajímá jejich vlastní komfort, ale také lidé unavení a vyčerpaní, toužící po odpočinku.
Béžová: Barva jemná a jasná, mají ji v oblibě snílci.
Oranžová: Kdo zvolí tuto barvu, ostrou jako druh pepře, je plný dynamiky, občas ale se sklonem k hektice.
Žlutá: Zrcadlí přání majitele upoutat pozornost za každou cenu, ale vyjadřuje i snahu vymanit se ze stresu a tlaku a touhu po novém štěstí. Je symbolem snahy po pokroku, po moderním stylu.
Bílá: Vůz v barvě čistoty a jasu kupují estéti, kteří zásadně usilují o jasnou životní linii a uspořádané poměry, nebo to alespoň předstírají.
Podle německého experimentálního psychologa barev, prof. dr. Maxe Lüschera, prozradí mnohé barva našeho vozu o nás i o našem postoji k okolí:
Celá metoda Barvy života tedy nabízí objektivizovaný nástroj, který je schopen smysluplně a názorně pro jednotlivé odborníky z různých profesí i samotného příjemce služeb (klienta) objasňovat jak strukturu, tak průběhy individuálního i skupinového myšlení, cítění, prožívání i seberealizačního chování.
Inovací barvového testu o barvově-slovní asociace umožňuje zaměřit se na různé oblasti lidského chování. Teorie asociací přinesli do psychologie Wilhelm Wundt a William James již koncem 19. století, přičemž detailně popsali základní principy a zákony asociací v lidském mozku. Barvy života spojují výhody těchto metod.
Nová podoba snímání dat využívá základní rastr osmi barev, ale inovuje je o prostorovou a nehomogenní plochu. Také klade důraz na využití celého spektra vlnových délek.
Tento předpoklad byl navíc potvrzen v nejnovějších výzkumech lidského mozku, kde byly prokázány rozsáhlé neuronové sítě pro zpracovávání barev, času a prostoru, které nejsou závislé na kulturním prostředí, ve kterém jedinec či skupina žije.
Na základětohoto faktu jsou předpokládány podobné způsoby postojů i v jiných (vzdálených) teritoriích či dokonce jiné jazykové kultuře.
A to především díky transkulturní přenositelnosti, kterou barvy vykazují.
a to na univerzitách po celém světě, například v Dánsku, Finsku, Norsku, Rakousku, Itálii, Německu, Švýcarsku, USA (Yale, Boston), Chile, Peru, Argentině, Rusku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, České republice a také na Slovensku.
Lüscherovy barvové diagnostiky jsou vyučovány v sedmi jazycích,
Jeho disertační práce "Barvy jako diagnostický nástroj v psychologii" byla přijata s vyznamenáním profesory z oblastí psychiatrie, filozofie a psychologie.
Max Lüscher získal doktorát v oborech filozofie, psychiatrie a psychologie.
Dále uvádí, jak se lze naučit zařazovat lidi kolem nás a lépe se orientovat v sobě samém.
sebedůvěře, sebeúctě, spokojenosti a vnitřní svobodě.
- odpovídají čtyřem variantám sebecitu člověka:
Autor popisuje ve své knize barvy - červená, zelená, modrá a žlutá

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku